Ktl-icon-tai-lieu

10 Điều Trường Thiết Kế Không Dạy Bạn

Được đăng lên bởi violet2309
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1636 lần   |   Lượt tải: 4 lần
10

ĐIỀU
TRƯỜNG THIẾT KẾ
KHÔNG DẠY BẠN

THIẾT KẾ LÀ GÌ ?

1

TỔNG
QUAN

10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN

NGHỀ THIẾT KẾ LÀ MỘT NGHỀ HOÀN TOÀN CHƯA ĐƯỢC HIỂU
MỘT CÁCH ĐÚNG NGHĨA TẠI VIỆT NAM

Làm biển
quảng cáo,
hộp đèn
nhấp nháy

Ghép ảnh bằng
Photoshop, Corel
để lừa tình

Chuyên
sơn trộm,
điện thoại,
hút hầm cầu,
khoan cắt
bê tông

Làm
thiệp cưới,
thiệp mời,
băng rôn
ngoài đường

Đếch
quan
tâm

Người mẫu đứng
uốn éo quảng cáo
sản phẩm

Vẽ truyện tranh

10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH
CHO 4 NĂM HỌC THIẾT
KẾ LÀ BAO NHIÊU ?

2

TỔNG
QUAN

BAO NHIU HỈ ?

10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN

Học Phí
20,000,000 VND/ năm

80,000,000
VND/4 năm
Đồ án &
Dụng cụ
5,000,000 VND/ năm
ĐATN: 10,000,000 VND

30,000,000
VND/4 năm

Ăn Ở
3,000,000 VND/ tháng
30,000,000 VND/ năm

120,000,000
VND/4 năm
Học Thêm

10,000,000
VND/4 năm

Phụ phí

20,000,000
VND/4 năm

Một SV theo ngành nghề
thiết kế trong 4 năm học
cần một mức phí
trung bình khoảng

Đi Lại
500,000 VND/ tháng
5,000,000 VND/ năm

20,000,000
VND/4 năm
Laptop

20,000,000
VND/4 năm

300,000,000
VND
10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN

HỌC

QUY LUẬT
80/20

3
10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN

START
20%
thời gian học

80%
thời gian học

80%
thời gian học
START
MÔ HÌNH HỌC NGHỀ THIẾT KẾ
Ở VIỆT NAM

20%
thời gian học
MÔ HÌNH HỌC NGHỀ THIẾT KẾ
Ở NƯỚC NGOÀI
10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN

20%
thời gian học

80%
thời gian học
START

Ở Việt Nam, phần lớn chương
trình học tập trung vào đào tạo
về mảng Kỹ Thuật (Đôi Bàn Tay),
học viên ít khi được hướng dẫn
học hỏi cách làm việc với Tư Duy,
với Ý Tưởng (Khối Óc) … và gần
như không được học cách để làm
việc với Tình Yêu (Con Tim)…

MÔ HÌNH HỌC NGHỀ THIẾT KẾ
Ở VIỆT NAM
10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN

Trong một môi trường giáo dục
tiến bộ, người học trước hết được
học cách để hiểu và yêu thích các
môn/ các lĩnh vực mà họ được
học (Con Tim), kế đến họ được
học cách Tư Duy, Suy Nghĩ để giải
quyết vấn đề (Khối Óc), và sau
cùng là học cách sử dụng công
cụ và những khiá cạnh kỹ thuật
(Đôi Bàn Tay).

START
80%
thời gian học

20%
thời gian học
MÔ HÌNH HỌC NGHỀ THIẾT KẾ
Ở NƯỚC NGOÀI
10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN

Ngoài ra, quy luật 80/20 còn chỉ ra rằng ...
... có 80% những loại công việc chỉ tạo ra
được 20% giá trị. Ngược lại, có 20% loại
công việc sẽ tạo ra được 80% giá trị.

10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN

START
20%
loại công việc
tạo ra được
80%
giá trị
80%
loại công việc
chỉ tạo ra
được 20%
giá trị

START

MÔ...
10
ĐIỀU
TRƯỜNG THIẾT KẾ
KHÔNG DY BẠN
10 Điều Trường Thiết Kế Không Dạy Bạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
10 Điều Trường Thiết Kế Không Dạy Bạn - Người đăng: violet2309
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
10 Điều Trường Thiết Kế Không Dạy Bạn 9 10 684