Ktl-icon-tai-lieu

100 đề toán tin

Được đăng lên bởi tranquanghuy-dvb
Số trang: 166 trang   |   Lượt xem: 1383 lần   |   Lượt tải: 1 lần
100 đề Toán Tin
Tin học & Nhà trường

Hà Nội - 2002

100 Problems & Solutions

Page 2

Phần 1: ĐỀ BÀI
Bài 1/1999 - Trò chơi cùng nhau qua cầu
(Dành cho học sinh Tiểu học)
Bốn người cần đi qua một chiếc cầu. Do cầu yếu nên mỗi lần đi không quá hai người,
và vì trời tối nên phải cầm đèn mới đi được. Bốn người đi nhanh chậm khác nhau, qua
cầu với thời gian tương ứng là 10 phút, 5 phút, 2 phút và 1 phút. Vì chỉ có một chiếc
đèn nên mỗi lần qua cầu phải có người mang đèn trở về cho những người kế tiếp. Khi
hai người đi cùng nhau thì qua cầu với thời gian của người đi chậm hơn. Ví dụ sau đây
là một cách đi:
- Người 10 phút đi với người 5 phút qua cầu, mất 10 phút.
- Người 5 phút cầm đèn quay về, mất 5 phút.
- Người 5 phút đi với người 2 phút qua cầu, mất 5 phút.
- Người 2 phút cầm đèn quay về, mất 2 phút.
- Người 2 phút đi với người 1 phút qua cầu, mất 2 phút.
Thời gian tổng cộng là 10+5+5+2+2 = 24 phút.
Em hãy tìm cách đi khác với tổng thời gian càng ít càng tốt, và nếu dưới 19 phút thì thật
tuyệt vời! Lời giải ghi trong tệp văn bản có tên là P1.DOC

Bài 2/1999 - Tổ chức tham quan
(Dành cho học sinh THCS)
Trong đợt tổ chức đi tham quan danh lam thắng cảnh của thành phố Hồ Chí Minh, Ban
tổ chức hội thi Tin học trẻ tổ chức cho N đoàn ( đánh từ số 1 đến N) mỗi đoàn đi thăm
quan một địa điểm khác nhau. Đoàn thứ i đi thăm địa điểm ở cách Khách sạn Hoàng Đế
di km (i=1,2,...., N). Hội thi có M xe taxi đánh số từ 1 đến M (MN) để phục vụ việc
đưa các đoàn đi thăm quan. Xe thứ j có mức tiêu thụ xăng là vj đơn vị thể tích/km.
Yêu cầu: Hãy chọn N xe để phục vụ việc đưa các đoàn đi thăm quan, mỗi xe chỉ phục
vụ một đoàn, sao cho tổng chi phí xăng cần sử dụng là ít nhất.
Dữ liệu: File văn bản P2.INP:
- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương N, M (NM200);
- Dòng thứ hai chứa các số nguyên dương d1, d2, ..., dN;
- Dòng thứ ba chứa các số nguyên dương v1, v2, ..., vM.
- Các số trên cùng một dòng được ghi khác nhau bởi dấu trắng.
Kết quả: Ghi ra file văn bản P2.OUT:
- Dòng đầu tiên chứa tổng lượng xăng dầu cần dùng cho việc đưa các đoàn đi thăm quan
(không tính lượt về);
- Dòng thứ i trong số N dòng tiếp theo ghi chỉ số xe phục vụ đoàn i (i=1, 2, ..., N).
Ví dụ:

Tin học & Nhà trường

100 Đề Toán - Tin học

100 Problems & Solutions

Page 3

P2.INP
34
759
17 13 15 10

P2.OUT
256
2
3
4

Bài 3/1999 - Mạng tế bào
(Dành cho học sinh THPT)
Mạng tế bào có dạng một lưới ô vuông hình chữ nhật. Tại mỗi nhịp thời gian: mỗi ô của
lưới chứa tín hiệu là 0 hoặc 1 và có thể truyền tín hiệu...
100 đề Toán Tin
Tin học & Nhà trường
Hà Nội - 2002
100 đề toán tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
100 đề toán tin - Người đăng: tranquanghuy-dvb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
166 Vietnamese
100 đề toán tin 9 10 14