Ktl-icon-tai-lieu

105 Bài toán tin - Lê Minh Hoàng

Được đăng lên bởi pnta
Số trang: 165 trang   |   Lượt xem: 7912 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Lê Minh Hoàng

150+Bài Toán Tin
Đại học Sư Phạm Hà Nội 2004 – 2006

1

LIST 150+ BÀI TOÁN TIN – LÊ MINH
HOÀNG
001. TÍNH TOÁN SONG SONG

9

002. BẢNG SỐ

10

003. CARGO

11

004. DÃY CON

12

005. XÂU FIBINACCI

13

006. VÒNG SỐ NGUYÊN TỐ

14

007. ĐÔI BẠN

15

008. CỬA SỔ VĂN BẢN

16

009. VÒNG TRÒN CON

17

010. BỐ TRÍ PHÒNG HỌP

18

011. MUA VÉ TÀU HOẢ

19

012. XIN CHỮ KÝ

21

013. LẮC NẠM KIM CƯƠNG

22

014. RẢI SỎI

23

015. ĐIỆP VIÊN

24

016. KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI XÂU

25

017. XẾP LẠI BẢNG SỐ

26

018. THĂM KHU TRIỂN LÃM

27

019. DÒ MÌN

29

020. XẾP LẠI DÃY SỐ

30
2

021. CO DÃY BÁT PHÂN

31

022. TUYẾN BAY

32

023. MÔ PHỎNG CÁC PHÉP TOÁN

33

024. DÃY CON CỦA DÃY NHỊ PHÂN

34

025. TỔNG CÁC CHỮ SỐ

35

026. ĐƯỜNG ĐI NHIỀU ĐIỂM NHẤT

36

027. KẾ HOẠCH THUÊ NHÂN CÔNG

37

028. DÃY CÁC HÌNH CHỮ NHẬT

38

029. SƠN CỘT

39

030. CẮT VẢI

40

031. CHIA KẸO

41

032. BẢNG QUAN HỆ

42

033. ĐONG NƯỚC

43

034. TRẢ TIỀN

44

035. HOÁN VỊ CHỮ CÁI

45

036. DỰ TIỆC BÀN TRÒN

46

037. TRÁO BÀI

47

038. ĐỐI XỨNG HOÁ

48

039. MẠNG MÁY TÍNH

49

040. LẬT ĐÔ MI NÔ

50

041. SỐ NHỊ PHÂN LỚN NHẤT

51

042. SƠN CÁC HÌNH CHỮ NHẬT

52

043. PHÂN HOẠCH TAM GIÁC

53
3

044. CÁC THÀNH PHẦN LIÊN THÔNG MẠNH

54

045. MÃ GRAY

55

046. DỰ ÁN XÂY CẦU

56

047. BẢO TỒN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

57

048. PHÁ TƯỜNG

58

049. TRUYỀN TIN TRÊN MẠNG

59

050. HÌNH VUÔNG CỰC ĐẠI

60

051. ĐOÀN XE QUA CẦU

61

052. SỐ LƯỢNG

62

053. THÁM HIỂM LÒNG ĐẤT

63

054. THỨ TỰ TỪ ĐIỂN

64

055. DÃY LỆCH

65

056. RÚT GỌN DÃY SỐ

66

057. BUÔN TIỀN

67

058. DÃY NGOẶC

68

059. THẰNG BỜM VÀ PHÚ ÔNG

69

060. SỐ THẬP PHÂN

70

061. DANH SÁCH VÒNG

71

062. TÍNH DIỆN TÍCH

72

063. THANG MÁY

73

064. TRỌNG SỐ XÂU

74

065. PHỐ MAY MẮN

75

066. TÍN HIỆU GIAO THÔNG

76
4

067. PHÂN NHÓM

77

068. TUA DU LỊCH RẺ NHẤT

78

069. DU LỊCH NHIỀU TUA NHẤT

79

070. PHÂN CÔNG

80

071. NHẮN TIN

81

072. CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI

82

073. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT

83

074. NÚT GIAO THÔNG TRỌNG ĐIỂM

84

075. TẬP KẾT

85

076. MỜI KHÁCH DỰ TIỆC

86

077. KHÔI PHỤC NGOẶC

87

078. DÂY XÍCH

88

079. PHÂN CÔNG

89

080. DÂY CUNG

90

081. MÊ CUNG

91

082. DU LỊCH KIỂU ÚC

92

083. SỬA ĐƯỜNG

93

084. ĐI THI

94

085. MÈO KIỂU ÚC

95

086. THÀNH PHỐ TRÊN SAO HOẢ

96

087. RÔ BỐT XÂY NHÀ

97

088. TƯ DUY KIỂU ÚC

98

089. 8-3, TẶNG HOA KIỂU ÚC

99
5

090. MÃ HOÁ BURROWS WHEELER

100

091. BAO LỒI

101

092. GIAI THỪA

102

093. PHỦ SÓNG

103

094. DÃY NGHỊCH THẾ

104

095. MUA HÀNG

105

096. XÂU CON CHUNG DÀI NHẤT

10...
1
Lê Minh Hoàng
150
+
Bài Toán Tin
Đại học Sư Phạm Hà Nội 2004 – 2006
105 Bài toán tin - Lê Minh Hoàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
105 Bài toán tin - Lê Minh Hoàng - Người đăng: pnta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
165 Vietnamese
105 Bài toán tin - Lê Minh Hoàng 9 10 612