Ktl-icon-tai-lieu

106 thủ thuật với Microsoft Office - PowerPoint

Được đăng lên bởi datnv90
Số trang: 112 trang   |   Lượt xem: 3602 lần   |   Lượt tải: 2 lần
106 thủ thuật với Microsoft Office - PowerPoint
Microsoft PowerPoint
Giấu slide
Trong bản trình diễn Microsoft PowerPoint, đôi khi bạn muốn ẩn đi một slide nào đó – slide thông tin
tham khảo hay giải thích thêm làm rõ nghĩa chẳng hạn – và chỉ truy cập đến slide này khi nào cần
thiết. Slide được ẩn đi sẽ không được hiện lên trên màn hình trình diễn trừ khi bạn ra lệnh cho
PowerPoint truy cập đến slide đó.
Để ẩn một slide trước tiên bạn hãy chuyển con trỏ chuột về slide bạn muốn giấu đi rồi vào Slide
Show | Hide Slide.
Bạn hãy khi nhớ số thứ tự của slide bị ẩn đi đó để trong quá trình trình diễn bạn có thể dễ dàng truy
cập đến slide ẩn đó bằng cách nhấn phím số thứ tự của slide ẩn và ấn Enter. Nếu bạn có nhiều slide
ẩn và không nằm theo thứ tự nào cả thì bạn có thể dùng phím tắt H để chuyển đến slide ẩn tiếp theo.
Để quay trở lại bài trình diễn, bạn hãy nhắp chuột phải vào màn hình trình diễn và chọn Go |
Previous Viewed. (Lệnh này có thể khác ở những phiên bản PowerPoint khác nhau).
Hoặc bạn có thể tạo ra một nút bấm chuyển đổi slide trên màn hình trình diễn của bạn bằng cách
vào Slide Show | Action Settings.
Căn chỉnh đối tượng
Ảnh minh họa
Trong PowerPoint, bạn hoàn toàn có thể tự động đặt vị trí hay căn
chỉnh các đối tượng mà không cần phải sử dụng đến lưới (grid) hay
hướng dẫn (guide). Để thực hiện tác vụ này bạn hãy thử các sau đây.
Trước tiên bạn hãy lựa chọn tất cả các đối tượng cần căn chỉnh vị trí (lưu ý khi lựa chọn nhiều đối
tượng bạn hãy giữ phím Ctrl). Sau đó bạn chọn nút Draw – nút này nằm ở góc tận cùng bên tay trái
cửa sổ PowerPoint, ngay trên nút Start của Windows – và chọn vào “Align or Distribute” sau đó chọn
một mô hình căn chỉnh thích hợp với bạn trong số những mô hình mà PowerPoint đưa ra.

Mỗi slide mỗi màu nền khác nhau
Nếu bạn muốn bản trình diễn của mình thêm đa dạng phong phú bằng cách đặt màu nền cho mỗi
slide hoặc một nhóm slide khác nhau. Để thực hiện tác vụ này bạn hãy thử cách sau đây.
Lựa chọn slide hay một nhóm slide bạn muốn đặt màu nền khác với những slide khác, chọn Format |
Slide Background. Trong cửa sổ Slide Background, sau khi bạn đã lựa chọn màu nền thích hợp, hãy
đánh dấu chọn vào ô “Omit background graphics from master” sau đó chọn Apply. Bạn đã được như
ý muốn.

Di chuyển đối tượng chính xác hơn
Nếu bạn sử dụng chuột để di chuyển đối tượng trong một khoảng nhỏ thì nhiều khi không chính xác
và đạt yêu cầu cho lắm. Bạn hãy dùng bàn phím thay thế. Trước tiên hãy lựa chọn đối tượng bạn
muốn di chuyển và dùng các phím...
106 thủ thuật với Microsoft Office - PowerPoint
Microsoft PowerPoint
Giấu slide
Trong bản trình diễn Microsoft PowerPoint, đôi khi bạn muốn ẩn đi một slide nào đó – slide thông tin
tham khảo hay giải thích thêm làm rõ nghĩa chẳng hạn – và chỉ truy cập đến slide này khi nào cần
thiết. Slide được ẩn đi sẽ không được hiện lên trên màn hình trình diễn trừ khi bạn ra lệnh cho
PowerPoint truy cập đến slide đó.
Để ẩn một slide trước tiên bạn hãy chuyển con trỏ chuột về slide bạn muốn giấu đi rồi vào Slide
Show | Hide Slide.
Bạn hãy khi nhớ số thứ tự của slide bị ẩn đi đó để trong quá trình trình diễn bạn có thể dễ dàng truy
cập đến slide ẩn đó bằng cách nhấn phím số thứ tự của slide ẩn và ấn Enter. Nếu bạn có nhiều slide
ẩn và không nằm theo thứ tự nào cả thì bạn có thể dùng phím tắt H để chuyển đến slide ẩn tiếp theo.
Để quay trở lại bài trình diễn, bạn hãy nhắp chuột phải vào màn hình trình diễn và chọn Go |
Previous Viewed. (Lệnh này có thể khác ở những phiên bản PowerPoint khác nhau).
Hoặc bạn có thể tạo ra một nút bấm chuyển đổi slide trên màn hình trình diễn của bạn bằng cách
vào Slide Show | Action Settings.
Căn chỉnh đối tượng
Ảnh minh họa
Trong PowerPoint, bạn hoàn toàn có thể tự động đặt vị trí hay căn
chỉnh các đối tượng mà không cần phải sử dụng đến lưới (grid) hay
hướng dẫn (guide). Để thực hiện tác vụ này bạn hãy thử các sau đây.
Trước tiên bạn hãy lựa chọn tất cả các đối tượng cần căn chỉnh vị trí (lưu ý khi lựa chọn nhiều đối
tượng bạn hãy giữ phím Ctrl). Sau đó bạn chọn nút Draw – nút này nằm ở góc tận cùng bên tay trái
cửa sổ PowerPoint, ngay trên nút Start của Windows – và chọn vào “Align or Distribute” sau đó chọn
một mô hình căn chỉnh thích hợp với bạn trong số những mô hình mà PowerPoint đưa ra.
Mỗi slide mỗi màu nền khác nhau
Nếu bạn muốn bản trình diễn của mình thêm đa dạng phong phú bằng cách đặt màu nền cho mỗi
slide hoặc một nhóm slide khác nhau. Để thực hiện tác vụ này bạn hãy thử cách sau đây.
Lựa chọn slide hay một nhóm slide bạn muốn đặt màu nền khác với những slide khác, chọn Format |
Slide Background. Trong cửa sổ Slide Background, sau khi bạn đã lựa chọn màu nền thích hợp, hãy
đánh dấu chọn vào ô “Omit background graphics from master” sau đó chọn Apply. Bạn đã được như
ý muốn.
Di chuyển đối tượng chính xác hơn
Nếu bạn sử dụng chuột để di chuyển đối tượng trong một khoảng nhỏ thì nhiều khi không chính xác
và đạt yêu cầu cho lắm. Bạn hãy dùng bàn phím thay thế. Trước tiên hãy lựa chọn đối tượng bạn
muốn di chuyển và dùng các phím mũi tên lên-xuống-sang trái-sang phải để di chuyển đối tượng của
bạn. Mỗi lần di chuyển như vậy đối tượng sẽ di chuyển
Trình diễn từng slide riêng biệt
Trong khi bạn soạn thảo và trình bày từng slide của mình, đôi khi bạn muốn xem trước xem slide đó
hiện trên màn hình trình diễn như thế nào. Nhưng nếu dùng tính năng xem trước của PowerPoint
bạn sẽ lại phải xem tất cả các slide và trên màn hình trình diễn toàn màn hình. Vậy hãy thử ấn và giữ
thêm phím Ctrl mỗi khi bạn chọn View Show | Slide Show. Chỉ riêng slide bạn đang chỉnh sửa hiện ra
106 thủ thuật với Microsoft Office - PowerPoint - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
106 thủ thuật với Microsoft Office - PowerPoint - Người đăng: datnv90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
112 Vietnamese
106 thủ thuật với Microsoft Office - PowerPoint 9 10 615