Ktl-icon-tai-lieu

15 Câu hỏi Firewall

Được đăng lên bởi Tùng Thanh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 78 lần   |   Lượt tải: 0 lần
wall | 11/19/12
VnExperts - Đào tạo, học, thi chứng chỉ Quốc tế Cisco CCNA, CCNP, Mic…

15 câu hỏi thú vị về Firewall
Một phương pháp bảo mật hệ thống được sử dụng phổ biến nhất là việc sử dụng
firewall cho hệ thống. Bài viết này chỉ mang tính chất giới thiệu và những câu hỏi phổ
biến nhất với firewall.
1. Firewall là gì?
Firewall là một công cụ phần cứng hoặc phần mềm giúp bạn tránh được sự tấn công
của các hacker, sâu máy tính, virus... khi truy cập vào mạng Internet. Nếu bạn sử dụng
máy tính cá nhân tại nhà hoặc bạn là một doanh nghiệp nhỏ, thì sử dụng firewall là cách
quan trọng và hiệu quả nhất để bảo vệ máy tính của bạn.
2. Tại sao người sử dụng máy tính lại cần đến firewall?
- Nếu không có firewall, khi truy cập vào Internet, các hacker sẽ dễ dàng đột nhập và ăn cắp thông tin cá nhân
của bạn. Chúng có thể cài đặt những mật mã phá hủy các file hoặc gây ra sự cố cho máy tính. Chúng cũng có
thể sử dụng máy tính của bạn để lan truyền virus ra các máy khác trong cùng hệ thống. Sử dụng firewall sẽ
giúp bạn tránh được những phiền toái trên, dù bạn truy cập Internet bằng phương pháp nào - qua modem, cáp,
hoặc thuê bao kỹ thuật số (DSL hoặc ADSL).
3. Nếu đã có sẵn chương trình firewall trong máy, tôi phải khởi động như thế nào?
- Nếu bạn sử dụng Windows Vista hay Windows XP, trong máy đã cài đặt sẵn chương trình Sevirce Pack 2
(SP2):
+ Click Start, sau đó click Control Panel
+ Vào phần Security Center, kích hoạt Windows Firewall
- Nếu hệ Windows XP của bạn chưa cài đặt sẵn SP2, bạn có thể download chương trình này tại địa chỉ
4. Hệ điều hành Window của tôi không có sẵn chương trình firewall. Tôi nên làm gì?
- Những hệ điều hành Window cũ như Win 2000, Win Millennium Edition (Me), Win 98 đều không cài đặt sẵn
chương trình firewall. Nếu muốn sử dụng chương trình này, bạn có thể mua ngoài để cài đặt vào máy.
5. Windows Firewall có những tác dụng gì?
- Windows Firewall có tác dụng bảo vệ các chương trình và thông tin trên máy tính cá nhân khỏi sự xâm nhập
từ bên ngoài, đặc biệt là khi người sử dụng truy cập Internet. Firewall theo dõi tất cả những thông tin xuất phát
từ máy tính của bạn và tự động bảo vệ chúng khỏi virus.
Khi cần thiết, chương trình firewall sẽ mở những cửa sổ bảo vệ và cho phép máy tính của bạn nhận các thông
tin theo yêu cầu, ví dụ như một trang web mà bạn đã kích vào address. Còn những thông tin tự động gửi đến
máy tính không theo yêu cầu sẽ bị firewall chặn lại.
6. Ngoài firewall, còn cần phải có những biện pháp bảo vệ nào khác không?
- Chươ...
11/19/1215 câu hỏi tv v Firewall | VnExperts - Đào tạo, học, thi chứng chỉ Quốc tế Cisco CCNA, CCNP, Mic
1/3v nexperts.net/bai-v iet-ky -thuat/security /394-15-cau-hi-thu-v -v -f irewall.html?tmpl=component&print=1&l…
15 câu hỏi thú v v Firewall
Một phương pháp bảo mật h thống đưc s dụng phổ biến nhất là việc s dụng
firewall cho hệ thống. Bài viết này chỉ mang nh chất giới thiệu và những câu hỏi ph
biến nhất vi firewall.
1. Firewall ?
Firewall một công cphần cứng hoặc phần mềm giúp bạn tránh được s tấn công
của các hacker, sâu máy tính, virus... khi truy cập vào mạng Internet. Nếu bn sdụng
máy nh cá nn tại n hoặc bạn là mt doanh nghiệp nhỏ, t sdụng firewall cách
quan trọng và hiệu quả nhất để bảo vệ máy tính của bạn.
2. Ti sao người s dụng máy tính lại cần đến firewall?
- Nếu không có firewall, khi truy cập vào Internet, các hacker sẽ dễ ng đột nhập và ăn cắp thông tin cá nhân
của bạn. Cng có thể cài đặt những mật mã phá hủy các file hoặc gây ra s ccho máy tính. Cng cũng có
thsử dụng máy nh ca bạn để lan truyền virus ra các máy kc trong cùng hthống. Sdụng firewall s
giúp bạn tránh đưc những phiền ti trên, dù bạn truy cập Internet bằng phương pháp nào - qua modem, cáp,
hoặc thuê bao k thuật số (DSL hoặc ADSL).
3. Nếu đã có sẵn chương tnh firewall trong máy, tôi phải khởi động như thế nào?
- Nếu bạn sử dụng Windows Vista hay Windows XP, trong máy đã cài đặt sẵn chương trình Sevirce Pack 2
(SP2):
+ Click Start, sau đó click Control Panel
+ Vào phần Security Center, kích hoạt Windows Firewall
- Nếu hệ Windows XP ca bạn chưa cài đặt sn SP2, bạn có thể download chương trình này tại địa chỉ
4. Hđiều hành Window của tôi kng có sẵn chương tnh firewall. Tôi n làm ?
- Những hệ điều hành Window cũ như Win 2000, Win Millennium Edition (Me), Win 98 đều kng cài đặt sẵn
chương trình firewall. Nếu muốn s dụng cơng tnh này, bạn có thể mua ngoài để cài đặt vào máy.
5. Windows Firewall có nhng tác dụng gì?
- Windows Firewall có tác dụng bảo vệ các cơng trình và thông tin trên máy nh cá nhân khỏi sxâm nhập
tn ngoài, đặc biệt khi người s dụng truy cập Internet. Firewall theo dõi tất cnhững tng tin xuất phát
tmáy tính của bạn và t động bảo vệ chúng khỏi virus.
Khi cần thiết, chương tnh firewall smở những ca sbo vệ và cho pp máy tính ca bạn nhận các tng
tin theo yêu cầu, ví dnmột trang web bạn đã kích vào address. Còn nhng thông tin tđộng gửi đến
máy nh kng theo yêu cầu sẽ bị firewall chặn lại.
6. Ngoài firewall, còn cần phải có những biện pháp bảo vệ nào khác không?
- Chương trình firewall không thể đảm bảo 100% an toàn cho máy tính của bạn tuy đây đang là biện pháp
được đánh giá là có hiệu quả nhất hiện nay. Ngi firewall, bạn nên s dụng thêm một sphương pháp bảo v
kc, nupdate hệ điều nh, cài đặt các phần mm chống virus như Windows Live OneCare, Antispyware...
7. Tôi có n s dụng firewall không nếu tôi có nhiều hơn 1 chiếc máy tính ở nhà và công s?
- Nên. Vì virus có thể lây lan tmột sang nhiều máy kc trên cùng mt hthống.
8. Nếu máy tính của tôi thuộc hệ điều hành chủ của công ty, tôi có nên bật chương tnh firewall lên kng?
- Trong trưng hợp này, bạn nên tuân theo các yêu cầu của bộ phận điều hành máy chủ. Trong một s trưng
hợp, bphận điều hành sẽ mặc định tất ccác máy trong h thống không thể sử dụng được chương trình
firewall. Nếu máy tính nhân ca bạn thc sự cần thiết phải có cơng trình firewall, hãy thảo luận vi bộ
phận k thuật để cài đặt riêng chương trình.
15 Câu hỏi Firewall - Trang 2
15 Câu hỏi Firewall - Người đăng: Tùng Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
15 Câu hỏi Firewall 9 10 680