Ktl-icon-tai-lieu

5 cải tiến sáng giá trong Word 2013

Được đăng lên bởi hanngoc912
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 189 lần   |   Lượt tải: 0 lần
5 cải tiến sáng giá trong Word 2013
Lần đầu khởi động phần mềm bạn sẽ được giới thiệu các tùy chọn
mới, bao gồm những điểm chính sau đây:
- Tăng khả năng bố trí và chèn liên kết: thay vì bấm vào hình ảnh
và chọn liên kết, bạn có thể kéo chúng và thả vào trong văn bản để
tạo ra các tài liệu đẹp mắt một cách nhanh chóng hơn.
- Cộng tác với các đánh dấu đơn giản: hoạt động cộng tác giờ đây
được thực hiện dễ dàng hơn nhiều với những cải tiến khác nhau, hỗ
trợ ổ đĩa đám mây và tinh giản tài liệu, cho phép thêm và hiển thị
các ý kiến đóng góp.
- Chèn hình ảnh video trực tuyến: Microsoft hỗ trợ nhúng các nội
dung truyền thông đa phương tiện trực tuyến vào ngay trong tài
liệu.
- Mode (truy cập từ View > Mode): tùy chọn cho phép nhanh
chóng nắm bắt một tài liệu với các biểu tượng định dạng, điều này
đặc biệt hữu ích khi sử dụng trên tablet. - Chỉnh sửa file PDF trong
Word: Office hỗ trợ định dạng PDF sẵn mà không cần phải cài đặt
gói hỗ trợ, cho phép người dùng không chỉ tạo ra các tài liệu định
dạng PDF mà còn có thể chỉnh sửa nó. Tuy nhiên, để thực hiện bạn
cần phải chuyển định dạng từ PDF sang Word, có thể khiến cách
bố trí bị sai lệch chút ít.

...
5 cải tiến sáng giá trong Word 2013
Lần đầu khởi động phần mềm bạn sẽ được giới thiệu các tùy chọn
mới, bao gồm những điểm chính sau đây:
- Tăng khả năng bố trí và chèn liên kết: thay vì bấm vào hình ảnh
và chọn liên kết, bạn có thể kéo chúng và thả vào trong văn bản để
tạo ra các tài liệu đẹp mắt một cách nhanh chóng hơn.
- Cộng tác với các đánh dấu đơn giản: hoạt động cộng tác giờ đây
được thực hiện dễ dàng hơn nhiều với những cải tiến khác nhau, hỗ
trợ ổ đĩa đám mây và tinh giản tài liệu, cho phép thêm và hiển thị
các ý kiến đóng góp.
- Chèn hình ảnh video trực tuyến: Microsoft hỗ trợ nhúng các nội
dung truyền thông đa phương tiện trực tuyến vào ngay trong tài
liệu.
- Mode (truy cập từ View > Mode): tùy chọn cho phép nhanh
chóng nắm bắt một tài liệu với các biểu tượng định dạng, điều này
đặc biệt hữu ích khi sử dụng trên tablet. - Chỉnh sửa file PDF trong
Word: Office hỗ trợ định dạng PDF sẵn mà không cần phải cài đặt
gói hỗ trợ, cho phép người dùng không chỉ tạo ra các tài liệu định
dạng PDF mà còn có thể chỉnh sửa nó. Tuy nhiên, để thực hiện bạn
cần phải chuyển định dạng từ PDF sang Word, có thể khiến cách
bố trí bị sai lệch chút ít.
5 cải tiến sáng giá trong Word 2013 - Người đăng: hanngoc912
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
5 cải tiến sáng giá trong Word 2013 9 10 817