Ktl-icon-tai-lieu

5 lợi thế của NoSQL

Được đăng lên bởi oanh-do
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 554 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, nhưng một loại cơ sở dữ liệu
mới - được biết đến như NoSQL lại có được sự chú ý trong các doanh nghiệp. Sau đây là mô
tả tổng quan về ưu và nhược điểm của nó.
Cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) đã được chọn là mô hình chủ đạo cho việc quản lý cơ sở dữ
liệu trong khoảng một phần tư thế kỷ qua. Nhưng, ngày nay, mô hình phi quan hệ, "đám
mây", hoặc các cơ sở dữ liệu "NoSQL" đang được quan tâm chia sẻ như một mô hình thay
thế cho việc quản lý cơ sở dữ liệu. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét 10 mặt chính của
các cơ sở dữ liệu NoSQL phi quan hệ: 5 lợi thế hàng đầu và 5 thách thức hàng đầu.

5 lợi thế của NoSQL
1. Tính co giãn
Trong nhiều năm, các nhà quản trị cơ sở dữ liệu đã dựa trên sự phát triển quy mô để mua
máy chủ lớn hơn như tăng tải cơ sở dữ liệu - chứ không phải là sự phát triển quy mô ra (scale
out) để phân phối các cơ sở dữ liệu trên nhiều máy như tải tăng (load increases). Tuy nhiên,
khi giá giao dịch và yêu cầu gia tăng, như cơ sở dữ liệu chuyển vào các đám mây hoặc trên
môi trường ảo hóa, lợi thế kinh tế của sự nhân rộng ra trên phần cứng trở nên không thể
cưỡng lại.
RDBMS có thể không mở rộng quy mô một cách dễ dàng trên các cụm clusters, nhưng loại
mới của các cơ sở dữ liệu NoSQL được thiết kế để mở rộng trong suốt để tận dụng lợi thế của
các node mới, và chúng thường được thiết kế với phần cứng chi phí thấp.

2. Dữ liệu lớn
Cũng giống như giá cả giao dịch đã tăng trưởng ra khỏi công nhận trong thập kỷ qua, khối
lượng dữ liệu đang được lưu trữ cũng tăng lên ồ ạt. O'Reilly đã khéo léo gọi điều này là
"cuộc cách mạng công nghiệp của dữ liệu." Khả năng RDBMS đã được phát triển để phù
hợp với những sự tăng trưởng này, nhưng với giá giao dịch, các khó khăn của khối lượng dữ
liệu có thể được quản lý bởi một RDBMS đơn đang trở nên không thể chấp nhận đối với một
số doanh nghiệp. Ngày nay, khối lượng "dữ liệu lớn" (big data) có thể được xử lý bởi hệ
thống NoSQL, chẳng hạn như Hadoop, vượt xa những gì có thể được xử lý bởi các RDBMS
lớn nhất.

3. Tạm biệt DBAs
Mặc dù có nhiều cải tiến trong khả năng quản lý được tuyên bố chủ quyền bởi các nhà cung
cấp RDBMS trong những năm qua, hệ thống RDBMS cao cấp chỉ có thể được duy trì với sự
hỗ trợ đắt tiền, các DBA đã được đào tạo cao cấp. Các DBA liên quan mật thiết đến việc
thiết kế, lắp đặt và điều chỉnh liên tục của hệ thống RDBMS cao cấp.
Cơ sở dữ liệu NoSQL thường được thiết kế từ mặt đất lên để đòi hỏi ít quản lý: tự động sửa
chữa, phân tán dữ l...
Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, nhưng một loại cơ sở dữ liệu
mới - được biết đến như NoSQL lại có được sự chú ý trong các doanh nghiệp. Sau đây là mô
tả tổng quan về ưu và nhược điểm của nó.
Cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) đã được chọn là mô hình chủ đạo cho việc quản lý cơ sở dữ
liệu trong khoảng một phần tư thế kỷ qua. Nhưng, ngày nay, mô hình phi quan hệ, "đám
mây", hoặc các cơ sở dữ liệu "NoSQL" đang được quan tâm chia sẻ như một mô hình thay
thế cho việc quản lý cơ sở dữ liệu. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét 10 mặt chính của
các cơ sở dữ liệu NoSQL phi quan hệ: 5 lợi thế hàng đầu5 thách thức hàng đầu.
5 lợi thế của NoSQL
1. Tính co giãn
Trong nhiều năm, các nhà quản trị cơ sở dữ liệu đã dựa trên sự phát triển quy mô để mua
máy chủ lớn hơn như tăng tải cơ sở dữ liệu - chứ không phải là sự phát triển quy mô ra (scale
out) để phân phối các cơ sở dữ liệu trên nhiều máy như tải tăng (load increases). Tuy nhiên,
khi giá giao dịch và yêu cầu gia tăng, như cơ sở dữ liệu chuyển vào các đám mây hoặc trên
môi trường ảo hóa, lợi thế kinh tế của sự nhân rộng ra trên phần cứng trở nên không thể
cưỡng lại.
RDBMS có thể không mở rộng quy mô một cách dễ dàng trên các cụm clusters, nhưng loại
mới của các cơ sở dữ liệu NoSQL được thiết kế để mở rộng trong suốt để tận dụng lợi thế của
các node mới, và chúng thường được thiết kế với phần cứng chi phí thấp.
2. Dữ liệu lớn
Cũng giống như giá cả giao dịch đã tăng trưởng ra khỏi công nhận trong thập kỷ qua, khối
lượng dữ liệu đang được lưu trữ cũng tăng lên ồ ạt. O'Reilly đã khéo léo gọi điều này là
"cuộc cách mạng công nghiệp của dữ liệu." Khả năng RDBMS đã được phát triển để phù
hợp với những sự tăng trưởng này, nhưng với giá giao dịch, các khó khăn của khối lượng dữ
liệu có thể được quản lý bởi một RDBMS đơn đang trở nên không thể chấp nhận đối với một
số doanh nghiệp. Ngày nay, khối lượng "dữ liệu lớn" (big data) có thể được xử lý bởi hệ
thống NoSQL, chẳng hạn như Hadoop, vượt xa những gì có thể được xử lý bởi các RDBMS
lớn nhất.
3. Tạm biệt DBAs
Mặc dù có nhiều cải tiến trong khả năng quản lý được tuyên bố chủ quyền bởi các nhà cung
cấp RDBMS trong những năm qua, hệ thống RDBMS cao cấp chỉ có thể được duy trì với sự
hỗ trợ đắt tiền, các DBA đã được đào tạo cao cấp. Các DBA liên quan mật thiết đến việc
thiết kế, lắp đặt và điều chỉnh liên tục của hệ thống RDBMS cao cấp.
Cơ sở dữ liệu NoSQL thường được thiết kế từ mặt đất lên để đòi hỏi ít quản lý: tự động sửa
chữa, phân tán dữ liệu, và các mô hình dữ liệu đơn giản dẫn đến yêu cầu điều chỉnh quản lý
và thấp hơn - về lý thuyết là vậy. Trong thực tế, có khả năng rằng những tin đồn về cái chết
của các DBA đã được phóng đại một chút. Một người nào đó sẽ luôn luôn chịu trách nhiệm
5 lợi thế của NoSQL - Trang 2
5 lợi thế của NoSQL - Người đăng: oanh-do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
5 lợi thế của NoSQL 9 10 228