Ktl-icon-tai-lieu

50 bước cơ bản thực hiện SEO Website

Được đăng lên bởi khaihtt
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 194 lần   |   Lượt tải: 0 lần
50 Bước Cơ Bản Thực Hiện SEO Website
Posted by inet on 2011/02/13 20:49:11 - 0 Comment

Bài viết giới thiệu các bước cơ bản để tiến hành
SEO website. Thực hiện đúng, bạn sẽ thấy hiệu
quả rất rõ.

1. Sử dụng .htaccess để chuyển tên miền từ non-www thành www (kỹ thuật redirect
301)
2. Gia hạn tên miền của bạn thêm vài năm (khuyến khích trên 5 năm, tuổi thọ domain
cũng quan trọng)
3. Đảm bảo rằng khi khách click vào logo của site bạn thì họ được đưa trở lại trang chủ
4. Nếu font chữ của website bạn quá nhỏ, hãy cho nó về mức tiêu chuẩn, Google có thể
bỏ qua site bạn nếu font chữ quá nhỏ
5. Loại bỏ các plugin ko cần thiết
6. Luôn chèn thông tin liên hệ, hoặc trang liên lạc của bạn ở cuối trang web
7. Sắp xếp website theo một mẫu CSS stylesheet, đặt trong file .css
8. Sửa hoặc loại bỏ các link sai, hoặc “chết” thường xuyên nếu bạn không sử dụng
“nofollow”
9. Sử dụng alt cho tất cả bức ảnh, đặc biệt là ở trang chủ
10. Loại bỏ các iframe. Phần lớn các Search Engine không index iframe.
11. Tạo file robots.txt, đặt ở thư mục gốc của website.
12. Nên sử dụng một navigation cơ bản cho website.
13. Sử dụng cùng một màu cho các link
14. Kiểm tra lỗi chính tả trong nội dung website

15. Định dạng website theo một khuôn mẫu xác định
16. Nên sử dụng ít nhất 1 bức ảnh cho mỗi trang có kèm alt.
17. Tạo một about page cho website.
18. Cung cấp các thông tin cá nhân của bạn rõ ràng trong about page đó
19. Nên chèn 1 số bức ảnh vào about page (như logo, map…)
20. Nên loại bỏ các popup trong website.
21. Chèn link đến các bookmark, các mạng xã hội sau mỗi bài viết và about page
22. Nên chèn một công cụ tìm kiếm cho website
23. Tạo một trang điều khoản cá nhân cho website
24. Đặt link tới điều khoản cá nhân ở dưới mỗi trang
25. Khi rewrite url nên sử dụng dấu “-” thay cho dấu “_”
26. Nên chèn google maps vào trang liên lạc (about page)
27. Nên chèn link từ trang này đến trang khác trong website
28. Sử dụng thẻ META description riêng biệt cho mỗi trang
29. Kiểm tra mã nguồn và sửa các lỗi
30. Không nên có 1 trang trao đổi link
31. Chèn một hộp tìm kiếm của site ở 404 error page
32. Tạo file sitemap.xml và trang sitemap cho website.
33. Chèn link đến sitemap ở cuối mỗi trang
34. Nên chèn dòng copyright iNET… ở cuối mỗi trang
35. Gạch chân các link ở website, cái này nếu thấy để lại hơi làm xấu mĩ quan nên xóa đi
36. Tắt tất cả các file nhạc, phim tự động chạy (automatically plays)
37. Nên thay thế các Flash animated = gif animated

38. Đặt logo của site bạn ở đầu mỗi trang
39. B...
50 Bước Cơ Bản Thực Hiện SEO Website
Posted by inet on 2011/02/13 20:49:11 - 0 Comment
Bài viết giới thiệu các bước cơ bản để tiến hành
SEO website. Thực hiện đúng, bạn sẽ thấy hiệu
quả rất rõ.
1. Sử dụng .htaccess để chuyển tên miền từ non-www thành www (kỹ thuật redirect
301)
2. Gia hạn tên miền của bạn thêm vài năm (khuyến khích trên 5 năm, tuổi thọ domain
cũng quan trọng)
3. Đảm bảo rằng khi khách click vào logo của site bạn thì họ được đưa trở lại trang chủ
4. Nếu font chữ của website bạn quá nhỏ, hãy cho nó về mức tiêu chuẩn, Google có thể
bỏ qua site bạn nếu font chữ quá nhỏ
5. Loại bỏ các plugin ko cần thiết
6. Luôn chèn thông tin liên hệ, hoặc trang liên lạc của bạn ở cuối trang web
7. Sắp xếp website theo một mẫu CSS stylesheet, đặt trong file .css
8. Sửa hoặc loại bỏ các link sai, hoặc “chết” thường xuyên nếu bạn không sử dụng
nofollow
9. Sử dụng alt cho tất cả bức ảnh, đặc biệt là ở trang chủ
10. Loại bỏ các iframe. Phần lớn các Search Engine không index iframe.
11. Tạo file robots.txt, đặt ở thư mục gốc của website.
12. Nên sử dụng một navigation cơ bản cho website.
13. Sử dụng cùng một màu cho các link
14. Kiểm tra lỗi chính tả trong nội dung website
50 bước cơ bản thực hiện SEO Website - Trang 2
50 bước cơ bản thực hiện SEO Website - Người đăng: khaihtt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
50 bước cơ bản thực hiện SEO Website 9 10 663