Ktl-icon-tai-lieu

76 mẹo vặt trong Windows 98, Me, 2000, XP

Được đăng lên bởi k47hamhoc
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1465 lần   |   Lượt tải: 0 lần
76 mẹo vặt trong Windows 98, Me, 2000, XP
Một số phương pháp dễ dàng và nhanh gọn để thuần phục Windows,… từ việc hiệu chỉnh
tốc độ đến kiểm tra bảo mật hay các thủ thuật giải quyết hỏng hóc.
1. Làm xuất hiện lại cây thư mục:
Bạn mở một folder, nhưng không có thấy cây thư mục nào xuất hiện bên trái cửa sổ cả. Bạn chỉ
cần click lên biểu tượng Folders nằm trên thanh công cụ chuẩn (Standard Toolbar) nếu bạn sử
dụng Windows 2000, Me, XP, hoặc chọn Menu View, Explorer Bar, Folders.
2. Tùy biến ở dạng Details, phần 1:
Để thay đổi thứ tự của các cột Name, Size, Type, Date Modified, và những cột khác trong cửa sổ
duyệt tập tin ở dạng Details, bạn chỉ cần đặt con trỏ chuột lên đầu mỗi cột và kéo qua trái hoặc
phải tùy bạn.
3. (2K, ME, XP) Tùy biến ở dạng Details, phần 2:
Tại sao chúng ta lại để các cột được hiển thị theo mặc định của Windows? Nếu muốn thay đổi,
bạn chỉ cần nhấp phải chuột lên vị trị bất kỳ ở đầu cột, và chọn một mục trong trình đơn chưa
được đánh dấu để thêm cột chứa thông tin đó, ngược lại bạn sẽ gỡ bỏ đánh dấu để bỏ đi cột tương
ứng. Chọn More trên trình đơn hiển thị khi nhấp chuột phải (có thể dùng View, Choose Columns
hay View, Choose Details trên trình đơn chính) để tùy biến thông qua hộp thoại.
4. Hiển thị cửa sổ lớn hơn:
Bất kỳ khi nào bạn muốn xem nhiều thông tin hiển thị hơn về một folder hoặc trình duyệt Internet
Explorer trên một màn hình, cách đơn giản là bạn nhấn phím F11 để xem cửa sổ đó ở chế độ toàn
màn hình. Nhấn F11 nếu muốn xem lại ở chế độ bình thường. Nếu sử dụng Windows 2000, Me,
hoặc XP, bạn có thể thêm một nút nhấn để chuyển đổi giữa 2 chế độ bằng cách nhấp phải chuột ở
Standard Toolbar và chọn Customize. Nhấn Full Screen ở bên dưới Available Tollbar buttons, sau
đó chọn Add rồi nhấn Close.
5. Ẩn cây thư mục tự động:
Ở chế độ toàn màn hình, bạn có thể làm cho cây thư mục (hoặc bất kỳ tùy chọn nào thông qua
View, Explorer Bar) biến mất để bạn có được một vùng quan sát rộng hơn, và cho xuất hiện lại
khi bạn rê chuột đến cạnh bên trái của màn hình. Nhấn lên nút pushpin (xem hình 1) ở đỉnh của
khung bên trái cửa sổ để Explorer Bar không còn cố định vào cửa sổ nữa và di chuyển chuột về
phía phải màn hình để ẩn nó.
6. Hiển thị các tập tin ẩn:
Bình thường, windows giấu nhiều tập tin hệ thống, điều này có thể làm cho việc chỉnh sửa trở nên
khó khăn. Để thấy hết tất cả các tập tin, chọn Tools, Folder Options, View trong bất kỳ cửa sổ thư
mục hay Explorer nào. Trong danh sách Advanced settings, chọn Show hidden files and folders
(hoặc...
76 mẹo vặt trong Windows 98, Me, 2000, XP
Một số phương pháp dễ dàng và nhanh gọn để thuần phục Windows,… từ việc hiệu chỉnh
tốc độ đến kiểm tra bảo mật hay các thủ thuật giải quyết hỏng hóc.
1. Làm xuất hiện lại cây thư mục:
Bạn mở một folder, nhưng không có thấy cây thư mục nào xuất hiện bên trái cửa sổ cả. Bạn chỉ
cần click lên biểu tượng Folders nằm trên thanh công cụ chuẩn (Standard Toolbar) nếu bạn sử
dụng Windows 2000, Me, XP, hoặc chọn Menu View, Explorer Bar, Folders.
2. Tùy biến ở dạng Details, phần 1:
Để thay đổi thứ tự của các cột Name, Size, Type, Date Modified, và những cột khác trong cửa sổ
duyệt tập tin ở dạng Details, bạn chỉ cần đặt con trỏ chuột lên đầu mỗi cột và kéo qua trái hoặc
phải tùy bạn.
3. (2K, ME, XP) Tùy biến ở dạng Details, phần 2:
Tại sao chúng ta lại để các cột được hiển thị theo mặc định của Windows? Nếu muốn thay đổi,
bạn chỉ cần nhấp phải chuột lên vị trị bất kỳ ở đầu cột, và chọn một mục trong trình đơn chưa
được đánh dấu để thêm cột chứa thông tin đó, ngược lại bạn sẽ gỡ bỏ đánh dấu để bỏ đi cột tương
ứng. Chọn More trên trình đơn hiển thị khi nhấp chuột phải (có thể dùng View, Choose Columns
hay View, Choose Details trên trình đơn chính) để tùy biến thông qua hộp thoại.
4. Hiển thị cửa sổ lớn hơn:
Bất kỳ khi nào bạn muốn xem nhiều thông tin hiển thị hơn về một folder hoặc trình duyệt Internet
Explorer trên một màn hình, cách đơn giản là bạn nhấn phím F11 để xem cửa sổ đó ở chế độ toàn
màn hình. Nhấn F11 nếu muốn xem lại ở chế độ bình thường. Nếu sử dụng Windows 2000, Me,
hoặc XP, bạn có thể thêm một nút nhấn để chuyển đổi giữa 2 chế độ bằng cách nhấp phải chuột ở
Standard Toolbar và chọn Customize. Nhấn Full Screen ở bên dưới Available Tollbar buttons, sau
đó chọn Add rồi nhấn Close.
5. Ẩn cây thư mục tự động:
Ở chế độ toàn màn hình, bạn có thể làm cho cây thư mục (hoặc bất kỳ tùy chọn nào thông qua
View, Explorer Bar) biến mất để bạn có được một vùng quan sát rộng hơn, và cho xuất hiện lại
khi bạn rê chuột đến cạnh bên trái của màn hình. Nhấn lên nút pushpin (xem hình 1) ở đỉnh của
khung bên trái cửa sổ để Explorer Bar không còn cố định vào cửa sổ nữa và di chuyển chuột về
phía phải màn hình để ẩn nó.
6. Hiển thị các tập tin ẩn:
Bình thường, windows giấu nhiều tập tin hệ thống, điều này có thể làm cho việc chỉnh sửa trở nên
khó khăn. Để thấy hết tất cả các tập tin, chọn Tools, Folder Options, View trong bất kỳ cửa sổ thư
mục hay Explorer nào. Trong danh sách Advanced settings, chọn Show hidden files and folders
(hoặc Show all files nếu trong Windows 98). Trong những phiên bản khác với Windows 98, bỏ
dấu đánh đấu trước nhãn Hide protected operating system files (Recommended). Nhấn Yes và sau
đó là OK.
7. (2K, ME, XP) Mở rộng cửa sổ thư mục:
Nếu cửa sổ thư mục của bạn có một cửa sổ con ở bên trái dùng để liên kết với các tài nguyên hoặc
các tác vụ khác mà bạn không bao giờ sử dụng. Muốn có tầm nhìn lớn hơn khi hiển thị các tập tìn
76 mẹo vặt trong Windows 98, Me, 2000, XP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
76 mẹo vặt trong Windows 98, Me, 2000, XP - Người đăng: k47hamhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
76 mẹo vặt trong Windows 98, Me, 2000, XP 9 10 864