Ktl-icon-tai-lieu

80 câu hỏi và trả lời phần mềm windows có hình minh họa

Được đăng lên bởi chomasua6666
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 817 lần   |   Lượt tải: 1 lần
80 câu hỏi và trả lời phần mềm windows có hình minh họa
1.

Biểu tượng trên win cho chúng ta biết có nhiều chương trình được
cài vào máy, chúng ta có thể bấm vào để coi hết các chương trình
đó.

Chúng ta có thể cho hiển thị hết các chương trình được cài đặt trên
máy bằng cách như sau:
 Click right lên thanh Taskbar-Properties-Start Menu-Customizebỏ chọn Use Personalize Menus

Bỏ chọn mục này ~.~

2. Nêu các trường hợp lý giải tại sao khi xóa dữ liệu có lúc vào, lúc không
vào Recycle Bin,
Nếu khi ta xoá dữ liệu không vào Recycle Bin có thể do 2 trường hợp:

Dữ liệu lớn hơn khả năng chứa của Recycle Bin

80 câu hỏi và trả lời phần mềm windows có hình minh họa





Nhấn Shift khi Delete

Dữ liệu đó không nằm trên ổ cứng, có thể nằm trên usb hay
ổ mềm
Chúng ta đánh dấu chọn không chuyển file vào trong
Recycle Bin
Chọn dòng này nè ^_^

3. Mặc định Windows không hiển thị tài khoản administrator ở màn hình
logon, để logon vào quyền Administrator phải làm sao?
Mặc định tài khoản Administrator bị ẩn ở màn hình log on, nếu muốn log
on vào tài khoản Administrator ta sẽ nhấn tổ hợp phím Ctrl+Alt+Del và
chọn tài khoản Administrator.

80 câu hỏi và trả lời phần mềm windows có hình minh họa
4. Một số người sử dụng thường sử dụng các chương trình bằng cách
chọn các icons trên Quick Launch, nhưng vì một ly do nào đó thanh Quick
Launch không hiển thị trên thanh Taskbar, bạn hãy nêu một số phương
pháp phục hồi Quick Launch trên thanh Taskbar
Để hiển thị lại lại mục Quick Launch chúng ta có các cách sau
 Click right lên thanh Taskbar-Properties-ở thanh Taskbar chọn
Show Quick Launch

Chọn mục này =.=”

5. Như bạn thấy ở hình trên nhãn các icons trên màn hình Desktop có dấu
gạch dưới, trường hợp người sử dụng không thích những đường gạch
dưới này và họ yêu cầu bạn bỏ những đường gạch dưới đó. Bạn hãy cho
biết cách giải quyết vấn đề trên.

80 câu hỏi và trả lời phần mềm windows có hình minh họa
Như bạn thấy ở hình trên nhãn các icons trên màn hình Desktop có dấu
gạch dưới, nếu bạn không thích gạch dưới ở trên nhãn bạn có thể làm
như sau:
 Double click lên My Computert-Tools-Folder Option-General
Chọn mục này *.*

6.

Đây là hình ảnh
hiển thị khi click
vào Star>
Settings> Control
panel. Có thể thay
đổi cách hiển thị
này và cách hiển
thị của một số
những ứng dụng
khác như: My
Documents, My
Pictures… không?
Nếu được nêu rõ
cách thực hiện
Nếu chúng ta không thích hiện thị như hình trên thì chúng ta có thể làm
cách sau:

Click right lên Taskbar-Properties-StartMenu-Custom...
80 câu hỏi và trả lời phần mềm windows có hình minh họa
1. Biểu tượng trên win cho chúng ta biết có nhiều chương trình được
cài vào máy, chúng ta có thể bấm vào để coi hết các chương trình
đó.
Chúng ta có thể cho hiển thị hết các chương trình được cài đặt trên
máy bằng cách như sau:
Click right lên thanh Taskbar-Properties-Start Menu-Customize-
bỏ chọn Use Personalize Menus
2. Nêu các trường hợp lý giải tại sao khi xóa dữ liệu có lúc vào, lúc không
vào Recycle Bin,
Nếu khi ta xoá dữ liệu không vào Recycle Bin có thể do 2 trường hợp:
Dữ liệu lớn hơn khả năng chứa của Recycle Bin
Bỏ chọn mục này ~.~
80 câu hỏi và trả lời phần mềm windows có hình minh họa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
80 câu hỏi và trả lời phần mềm windows có hình minh họa - Người đăng: chomasua6666
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
80 câu hỏi và trả lời phần mềm windows có hình minh họa 9 10 983