Ktl-icon-tai-lieu

Access 2000

Được đăng lên bởi huyenbinhphuoc
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1209 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình Microsoft Access 2000 Copyright Nguyễn Sơn Hải – Modify by Huỳnh Tấn Quốc
GIÔÙI THIEÄU
Giáo trình này sự đúc kết kinh nghiệm của tác giả trong giảng dạy các khoá
đào tạo về Accessng như kinh nghiệm sử dụng Access làm hệ quản trị cơ s dữ
liệu và ng c phát triển phần mềm. Hầu hết nội dung trình y trong giáo trình
đều bám theo những bài tập thực hành cụ thể. Do vậy, sau khi đọc xong và thực
hành theo trình tự cuốn sách này, bạn đọc gần như có thể thiết kế và xây dựng đuợc
những ứng dụng về quản lý thông tin. Cụ thể ở đây là: Quản lý lương cán bộ một cơ
quan và Quản lý bán hàng tại một cửa hàng.
Ðối tuợng chính của giáo trình sinh viên, học sinh các truờng THCN hệ
chuyên CNTT cũng nkhông chuyên CNTT học môn Access. Tất nhiên cũng
hoàn toàn phù hợp cho những ai quan tâm học hỏi môn học này bởi lẽ các nội dung
đều duợc trình bày rất trực quan, có thứ tự và kết quả rõ ràng.
Access 2000 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Access 2000 - Người đăng: huyenbinhphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Access 2000 9 10 458