Ktl-icon-tai-lieu

AJAX

Được đăng lên bởi Hội Độc Thân
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1785 lần   |   Lượt tải: 0 lần
•
•
•
•
•
•

AJAX là viết tắt của Asynchronous JavaScript And XML.
AJAX là một kiểu lập trình trở nên phổ biến vào năm 2005 (với Google Suggest).
AJAX không phải là một ngôn ngữ lập trình mới mà là một cách thức mới sử dụng
những chuẩn đã có.
Với AJAX bạn có thể tạo ra những ứng dụng web tốt, nhanh và thân thiện với
người dùng hơn.
AJAX dựa trên những yêu cầu JavaScript và HTML.
Bắt đầu học ngay AJAX!Người dịch: Huỳnh Diệp Tân

Giới thiệu AJAX
AJAX viết tắt của Asynchronous JavaScript And XML.

Những yêu cầu kiến thức tối thiểu
Trước khi tiếp tục, bạn nên có những kiến thức cơ bản về:
•
•

HTML, XHTML
JavaScript

AJAX = Asynchronous JavaScript and XML
AJAX không là một ngôn ngữ lập trình mới, nhưng là một kỹ thuật để tạo ra những ứng
dụng web tốt, nhanh và giao tiếp thân thiện hơn.
Với AJAX, JavaScript, bạn có thể giao tiếp trực tiếp với máy chủ bằng cách sử dụng đối
tượng JavaScript là XMLHttpRequest. Với đối tượng này, JavaScript có thể trao đổi dữ
liệu với máy chủ web mà không cần nạp lại trang.
AJAX sử dụng kỹ thuật chuyển dữ liệu bất đối xứng (asynchronous) giữa trình duyệt và
máy chủ web, cho phép các trang web yêu cầu thông tin từ máy chủ thay vì cả trang.
Công nghệ AJAX làm cho những ứng dụng Internet trở nên nhỏ, nhanh và thân thiện với
người dùng hơn.
AJAX là một công nghệ phía trình duyệt, độc lập với phần mềm máy chủ web.

AJAX dựa trên các chuẩn về web
AJAX dựa trên các chuẩn về web sau đây:
•
•
•
•

JavaScript
XML
HTML
CSS

Các chuẩn về web được sử dụng trong AJAX đã được định nghĩa rất tốt, và được tất cả
trình duyệt phổ biến hỗ trợ. Các ứng dụng AJAX đều độc lập với trình duyệt và nền.Người dịch: Huỳnh Diệp Tân

AJAX làm cho những ứng dụng Internet tốt hơn
Những ứng dụng web có nhiều lợi ích hơn những ứng dụng máy để bàn; chúng có thể đến
được với một số lượng lớn người dùng. Việc cài đặt, hỗ trợ và phát triển chúng dễ dàng
hơn.
Tuy nhiên, những ứng dụng Internet không phải lúc nào cũng phong phú và thân thiện với
người dùng như những ứng dụng truyền thống chạy trên máy để bàn.
Với AJAX, những ứng dụng web có thể phong phú và thân thiện với người dùng hơn.

Ngay bây giờ bạn có thể bắt đầu sử dụng AJAX
Không có gì mới để học.
AJAX dựa trên những chuẩn đã có. Những chuẩn này đã được các nhà phát triển sử dụng
nhiều năm qua.Người dịch: Huỳnh Diệp Tân

Những yêu cầu HTTP (HTTP Requests)
AJAX sử dụng những yêu cầu HTTP
Trong viết mã truyền thống, nếu bạn muốn lấy bất kỳ thông tin ...
www.w3schools.com Người dch: Hunh Dip Tân
AJAX là viết tt ca Asynchronous JavaScript And XML.
AJAX là mt kiu lp trình tr nên ph biến vào năm 2005 (vi Google Suggest).
AJAX không phi là mt ngôn ng lp trình mi mà là mt cách thc mi s dng
nhng chun đã có.
Vi AJAX bn có th to ra nhng ng dng web tt, nhanh và thân thin vi
người dùng hơn.
AJAX da trên nhng yêu cu JavaScript và HTML.
Bt đầu hc ngay AJAX!
AJAX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
AJAX - Người đăng: Hội Độc Thân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
AJAX 9 10 498