Ktl-icon-tai-lieu

An Toàn bảo mật hệ thống thông tin

Được đăng lên bởi Đặng Tuấn Anh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 378 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thuật toán Kerboeros
ATBM HTTT – Tiểu luận – Lớp D11CN12
A. Các chủ đề
1. Tìm hiểu về giải thuật tạo chữ ký số sử dụng RSA: quá trình tạo và kiểm tra
chữ ký số; cài đặt thử nghiệm tạo và kiểm tra chữ ký số để đảm bảo tính toàn
vẹn dữ liệu.
2. Tìm hiểu về giao thức bảo mật SSL/TLS: kiến trúc, hoạt động và ứng dụng.
3. Tìm hiểu về giao thức bảo mật IPSec: kiến trúc, hoạt động và ứng dụng.
4. Tìm hiểu về giao thức xác thực Kerberos: kiến trúc, các điểm yếu, các dạng
tấn công vào Kerberos.
5. Tìm hiểu về hệ thống phát hiện tấn công, đột nhập Snort: kiến trúc, cài đặt,
cấu hình, tạo luật; xây dựng 3 kịch bản phát hiện tấn công.
Việc phân chia sinh viên vào nhóm được GV thực hiện trên lớp nhóm sẽ m o
cáo theo chủ đề ứng với số thứ tự của nhóm. Mỗi sinh viên sẽ phải ghi nhớ chủ đề
được giao các thành viên trong nhóm. Mỗi nhóm một nhóm trưởng người
nhiệm vụ phân công công việc cho các thành viên tập hợp kết quả để tạo báo cáo
chung cho cả nhóm.
B. Yêu cầu
Viết báo cáo
o Mỗi nhóm viết một báo cáo bằng tiếng Việt theo chủ đề được giao với độ
dài khoảng 15-20 trang. Báo cáo cần có trang bìa ghi rõ tên đề tài và tên
tất cả các thành viên của nhóm.
o Nội dung của báo cáo cần có các phần sau:
Giới thiệu:
Nội dung: Kiến trúc/giải thuật/các điểm yếu/các dạng tấn công/ứng
dụng
Kết luận: Tóm tắt những thông tin đã trình bày trong báo cáo.
Tài liệu tham khảo: Liệt kê tên các tài liệu được sử dụng trong báo cáo.
o Báo cáo được nộp theo dạng\le word hoặc pdf \les bằng cách gửi email
đến địa chỉ dauhoang@gmail.com. Lưu ý đặt Subject của email là Báo cáo
ATBM HTTT – Lớp D11CN12 - Nhóm <số nhóm>.
Trình bày bằng slides
o Các nhóm chuẩn bị slides để trình bày trong thời gian tối đa là
15phút/nhóm. Slides chỉ để trình bày và không phải nộp. Do thời gian trình
bày có hạn nên số slides nên vào khoảng 15-20.
Hỏi và đáp
o Sau phần trình bày của mỗi nhóm, các thành viên của nhóm sẽ lần lượt trả
lời các câu hỏi về chủ đề được giao để lấy điểm bài tập. Điểm được xác
định dựa trên chất lượng từng câu trả lời.
C. Hạn nộp/trình bày
Nộp báo cáo: 30/9
Trình bày: 2/10
Ghi chú:
Nhóm nào không nộp báo cáo đúng hạn thì tất cả các thành viên của nhóm
nhận 0 điểm viết báo cáo (10%). Hạn nộp là cuối ngày (11 giờ 59 phút 59 giây)
ghi ở mục C.
An Toàn bảo mật hệ thống thông tin - Người đăng: Đặng Tuấn Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
An Toàn bảo mật hệ thống thông tin 9 10 176