Ktl-icon-tai-lieu

analog

Được đăng lên bởi lebamanhvp89-dtvt-gmail-com
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 933 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Môn thi: Thiết kế mạch analog
Hệ: Chính quy
-----------------Thời gian chuẩn bị 15 phút, không kể thời gian giao đề
Mã đề thi……….
Câu 1: ( 6 điểm)

Phân tích hoạt động của sơ đồ mạch cho trên hình trên.
Rút ra phương trình lối ra Y theo hai lối vào X1, X2.

Câu 2: (4điểm)
Trả lời câu hỏi của giáo viên đưa ra.

---------------------------------Hết--------------------------------Thí sinh không được sử dụng tài liệu, không ghi vào đề thi
CB coi thi không giải thích gì thêm và nộp lại đề thi cho phòng chức năng theo quy chế của bộ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Môn thi: Thiết kế mạch analog Hệ: Chính quy
-----------------Thời gian chuẩn bị 15 phút, không kể thời gian giao đề
Mã đề thi……….
Câu 1: ( 6 điểm)
Phân tích hoạt động của mạch trên với mức điện áp lối vào là 0v (mức logic thấp) và 4V (mức logic
cao) Từ đó rút ra phương trình lối ra Y với lối vào x. Vẽ sơ đồ logic tương đương.

Câu 2: (4điểm)
Trả lời câu hỏi của giáo viên đưa ra.

---------------------------------Hết--------------------------------Thí sinh không được sử dụng tài liệu, không ghi vào đề thi
CB coi thi không giải thích gì thêm và nộp lại đề thi cho phòng chức năng theo quy chế của bộ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Môn thi: Thiết kế mạch analog Hệ: Chính quy
-----------------Thời gian chuẩn bị 15 phút, không kể thời gian giao đề
Mã đề thi……….
Câu 1: ( 6 điểm)
VCC
R1
4k

R5
130

R4
1.5k

R2
4k

Q5

D1

X1

Q1

Q4

Q3

Y
Q6

X2
Q2

R3
1k

Cho mạch điện như hình vẽ trên. Hãy phân tích mạch điện trên trong các trường hợp lối vào
X1, X2 có mức logic là thấp (0V) hay cao (>2.4V).
Từ sự phân tích đó rút ra phương trình logic biểu diễn lối ra Y và các lối vào X1, X2. Vẽ sơ
đồ tương đương.
Câu 2: (4điểm)
Trả lời câu hỏi của giáo viên đưa ra.
---------------------------------Hết--------------------------------Thí sinh không được sử dụng tài liệu, không ghi vào đề thi
CB coi thi không giải thích gì thêm và nộp lại đề thi cho phòng chức năng theo quy chế của bộ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Môn thi: Thiết kế mạch analog Hệ: Chính quy
-----------------Thời gian chuẩn bị 15 phút, không kể thời gian giao đề
Mã đề thi……….
Câu 1: ( 6 điểm)

R5
1k
R1
1k

R2
1k

R4
1k
Q4
NPN
Q3
NPN

Q1
NPN

D1
DIODE
Q5

Q2
NPN
R3
1k

Cho mạch điện như hình vẽ trên. Hãy phân tích mạch điện trên trong các trường hợp lối vào
X1, X2 có mức logic là thấp (0V) h...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Môn thi: Thiết kế mạch analog Hệ: Chính quy
------------------ Thời gian chuẩn bị 15 phút, không kể thời gian giao đề
Câu 1: ( 6 điểm)
Phân tích hoạt động của sơ đồ mạch cho trên hình trên.
Rút ra phương trình lối ra Y theo hai lối vào X1, X2.
Câu 2: (4điểm)
Trả lời câu hỏi của giáo viên đưa ra.
---------------------------------Hết---------------------------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu, không ghi vào đề thi
CB coi thi không giải thích gì thêm và nộp lại đề thi cho phòng chức năng theo quy chế của bộ
Mã đề thi……….
analog - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
analog - Người đăng: lebamanhvp89-dtvt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
analog 9 10 588