Ktl-icon-tai-lieu

ANALYTIC HIERARCHY PROCESS

Được đăng lên bởi lethithanh24051995
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 777 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tổngquan&BàiTập
ANALYTIC HIERARCHY PROCESS

AHP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS)
•

TỔNG QUAN VỀAHP

•

AHP là một phương phápđịnh lượng, dùngđểsắp xếp các phương án quyếtđịnh và chọn một phương án thỏa mãn
các tiêu chí cho trước.

•

AHP là một quá trình phát triển tỷsốsắp hạng cho mỗi phương án quyếtđịnh dựa theo các tiêu chí của nhà ra
quyếtđịnh.

•

AHP trảlời các câu hỏi như“Chúng ta nên chọn phương án nào?” hay “Phương án nào tốt nhất?” bằng cách chọn
một phương án tốt nhất thỏa mãn các tiêu chí của nhà ra quyếtđịnh

AHP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS)

• AHP sửdụng:
•
•
•
•

ƒ Các phép toánđơn giản

ƒ Các tiêu chí (do nhà ra quyếtđịnh thiết lập)

ƒ Độ ưu tiên cho các tiêu chí (do nhà ra quyếtđịnh thiết lập)
ƒ Bảngđộ ưu tiên chuẩn:

VÍ DỤ MINH HỌA
•

Công ty Jilley Bean muốn chọn một vịtrí mớiđểmởrộng hoạtđộng của công ty. Công ty sửdụng AHP
nhằm giúp xácđịnh vịtrí nào thích hợpđểxây nhà máy mới. Công ty dựa vào 4 tiêu chí: giá trịtài sản
(PRICE), khoảng cáchgiữa các nhà cung cấp (DISTANCE), chất lượng laođộng (LABOR) và chi phí
laođộng (WAGE). Công ty có 3 vịtrí (LOCATION) cần xem xét dựa vào 4 tiêu chí trên.

•

Độ ưu tiên của các phương án ứng với mỗi tiêu chí:

•

Bước 1

•

Tính tổng các giá trịtrong mỗi cột.

•

Bước 2

•

Chia mỗi giá trịtrong mỗi cột cho tổng các cột tương ứng.

•

Bước 3

•

Tìm giá trịtrung bình cho mỗi hàng của các phương án.

•

Bước 4

•

•

Lặp lại các bước từ1-3 cho các tiêu chí còn lại.

Ma trận tiêu chí:

•

Bước 5

•

Sắp hạng các tiêu chí theođộquan trọng, sửdụng cùng phương pháp sắp hạng các phương ánđối với mỗi tiêu chí.

•

Bước 6

•

Lặp lại các bước từ1-3 cho ma trận ởbước 5.

•

Véctơđộ ưu tiên của các tiêu chí:

•

Bước 7

•

Nhân ma trận tiêu chí với véctơđộ ưu tiên của các tiêu chí.

• Kếtquả:

• Dựa vào kết quảtrên, công ty chọn vịtrí vịtrí Cđểxây thêm nhà máy mới, vì C có giá trịlớn hơn
A và B.

BàiTập

...
Tngquan&BàiTp
ANALYTIC HIERARCHY PROCESS
ANALYTIC HIERARCHY PROCESS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ANALYTIC HIERARCHY PROCESS - Người đăng: lethithanh24051995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
ANALYTIC HIERARCHY PROCESS 9 10 779