Ktl-icon-tai-lieu

Áp dụng Data Warehouse trong phân tích thông tin về các dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại

Được đăng lên bởi Tran Loan
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 3252 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Nguyễn Lương Thái Đức

Áp dụng Data Warehouse trong phân tích thông tin về các
dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
Ngành: Công Nghệ Thông Tin
Nguyễn Lương Thái Đức

HÀ NỘI - 2010

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Áp dụng Data Warehouse trong phân tích thông tin về các
dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
Ngành: Công Nghệ Thông Tin
Cán bộ hướng dẫn: ThS. Lê Hồng Hải

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến thầy giáo ThS. Lê Hồng Hải, người đã tận
tình hướng dẫn em trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.
Em xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến những thầy cô giáo đã giảng dạy em trong bốn năm qua,
những kiến thức mà em nhận được trên giảng đường đại học sẽ là hành trang giúp em vững bước
trong tương lai.

HÀ NỘI - 2010

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Cuối cùng, em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình và bạn bè, những người luôn kịp thời
động viên và giúp đỡ em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
Hà nội, ngày 21/05/2010
Nguyễn Lương Thái Đức
LỜI CẢM ƠN........................................................................................................................2
DANH SÁCH HÌNH VẺ.......................................................................................................6
THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT.............................................................................................10
TÓM TẮT NỘI DUNG.......................................................................................................11
MỞ ĐẦU..............................................................................................................................11
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN................................................................................................14
1.1Tổng quan về hệ thống và lý do lựa chọn đề tài.............................................................14
1.2Dữ liệu của hệ thống ......................................................................................................15
1.3Mục tiêu và phạm vi của đề tài.......................................................................................16
1.3.2Phạm vi của đề tài........................................................................................................16
1.4Công cu thưc hiên.................................................
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
HÀ NỘI - 2010
Nguyễn Lương Thái Đức
Áp dụng Data Warehouse trong phân tích thông tin về các
dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại
KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
Ngành: Công Nghệ Thông Tin
Nguyễn Lương Thái Đức
Áp dụng Data Warehouse trong phân tích thông tin về các dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Áp dụng Data Warehouse trong phân tích thông tin về các dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại - Người đăng: Tran Loan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
Áp dụng Data Warehouse trong phân tích thông tin về các dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại 9 10 944