Ktl-icon-tai-lieu

ArtCam

Được đăng lên bởi Nguyễn Phương
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 1522 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Duydong0603 – 

KHUÔN MẪU 3D
GIỚI THIỆU CHUNG
Các mục dưới đây nhấn mạnh vào các khía cạnh khác nhau của phần
khuôn mẫu 3D trong ArtCAM Pro:
“Tutorial - Tạo hình nổi (relief) từ các vector”
“Tutorial - Tạo hình nổi (relief) từ một bitmap”
“Tutorial – Face Wizard”
“Tutorial – Quét biên dạng (Swept Profiles)”
“Tutorial – Phối hình 3D (3D Blend)”
“Tutorial – 3D Clipart”
“Tutorial – Kết cấu”
“Tutorial – Sao chép và dán các hình nổi (relief)”
“Tutorial – Lizard”
“Tutorial – Quét 2 đường (two rail sweep)”
“Tutorial – Thiết kế trang sức đơn giản (simple jewellery designs)
“Tutorial – Biểu trưng (pendant)”
“Tutorial – Casino Chip”
“Tutorial – Khắc chữ tiêu chuẩn ISO (ISO FORM Lettering)”
“Tutorial – Điêu khắc (interactive sculpting)”
“Tutorial – Scanning”

Duydong0603 – 

TUTORIAL - TẠO HÌNH NỔI (RELIEF) TỪ CÁC VECTOR
GIỚI THIỆU CHUNG
Mục dưới đây tập trung vào thể hiện tạo ra các hình thể 3D từ các minh
hoạ bằng vector và kết hợp chúng để tạo các hình nổi sử dụng các công cụ
thao tác có trong ArtCAM Pro.
GẤU TEDDY
Phần này đề cập đến:
Chuẩn bị mẫu.
Tạo hình nổi của gấu Teddy.
Các bạn sẽ đi từng bước một và sẽ được hướng dẫn các bước hoàn
chỉnh từ việc dựng các hình thể 3D thông qua các vector đến việc kết hợp
chúng để tạo thành các hình nổi.

Chuẩn bị khuôn mẫu
Đầu tiên, hãy mở hình mẫu có trong ArtCAM mà bạn sẽ sử dụng để tạo
hình nổi của gấu Teddy:
1. Click vào biểu tượng của Open Existing Model
ở trong trang
Assistant’s Getting Started để mở hộp thoại Open.
2. Click vào Look In trong hộp và chọn C:/Program Files/ArtCAM Pro

Duydong0603 – 
7.0/Examples/New Teddy (trong trường hợp mà ArtCAM được cài
vào thư mục mặc định, các tập tin cũng có thể được tìm thấy tại thư
mục Examples trong đĩa cài)]
3. Click để chọn tập tin *.art có tên là NewTeddy. Tên tập tin được
hiển thị trong hộp thoạI File name.
4. Click vào nút Open để mở hình mẫu của NewTeddy. Các vector
minh hoạ sẽ xuất hiện trong cửa sổ 2D View.

Chúng ta thấy rằng gấu Teddy phần lớn được tạo bởI các đường
ê-lip được vẽ bởI ArtCAM. Chúng ta sẽ sử dụng các đường này để xây
dựng dần dần hình nổi của gấu Teddy.
Hình nổi hoàn chỉnh của gấu Teddy cũng được lưu trữ trong phần
mẫu của ArtCAM.
5. Click vào nút 3D View trong thanh công cụ 2D View để hiện thị cửa
sổ 3D View để có thể thấy được hình nổi hoàn chỉnh của gấu Teddy.
Chú ý: Bạn cũng có thể ấn F3 để hiển thị cửa sổ 3D View.
6. Bây giờ khi đã nhìn thấy hình hoàn thiện của Teddy, ...
Duydong0603 – http://www.mechanic.com.vn
KHUÔN MU 3D
GII THIU CHUNG
Các mc dưới đây nhn mnh vào các khía cnh khác nhau ca phn
khuôn mu 3D trong ArtCAM Pro:
“Tutorial - To hình ni (relief) t các vector”
“Tutorial - To hình ni (relief) t mt bitmap”
“Tutorial – Face Wizard”
“Tutorial – Quét biên dng (Swept Profiles)”
“Tutorial – Phi hình 3D (3D Blend)”
“Tutorial – 3D Clipart”
“Tutorial – Kết cu”
“Tutorial – Sao chép và dán các hình ni (relief)”
“Tutorial – Lizard”
“Tutorial – Quét 2 đường (two rail sweep)”
“Tutorial – Thiết kế trang sc đơn gin (simple jewellery designs)
“Tutorial – Biu trưng (pendant)”
“Tutorial – Casino Chip”
“Tutorial – Khc ch tiêu chun ISO (ISO FORM Lettering)”
“Tutorial – Điêu khc (interactive sculpting)”
“Tutorial – Scanning”
ArtCam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ArtCam - Người đăng: Nguyễn Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
ArtCam 9 10 519