Ktl-icon-tai-lieu

ASP: Các nguyên tắc bảo mật khi triển khai các ứng dụng Web

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 636 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ASP: Các nguyên tắc bảo mật khi triển khai các ứng dụng Web :
trang này đã được đọc

lần

1. An toàn trước khả năng bị tấn công CSS (Cross-Site Scripting)
Kiểu tấn công CSS điển hình nhất xảy ra khi tin tặc cố tình chèn một đoạn văn bản có chứa script
độc hại vào các form nhập dữ liệu. Nội dung nhập vào có thể chứa các thẻ <OBJECT> hoặc
<SCRIPT> cùng các đoạn mã hết sức nguy hiểm. Trình duyệt, khi truy nhập site, cho rằng các
srcipt này do máy chủ gửi tới, hoàn toàn vô hại nên sẽ chạy nó ở cấp độ bảo mật bình thường,
gây ra hậu quả tai hại cho máy tính của người sử dụng .
Để bảo vệ khỏi bị tấn công theo kiểu CSS, cần chú ý ít nhất những điểm sau:
- Cập nhật thường xuyên các bản sửa lỗi bảo mật mới nhất của IIS và Windows.
- Lọc các ký tự đặc biệt do người sử dụng nhập vào như < > " ' % ( ) & + - Lọc để loại bỏ các ký tự đặc biệt, kết xuất trên cơ sở thông tin nhập vào của
người sử dụng. Xem kỹ các dữ liệu từ:
-

Request.Form Collection
Request.QueryString Conllection
Request Object
Database
Cookie
Các biến Session và Application

Để có thể lọc được, cần xác định cụ thể lược đồ mã hoá ký tự trên các trang Web,
trong thẻ META, ở phần header. Ví dụ:
<head> <META http-equiv="Content-Type" Content="text/html; charset=ISO-8859-1">
</head>
2. Ứng dụng có thể không cần sử dụng các cookie thường trực
Cookie thường trực là những tệp, được các ứng dụng Web gửi tới máy tính người sử dụng và vẫn
tồn tại trên ổ cứng của máy tính ngay cả khi họ không còn duyệt site. Chúng lưu một số thông
tin về người sử dụng để các ứng dụng Web tuỳ biến nội dung cho phù hợp với từng đối tượng
người sử dụng hoặc cho phép họ bỏ qua giai đoạn đăng ký đăng nhập. Các cookie không thường
trực được lưu trong bộ nhớ máy tính của người sử dụng và chỉ tồn tại trong thời gian người sử
dụng duyệt site. IIS dựa vào các cookie không thường trực để xác định một phiên ASP. Không có
nó, IIS không thể duy trì bất kỳ các thông tin về phiên làm việc, chẳng hạn như các biến phiên.
Nếu site của bạn sử dụng cookie thường trực, không nên yêu cầu IIS lưu trữ chúng trong tệp log
của IIS. Nếu tệp log lưu lại tất cả các thông tin đăng nhập của người sử dụng thì rất có nhiều
khả năng, do một thoả hiệp nào đó, những thông tin này có thể được tiết lộ ra ngoài.
3. Sử dụng SSL cho tất cả các trang nhạy cảm được chuyển trên mạng Internet
SSL mã hoá nội dung của các thông điệp TCP/IP để nó không bị nhòm ngó trên đường truyền.
SSL, hoặc một giải pháp mã hoá khác VPN chẳng hạn, rất cần thiết khi gửi các thông tin nhạy
cảm ...
ASP: Các nguyên tắc bảo mật khi triển khai các ứng dụng Web :
trang này đã được đọc lần
1. An toàn trước khả năng bị tấn công CSS (Cross-Site Scripting)
Kiểu tấn công CSS điển hình nhất xảy ra khi tin tặc cố tình chèn một đoạn văn bản có chứa script
độc hại vào các form nhập dữ liệu. Nội dung nhập vào có thể chứa các thẻ <OBJECT> hoặc
<SCRIPT> cùng các đoạn mã hết sức nguy hiểm. Trình duyệt, khi truy nhập site, cho rằng các
srcipt này do máy chủ gửi tới, hoàn toàn vô hại nên sẽ chạy nó ở cấp độ bảo mật bình thường,
gây ra hậu quả tai hại cho máy tính của người sử dụng .
Để bảo vệ khỏi bị tấn công theo kiểu CSS, cần chú ý ít nhất những điểm sau:
- Cập nhật thường xuyên các bản sửa lỗi bảo mật mới nhất của IIS và Windows.
- Lọc các ký tự đặc biệt do người sử dụng nhập vào như < > " ' % ( ) & + -
- Lọc để loại bỏ các ký tự đặc biệt, kết xuất trên cơ sở thông tin nhập vào của
người sử dụng. Xem kỹ các dữ liệu từ:
- Request.Form Collection
- Request.QueryString Conllection
- Request Object
- Database
- Cookie
- Các biến Session và Application
Để có thể lọc được, cần xác định cụ thể lược đồ mã hoá ký tự trên các trang Web,
trong thẻ META, ở phần header. Ví dụ:
<head> <META http-equiv="Content-Type" Content="text/html; charset=ISO-8859-1">
</head>
2. Ứng dụng có thể không cần sử dụng các cookie thường trực
Cookie thường trực là những tệp, được các ứng dụng Web gửi tới máy tính người sử dụng và vẫn
tồn tại trên ổ cứng của máy tính ngay cả khi họ không còn duyệt site. Chúng lưu một số thông
tin về người sử dụng để các ứng dụng Web tuỳ biến nội dung cho phù hợp với từng đối tượng
người sử dụng hoặc cho phép họ bỏ qua giai đoạn đăng ký đăng nhập. Các cookie không thường
trực được lưu trong bộ nhớ máy tính của người sử dụng và chỉ tồn tại trong thời gian người sử
dụng duyệt site. IIS dựa vào các cookie không thường trực để xác định một phiên ASP. Không có
nó, IIS không thể duy trì bất kỳ các thông tin về phiên làm việc, chẳng hạn như các biến phiên.
Nếu site của bạn sử dụng cookie thường trực, không nên yêu cầu IIS lưu trữ chúng trong tệp log
của IIS. Nếu tệp log lưu lại tất cả các thông tin đăng nhập của người sử dụng thì rất có nhiều
khả năng, do một thoả hiệp nào đó, những thông tin này có thể được tiết lộ ra ngoài.
3. Sử dụng SSL cho tất cả các trang nhạy cảm được chuyển trên mạng Internet
SSL mã hoá nội dung của các thông điệp TCP/IP để nó không bị nhòm ngó trên đường truyền.
SSL, hoặc một giải pháp mã hoá khác VPN chẳng hạn, rất cần thiết khi gửi các thông tin nhạy
cảm (như số thẻ tín dụng) qua mạng. Cơ hội thâm nhập đường truyền và lấy cắp các thông tin bí
mật là thấp song không phải không thể có.Người sử dụng sẽ không đặt niềm tin vào site của bạn
nếu các thông tin nhạy cảm không được mã hoá.
ASP: Các nguyên tắc bảo mật khi triển khai các ứng dụng Web - Trang 2
ASP: Các nguyên tắc bảo mật khi triển khai các ứng dụng Web - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ASP: Các nguyên tắc bảo mật khi triển khai các ứng dụng Web 9 10 93