Ktl-icon-tai-lieu

autocad 2007

Được đăng lên bởi ngoduy173
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 978 lần   |   Lượt tải: 4 lần
HỌC AUTO CAD

Format

AUTOCAD 2007

Units

thay đổi đơn vị
cho bản vẻ la
milimet.

1. Vẽ đường thẳng
Vẻ đường thẳng ở vô cùng
Chổ command: xl rồi enter đưa lên màng hình clik chuột trái
(nhấn F8 để vẻ thẳng theo 1 phương), sau đó nhấn lên màng hình
điểm thứ 2.

PHẠM VĂN LIỆT

Trang 1

HỌC AUTO CAD

AUTOCAD 2007

Coppy song song theo khoảng cách (offset)

enter

Sau khi enter:

Kết quả:

Chỉnh OSNAP
Clik chuột phải vào osnap

Khoảng
cách 2
đường

setting…

Hiện ra bảng sau: và chọn như trong bảng
PHẠM VĂN LIỆT

Trang 2

HỌC AUTO CAD

AUTOCAD 2007

Chỉnh kiểu chữ
Clik vào biểu tượng
hiện lên bảng sau
Chọn new rõ tên kiểu chử rồi nhấn OK

2

Sau khi OK về lại bảng bên dưới và chỉnh như trong bảng:

PHẠM VĂN LIỆT

Trang 3

HỌC AUTO CAD

AUTOCAD 2007

4

1

5

3

Ghi kích thước
Dùng lệnh sc

Chọn tấc cả
công trình như
hình vẻ

Gõ chử SC rồi enter

PHẠM VĂN LIỆT

Trang 4

HỌC AUTO CAD

AUTOCAD 2007

Sau đó clik chuột trái lên màng hình gõ vào 1/200 nếu biến đổi công trình
đó với tỉ lệ 1/200

Rồi enter

Sau đó đánh liên tục “z” enter và “e” enter
Tạo kích thước với tỉ lệ 1/200
Click vào biểu tượng
Có

2

1

3

PHẠM VĂN LIỆT

Trang 5

HỌC AUTO CAD

AUTOCAD 2007

6

4

5

10

7

8

9

PHẠM VĂN LIỆT

Trang 6

HỌC AUTO CAD

AUTOCAD 2007

16
11

12

13
14
15

18

17

PHẠM VĂN LIỆT

Trang 7

HỌC AUTO CAD

AUTOCAD 2007

19

200

20
0

21

22

PHẠM VĂN LIỆT

23

Trang 8

HỌC AUTO CAD

PHẠM VĂN LIỆT

AUTOCAD 2007

Trang 9

...
HC AUTO CAD AUTOCAD 2007
PHMN LIT Trang 1
Format Units
1. V đưng thng
V đưng thng vô cùng
Ch command: xl rồi enter đưa lên màng hình clik chuột trái
(nhn F8 đ v thng theo 1 phương), sau đó nhn lên màng hình
đim th 2.
thay đi đơn v
cho bn v la
milimet.
autocad 2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
autocad 2007 - Người đăng: ngoduy173
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
autocad 2007 9 10 174