Ktl-icon-tai-lieu

AUTOCAD 3D – CÁC LỆNH CƠ BẢN

Được đăng lên bởi nhdanh318-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 149 lần   |   Lượt tải: 0 lần
AUTOCAD 3D – CÁC LỆNH CƠ BẢN
Friday, 27. March 2009, 15:14

Các lệnh vẽ của 3D cad. Tổng quát lại các lệnh vẽ chi tiết từng phần vẽ cụ thể trong 3D
Autocad
AUTOCAD 3D – CÁC LỆNH CƠ BẢN
....::::VẼ ĐƯỜNG VÀ MẶT 3D::::....
-3Dpoly: vẽ đa tuyến polyline
-Pedit: Hiệu chỉnh 3Dpolyline
-Trim: Chặt các cạnh mô hình
-Spline: Vẽ đường cong trơn
-Thickness: bề dày theo trục Z của đối tượng(tất cả các đối tượng vẽ)
-Elevation:Nhảy thang mặt phẳng vẽ so với mặt phẳng X0Y.
-Change/Thickness/Ddchprop: Hiệu chỉnh đối tượng 2D thành mặt 3D.(Kéo lên cao độ Z)
- 3Dface: tạo các mặt 3D gồm các mặt nối tiếp nhau 3 chiều, mỗi đỉnh có tọa độ x,y,z khác
nhau.
(Biến Splframe = 1 or 0 => Hiện or Ẩn các cạnh của 3DFACE)
***********************************************************
Các mặt 3D chuẩn
- Box: vẽ hình hộp
- Cone: vẽ hình nón
- Cylinder: vẽ khối trụ
- Dish: vẽ nữa mặt cầu dưới
- Dome: vẽ nữa mặt cầu trên
- Mesh : vẽ mặt lưới
- Payramid: vẽ mặt đa diện
*Chọn Tetrahedron(Đáy chỉ là tam giác.
*Specify apex point of pyramid or [Ridge/Top]: Với Ridge(Đỉnh là đoạn thẳng) - Với
Top(Đỉnh là tam giác hay tứ giác...)
- Sphere : vẽ mặt cầu
- Torus: Khối xuyến
- Wedge : Vẽ mặt hình nêm
=====================================================
-Edgesurf : vẽ mặt lưới trên cơ sở 4 cạnh khép kín
Biến Surftab1: Mật độ lưới theo hướng M theo cạnh đầu tiên
Biến Surftab2: Mật độ lưới theo hướng M trên cạnh thứ 2
- 3DMesh: Vẽ mặt lưới đa giác 3 chiều bằng cách cho số đỉnh theo 2 hướng M,N và tọa độ
từng đỉnh, Số đỉnh tối đa 256.

- Pface: tạo mặt polygon 3D gồm nhiều mặt phẳng đa giác Polyface ghép với nhau tạo
thành lưới
=====================================================
-Revsurf: lệnh dùng quay mặt phẳng 2D quanh đường sinh tạo đối tượng 3D
-Thickness: quy định độ dày đối tượng vẽ
-Elevation: kéo hình 2D theo trục Z hay đường sinh định trước
-Extrude: biến đối tượng 2D thành đối tượng 3D
-Nếu chọn "Path" : kéo đối tượng 2D theo đường nhất định cho trước.
-Subtract: ghép 2 khối hộp 3D
-Rulesurf: vẽ mặt tạo nên bởi các đường sinh tựa lên 2 đường chuẩn.(Thay đổi mật độ
đường sinh bằng biến Surftab1).
-Tabsurf:
Mặt trụ định hướng.(Mặt trụ tạo với đường chuẩn(c) và 1 đường thẳng vector định hướng
đường sinh trụ).
(Thay đổi mật độ đường sinh = biến surftab1)
-Change : Thay đổi các thuộc tính của đường Pline, Spline, Circle...
-Pedit: HIệu chỉnh mặt lưới 3 D
========================================================
=
..............::::CÁC LỆNH HỔ TRỢ VẼ 3D::::................
- VPorts: tạo khung nhìn...
AUTOCAD 3D – CÁC LỆNH CƠ BẢN
Friday, 27. March 2009, 15:14
Các lệnh vẽ của 3D cad. Tổng quát lại các lệnh vẽ chi tiết từng phần vẽ cụ thể trong 3D
Autocad
AUTOCAD 3D – CÁC LỆNH CƠ BẢN
....::::VẼ ĐƯỜNG VÀ MẶT 3D::::....
-3Dpoly: vẽ đa tuyến polyline
-Pedit: Hiệu chỉnh 3Dpolyline
-Trim: Chặt các cạnh mô hình
-Spline: Vẽ đường cong trơn
-Thickness: bề dày theo trục Z của đối tượng(tất cả các đối tượng vẽ)
-Elevation:Nhảy thang mặt phẳng vẽ so với mặt phẳng X0Y.
-Change/Thickness/Ddchprop: Hiệu chỉnh đối tượng 2D thành mặt 3D.(Kéo lên cao độ Z)
- 3Dface: tạo các mặt 3D gồm các mặt nối tiếp nhau 3 chiều, mỗi đỉnh có tọa độ x,y,z khác
nhau.
(Biến Splframe = 1 or 0 => Hiện or Ẩn các cạnh của 3DFACE)
***********************************************************
Các mặt 3D chuẩn
- Box: vẽ hình hộp
- Cone: vẽ hình nón
- Cylinder: vẽ khối trụ
- Dish: vẽ nữa mặt cầu dưới
- Dome: vẽ nữa mặt cầu trên
- Mesh : vẽ mặt lưới
- Payramid: vẽ mặt đa diện
*Chọn Tetrahedron(Đáy chỉ là tam giác.
*Specify apex point of pyramid or [Ridge/Top]: Với Ridge(Đỉnh là đoạn thẳng) - Với
Top(Đỉnh là tam giác hay tứ giác...)
- Sphere : vẽ mặt cầu
- Torus: Khối xuyến
- Wedge : Vẽ mặt hình nêm
=====================================================
-Edgesurf : vẽ mặt lưới trên cơ sở 4 cạnh khép kín
Biến Surftab1: Mật độ lưới theo hướng M theo cạnh đầu tiên
Biến Surftab2: Mật độ lưới theo hướng M trên cạnh thứ 2
- 3DMesh: Vẽ mặt lưới đa giác 3 chiều bằng cách cho số đỉnh theo 2 hướng M,N và tọa độ
từng đỉnh, Số đỉnh tối đa 256.
AUTOCAD 3D – CÁC LỆNH CƠ BẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
AUTOCAD 3D – CÁC LỆNH CƠ BẢN - Người đăng: nhdanh318-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
AUTOCAD 3D – CÁC LỆNH CƠ BẢN 9 10 186