Ktl-icon-tai-lieu

Autocad _ Các lệnh tắt trong AutoCad

Được đăng lên bởi thanhtuan1491
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 581 lần   |   Lượt tải: 2 lần
13/1/2015

autocad _ Các lệnh tắt trong AutoCad | CongTruongIT

Đăng nhập hoặc Đăng ký

Forums

Trang chủ

Có gì mới?

Diễn đàn

Hoạt động gần đây

Đồ Họa

Hướng Dẫn Đồ Họa

Tìm k iếm...

Hướng Dẫn 3D

autocad _ Các lệnh tắt trong AutoCad
Thảo luận trong 'Hướng Dẫn 3D' bắt đầu bởi Cloud_Strife, 19 Tháng bảy 2009.

Cloud_Strife

Tw eet

0

Công Thần CTIT

Thíc h

1

0

autocad _ Các lệnh tắt trong AutoCad
Các lệnh tắt trong AutoCad: Các bạn có thể đọc và tham khảo nha! có thể là vẫn thiếu, mong
các bạn thông cảm !
Các lệnh vẽ cơ bản AutoCad
Mở đầu
Để thực hiện các lệnh vẽ cơ bản chúng ta có 2 cách:
-Chọn qua menu draw trên thanh công cụ
-Gõ các lệnh vẽ để thực hiện
Để thực hiện nhanh bản vẽ, các bạn nên tập theo cách thứ 2: gõ các lệnh vẽ.
Trong các bài giới thiệu ở đây, chúng tôi cũng chủ yếu giới thiệu theo cách thứ 2 để các bạn
nhớ được lệnh vẽ và một số các tùy chọn của nó.
Các tùy chọn trong dấu [....] tại dòng nhắc lệnh ta có thể gõ chữ cái đầu tiên được viết hoa
để thực hiện tùy chọn đó. Ví dụ:
Specify endpoint of arc or
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/ Second pt/Undo/Width]:
Muốn chọn angle bạn gõ a


1/7

13/1/2015

autocad _ Các lệnh tắt trong AutoCad | CongTruongIT

Muốn chọn center thì bạn phải gõ ce (vì trong dòng nhắc trên ce được viết hoa CEnter chứ
không phải là Center)
Muốn chọn close thì bạn phải gõ CL
Mặc định của lệnh là: Specify endpoint of arc
Specify starting half-width <0.0000>:
Giá trị hiện thời được đặt trong dấu <>. Ở đây là 0.0000
Sau khi gõ các lệnh ta nhấn phím dấu cách hoặc Enter để thực hiện lệnh (thường dùng phím
dấu cách). Như vậy, rõ ràng trong 1 dòng lệnh sẽ không có dấu cách.
Chúng ta sẽ dùng tiếng Anh.
--------------------------------------------Vẽ đoạn thẳng:
Lệnh: Line
Gõ:Line hoặc L(chữ hoa hay thường đều được)
Các tùy chọn theo trình tự vẽ:
Tại dòng nhắc "specify first point"(nhập điểm đầu tiên):
-Chọn điểm hoặc gõ tọa độ điểm đầu
-Nếu ta nhấn dấu cách hoặc enter ngay thì ACAD sẽ lấy tọa độ điểm cuối cùng nhất để bắt
đầu line.
Tại dòng nhắc "specity next point or [Undo]":
-Chọn điểm tiếp theo hoặc gõ tọa độ điểm tiếp theo
-gõ u: hủy bỏ một phân đoạn vừa vẽ
Tại dòng nhắc "specify next point or [Close/Undo]":
-Chọn điểm tiếp theo hoặc gõ tọa độ điểm tiếp theo
-gõ u: hủy bỏ một phân đoạn vừa vẽ
-gõ c: close để đóng kín line (nối với điểm đầu)
Vẽ đường tròn:
Lệnh: Circle
Gõ:Circle hoặc c
Sau khi gõ lệnh c Chúng ta có các...
13/1/2015 autocad _c lệnh tt trong AutoCad | CongTruongIT
http://congtruongit.com/forum/de-tai/autocad-_-cac-lenh-tat-trong-autocad.10140/ 1/7
autocad _ Các lệnh tắt trong AutoCad
Thảo luận trong 'Hướng Dẫn 3D' bắt đầu bởi Cloud_Strife, 19 Tháng bảy 2009.
Trang chủ Diễn đàn Đồ Ha Hướng Dẫn Đồ Họa Hướng Dẫn 3D
Forums Có mới? Hoạt động gần đây
Đăng nhập hoặc Đăng ký
autocad _ Các lệnh tắt trong AutoCad
Các lệnh tắt trong AutoCad: Các bạn có thể đọc tham khảo nha!thể là vẫn thiếu, mong
các bạn thông cảm !
Các lệnh vẽ cơ bản AutoCad
Mở đầu
Để thực hiện các lệnh vẽ cơ bản chúng ta có 2 ch:
-Chọn qua menu draw trên thanh công cụ
-Gõ c lệnh vẽ để thc hiện
Để thực hiện nhanh bản vẽ, c bạn nên tập theo cách th 2: gõ các lệnh vẽ.
Trong các bài giới thiệu ở đây, chúng tôi cũng chủ yếu giới thiệu theo cách thứ 2 để các bạn
nh được lệnh vẽ mt số các tùy chọn của nó.
Các tùy chọn trong dấu [....] tại dòng nhắc lệnh ta thể gõ chữi đầu tiên được viết hoa
để thực hiện tùy chọn đó. Ví dụ:
Specify endpoint of arc or
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/ Second pt/Undo/Width]:
Muốn chọn angle bạn gõ a
ng Thn CTIT
Tw eet
0
0
1Thíc h
Cloud_Strife
m kiếm...
Autocad _ Các lệnh tắt trong AutoCad - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Autocad _ Các lệnh tắt trong AutoCad - Người đăng: thanhtuan1491
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Autocad _ Các lệnh tắt trong AutoCad 9 10 341