Ktl-icon-tai-lieu

Backup trong server 2008

Được đăng lên bởi Quân TD
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 352 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chọn Windows Server Backup Features.Sau đó chọn Next

Ở bảng Confirm Installation Selection yêu cầu bạn xác nhận việc cài đặt Windows Server
Backup.Chọn Next

Chờ đợi quá trình cài đặt trong bảng Installation Progress

Sau khi cài đặt hoàn tất,tại bảng Installation Results,chọn Close để hoàn tất quá trình cài đặt
thành phần Windows Server Backup

Tại Server Manager.Click vào Storage  Windows Server Backup

Tại khung Action bên phải,click Backup Schedule.
Khi bảng Getting started hiện ra,chọn Next

Ở bảng Select backup configuration chọn kiểu cần backup.
Full Server : backup toàn bộ dữ liệu trên server
Custom : cho phép tùy chọn ổ đĩa cần backup.

Ở đây tôi sẽ chọn Custom.Sau đó chọn Next
Tại bảng Select backup items .Chọn ổ đĩa cần backup.Ở đây tôi sẽ chọn ổ C vì ổ đĩa này
chứa dữ liệu của hệ điều hành Windows Server 2008.

Tiếp tục nhấn Next .Tại bảng Specify backup time ,chọn thời gian :
Once a day : backup 1 lần trong ngày vào lúc
More than once a day : chọn backup nhiều lần trong một ngày.Bạn chọn thời gian cần backup
và chọn Add .Nếu muốn xóa thời gian thì chọn Remove.

Sau khi chọn xong,tiếp tục nhấn Next.
Tại bảng Select destination disk,đánh dấu chọn ổ đĩa mà bạn muốn backup đến và chọn
Next.
Tại bảng Label destination disk,chọn Next
Tại bảng Summary,chọn Finish để hoàn tất quá trình backup ổ đĩa.Và lúc này ,hệ thống tự
động backup theo thời gian mà bạn đã thiết lập ở trên

...
Chọn Windows Server Backup Features.Sau đó chọn Next
Ở bảng Confirm Installation Selection yêu cầu bạn xác nhận việc cài đặt Windows Server
Backup.Chọn Next
Backup trong server 2008 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Backup trong server 2008 - Người đăng: Quân TD
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Backup trong server 2008 9 10 1