Ktl-icon-tai-lieu

Bài 21: Mạng thông tin toàn cầu internet

Được đăng lên bởi Bùi Văn Tấn
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 3644 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu hỏi :
Dưới góc độ địa lý, mạng máy tính có thể được phân thành những loại
nào?
Đáp án:
Dưới góc độ địa lý, mạng máy tính có thể được phân thành: mạng cục bộ
(LAN), mạng diện rộng (WN), mạng toàn cầu.

TIẾT 59

BÀI 21
MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU INTERNET

Bài 21: MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU INTERNET
1. Internet là gì?
- Internet là mạng máy tính toàn cầu
kết nối hàng triệu máy tính, mạng máy tính
trên khắp thế giới và sử dụng bộ giao thức
truyền thông TCP/IP.
- Internet đảm bảo cho mọi người khả
năng thâm nhập đến nhiều nguồn thông tin
thường trực; cung cấp các chỉ dẫn bổ ích,
dịch vụ mua bán, truyền tệp, thư tín điện tử
và nhiều khả năng khác nữa.
- Khả năng của Internet:
+ Đảm bảo một phương thức giao tiếp
hoàn toàn mới giữa con người với con
người;
+ Cung cấp nguồn tài nguyên khổng lồ và
vô tận;
+ Cung cấp các dịch vụ nhanh, rẻ, tiết
kiệm thời gian.

Chat
Chat

Tìm
kiếm
thông tin
Video
Chat

Thư điện tử
Điện thoại Internet

Bài 21: MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU INTERNET

Internet được tài trợ bởi các chính phủ, các cơ quan khoa học
và đào tạo, các doanh nghiệp và hàng triệu người trên thế
giới...Không cóCó
ai là
sở hữu
aichủ
là chủ
sở Internet
hữu của
Internet không?

Bài 21: MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU INTERNET
Internet được thiết lập vào năm 1983 và không ngừng
phát triển nhờ:
Nhiều người dùng sẵn sàng chia sẻ những sản
phẩm của mình cho mọi người cũng sử dụng
Công nghệ các máy chủ ngày càng cải tiến

Nguồn thông tin trên mạng ngày càng phong
phú

Bài 21: MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU INTERNET

Lược sử Internet
đ ời .
a
r
WW W ổ k ế t n ố i
n
Bùng 2
ứ
lần th
ng
ù
b
–
đ ời
a
r
hứ
NSF nối lần t
t
nổ kế
nhất

ược
đ
P
I
/
TCP
i ao
G
m
à
l
chọn uẩn
ch
thức

1991
1986

ạng
M
.
i
đờ
ng:
ạ
a
r
m
t
2
e
Intern et tách ra t
n
ne
ARPA et và MIL
n
A RP A

(Bộ
i
ờ
đ
t ra
e
n
A
ỹ) M
ARP
g
n
phò
r n et
c
e
t
ố
n
u
I
Q
ủa
c
n
â
tiền th

1983
1982
1969

Bài 21: MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU INTERNET
1. Internet là gì?
2. Kết nối Internet bằng cách nào?
a) Sử dụng mô đem qua đường điện thoại.
- Máy tính được cài môđem và kết
nối qua đường điện thoại.
- Hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ
Internet (ISP–Internet Service Provide) để
được cung cấp tên (User name) và mật
khẩu (Password) truy cập Internet.
b) Sử dụng đường truyền riêng (Leased
line)
- Người dùng thuê một đường truyền
riêng;
- Một máy tính (gọi là máy uỷ quyền
– Proxy) kết nối với ISP. Mọi yêu cầu truy
cập Internet của các máy trong mạng
thông qua máy uỷ quyền.

A

Sử dụng
môđem qua
đường điện
thoại

B

C

ISP
Sử dụ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài 21: Mạng thông tin toàn cầu internet - Người đăng: Bùi Văn Tấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bài 21: Mạng thông tin toàn cầu internet 9 10 62