Ktl-icon-tai-lieu

BÀI 3: CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ PHẦN CỨNG

Được đăng lên bởi Ngô Trường Khánh
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1160 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN iSPACE

Trung tâm ĐT BSMT thực hành

MÔN : CHẨN ĐOÁN – ĐIỀU TRỊ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE

Website: 

BÀI 3: CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ PHẦN
CỨNG

Nhận diện – Giải pháp xử lý sự cố phần cứng máy tính
Các sự cố phần cứng tiêu biểu
Thực hành CĐĐT Phần cứng máy tính

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE

Website: 

MỤC TIÊU BÀI HỌC
Hiểu biết về các sự cố liên quan đến phần cứng máy tính

Phân tích và đưa ra được hướng khắc phục các sự cố
Nắm rõ các xung đột giữa các thiết bị phần cứng

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE

Website: 

NHẬN DIỆN – GIẢI PHÁP XỬ LÝ SỰ CỐ PCMT
MAINBOARD – Bo mạch chủ
CPU – Vi xử lý
Bộ nhớ RAM
HDD - Ổ đĩa cứng
VGA (Card-Onbard)
PSU – Bộ nguồn
Xung đột các thiết bị

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE

Website: 

BO MẠCH CHỦ - MAINBOARD
Nhận diện lỗi Mainboard
Cháy, nổ Chip
Phù tụ
Nhiệt độ chipset quá cao
Thông số BUS của Mainboard không phù hợp với CPU
Lỗi ROM BIOS
 Giải pháp : thay thế, đảm bảo tính tương thích đồng bộ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE

Website: 

VI XỬ LÝ - CPU
Nhận diện lỗi vi xử lý
Cháy vi xử lý

Cong chân Vi xử lý
Nhiệt đô quá cao
Tự tắt nguồn
 Giải pháp : thay thế, đảm bảo tính tương thích đồng bộ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE

Website: 

BỘ NHỚ RAM
Nhận diện lỗi vật lý
Cháy (Chân – Chip)
Tín hiệu âm thanh
Máy không hoạt động
 Giải pháp : thay thế, đảm bảo tính tương thích đồng bộ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE

Website: 

BỘ NHỚ RAM
Nhận diện lỗi luận lý
Không cài được hệ điều hành
Máy hay bị treo
Màn hình xanh (Dump)
 Giải pháp : Dùng phần mềm kiểm tra như : memtest, Gold
Memory

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE

Ổ ĐĨA CỨNG - HDD
Nhận diện lỗi vật lý
Cháy Chip trên bo mạch

Gãy chân kết nối IDE
Không nhận HDD trong CMOS
 Giải pháp : thay thế, bo mạch, HDD

Website: 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE

Website: 

Ổ ĐĨA CỨNG - HDD
Nhận diện lỗi luận lý
Không phân vùng và định dạng
được HDD

Không cài đặt được hệ điều hành
Treo máy
 Giải pháp : dùng phần mềm kiểm tra như : Norton
Disk Doctor, HDD Regenerator v.v…

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE

Website: 

CARD MÀN HÌNH – VGA CARD
Nhận diện lỗi vật lý
Cháy Chip
Phù tụ
Treo máy, tự khởi động lại

Tín hiệu âm thanh
 Giải pháp : thay thế, đảm bảo tính tương thích đồng bộ

...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN iSPACE
MÔN : CHẨN ĐOÁN – ĐIỀU TRỊ
Trung tâm ĐT BSMT thực hành
BÀI 3: CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ PHẦN CỨNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI 3: CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ PHẦN CỨNG - Người đăng: Ngô Trường Khánh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
BÀI 3: CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ PHẦN CỨNG 9 10 49