Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng access

Được đăng lên bởi lyhunga3
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 2572 lần   |   Lượt tải: 10 lần
SỬ DỤNG ACCESS 2007

1. Khởi động Microsoft Access 2007
Để khởi động ứng dụng bạn có thể làm theo các cách sau:
- Từ Desktop nhấp đúp vào biểu tượng Microsoft Office Access 2007 (nếu
có).

- Từ thanh Start nhấp chọn All Programs/Microsoft Office/Microsoft Office
Access 2007.

- Cách thứ 3 bạn nhấp chọn Start/Run… Hộp thoại xuất hiện nhấp chọn
nút Browse. Trong hộp thoại này bạn trỏ tới đường dẫn:
"C:\Program Files\Microsoft Office\ Office12\ MSACCESS.EXE"

Rồi nhấp Open.

Bằng một trong 3 cách trên bạn màn hình làm việc Microsoft Access 2007
sẽ xuất hiện như hình dưới đây.

1.1. Getting Started with Microsoft Office Access
Khi bạn bắt đầu với Microsoft Access 2007, trang Getting Started with
Microsoft Office Access sẽ xuất hiện như hình dưới đây. Trang này cho
thấy bạn có thể làm gì để bắt đầu với Microsoft Access 2007.

Ví dụ, bạn có thể tạo mới một DataBase trắng, Tạo một DataBase từ
Template, hoặc mở một DataBase đã tồn tại (nếu bạn đã mở một vài
DataBase trước đó). Bạn cũng có thể truy cập trực tiếp tới Microsoft Office
Online để học thêm về về hệ thống Microsoft Office 2007 và Microsoft
Access 2007, hoặc bạn cũng có thể nhấp chọn nút Office Button
dụng menu Open để mở một DataBase đã tồn tại trên đĩa cứng.

và sử

1.2. Ribbon
Office Fluent Ribbon là một sự thay thế chính cho các menu và thanh công
cụ và cung cấp các lệnh chính trên giao diện của Microsoft Access 2007.
Một trong những lợi ích chính của Ribbon là củng cố tập chung tất cả các
yêu cầu về một điểm mà trước đây nó nằm trên Menu, ToolBar, Task Pane
và các thành phần giao diện khác. Với Ribbon bạn chỉ phải quan tâm tới
một nơi ở đó chứa tất cả các lệnh mà bạn cần để làm việc với Microsoft
Access 2007.
Khi bạn mởi một Cơ sở dữ liệu, Ribbon sẽ xuất hiện trên đỉnh của cửa số
chính trong Office Access 2007.

Các Ribbon chứa một loạt các Tab lệnh có chứa lệnh. Trong Microsoft
Access 2007, Các Tab lệnh chính là Home, Create, External Data, và
Database Tools. Mỗi tab chứa các nhóm lệnh liên quan.
Những lệnh trên Ribbon đưa vào “tài khoản” của đối tượng hiện đang hoạt
động. Ví dụ, nếu bạn có một bảng mở ở Datasheet View và bạn nhấp
chuột vào Form trên Tab Create, trong nhóm Forms.

Microsoft Access 2007 sẽ tạo ra một Form mới dựa trên Table đang hoạt
động. Và tên trường sẽ được gắn vào thuộc tính Control Source của từng
Control trên Form.

Bạn có thể sử dụng các phím tắt với Ribbon. Tất cả các phím tắt ở phiên
bản trước đều có thể sử dụng trên phiên bản này. Keyboard Access
System thay thế các men...
SỬ DỤNG ACCESS 2007
1. Khởi động Microsoft Access 2007
Để khởi động ứng dụng bạn có thể làm theo các cách sau:
- Từ Desktop nhấp đúp vào biểu tượng Microsoft Office Access 2007 (nếu
có).
- Từ thanh Start nhấp chọn All Programs/Microsoft Office/Microsoft Office
Access 2007.
- Cách thứ 3 bạn nhấp chọn Start/Run… Hộp thoại xuất hiện nhấp chọn
nút Browse. Trong hộp thoại này bạn trỏ tới đường dẫn:
"C:\Program Files\Microsoft Office\ Office12\ MSACCESS.EXE"
bài giảng access - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng access - Người đăng: lyhunga3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
bài giảng access 9 10 128