Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng auto cad 2007

Được đăng lên bởi Ruồi Trâu
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1099 lần   |   Lượt tải: 2 lần
AutoCAD 2007

Bài 1 Các khái niệm cơ bản
•1-1 Giới thiệu chung về AutoCAD
– AutoCAD là phần mềm trợ gíúp thiết kế trên máy tính của
hãng
– AutoDesk (Mỹ) - Có thể vẽ được bản vẽ của mọi ngành: Cơ
khí, xây dựng, kiến trúc ,điện tử - Vẽ được các bản vẽ 2D
(two direction-2 chiều), 3D (three direction-3 chiều)-Ra đời
năm 1982
– Vào Việt Nam từ phiên bản:
R10,11,12,13,14,2000,2002,2004,..,2007,2008,2009
•1-2 Cách khởi động AutoCAD
– Nháy đúp vào biểu tượng AutoCAD 2007 trên màn hình
Destop
– Hoặc vào Start / Program/ AutoCAD 2007

TRÌNH TỰ VẼ TRÊN MÁY
KHI CHƯA CÓ BẢN VẼ MẪU THEO TCVN

1) Khởi động máy tính - Khởi động AutoCAD
2) Chọn Start from Scratch, Chọn tiếp Metric rồi OK
(Hoặc Chọn Use a template, Chọn ISOA3 rồi OK)
3) Vo File, Save as: vào đúng thư mục rồi chọn đuôi DWG
và đặt tên bản vẽ, sau đó bấm Save
4) Bắt đầu vẽ, sau cỡ 10 phút lại ghi thêm thông tin
(bằng cách vào File rồi bấm Save )
5) Cứ như vậy cho đến khi vẽ xong
6) Trước khi thoát khỏi AutoCAD, cần kiểm tra,
gõ lệnh ZOOM / All rồi ghi bằng lệnh SAVE

1-3. Giới thiệu màn hình AutoCAD

1-4 Cấu trúc chung của lệnh AutoCAD
• Tên lệnh / Lệnh con 1/Lệnh con 2/Lệnh con 3/...< Lệnh mặc định>
• Tên lệnh bằng tiếng Anh (Có thể có tên viết tắt)
LINE
Để vẽ đoạn thẳng
Lệnh tắt là: L
CIRCLE Để vẽ đường tròn
Lệnh tắt là: C
RECTANG Vẽ hình chữ nhật
Lệnh tắt là: REC
•
ZOOM
Phóng to, thu nhỏ
Lệnh tắt là: Z
ERASE Xoá các đối tượng đã vẽ
Lệnh tắt là: E
MOVE Di chuyển đối tượng vẽ Lệnh tắt là: M
PAN
Dịch chuyển màn hình
Lệnh tắt là: P
UNDO Huỷ bỏ lệnh đã thực hiện
Lệnh tắt là: U
Ví dụ:
1
CIRCLE ←
• CIRCLE 3P/2P/TTR/<Center point>:
R

Tên lệnh Lệnh con Lệnh mặc nhiên
3

2
1

1

2

2

Các ví dụ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lệnh LINE (L): Để vẽ đoạn thẳng
Command: L - Enter
LINE Specify first point: Chỉ ra điểm thứ nhất
Specify next point: Chỉ ra điểm thứ hai
………Kết thúc bằng Enter
CIRCLE (C): Để vẽ đường tròn
Command: C – Enter
Specify center point for circle or [ 3P / 2P / TTR ]:
Hoặc từ Menu bar - Draw – Circle – Chọn 1 trong 6 lệnh con
Lệnh ARC (A): Để vẽ cung tròn (có 10 lệnh con)

1-5 Các cách nhập lệnh
•
•
•
•
•

Có 4 phương pháp nhâp lệnh:
- Type in : Nhập lệnh từ bàn phím (Keyboard)
- Pull-down menu: Gọi lệnh từ danh mục kéo xuống
- Screen Menu : Gọi lệnh từ danh mục biên (thực đơn màn hình)
- Toolbar : Gọi lệnh từ các nút lệnh của thanh công cụ

•
•
•

1-6 Cách nhập dữ liệu : có 2 cách
Nhập từ bàn phím : gõ tọa độ vào dòng lệnh
Nhập bằng thiết bị chỉ : dùng con chuột di chuyển rồi Pick vào vị trí cần thiết...