Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng cơ sở tin học 2: Microsoft powerpoint

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 5839 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CƠ SỞ TIN HỌC 2
(MICROSOFT POWERPOINT)
Võ Hoàng Khang
Email: vohoangkhang@yahoo.com

Bài giảng được thiết kế dựa trên giao diện của
OfficeXP, sinh viên phải học Word trước khi học
môn này!

Presentation (diễn thuyết, trình diễn, thuyết trình)
1. BẮT ĐẦU VỚI POWERPOINT:
1.1 GIỚI THIỆU:
Là phần mềm trình diễn chuyên nghiệp
Soạn thảo các loại báo cáo trong nhiều lĩnh
vực: khoa học kỹ thuật, kinh tế, giáo dục đào
tạo...
với các hiệu ứng (effects) đa dạng như phim
hoạt hình (animation), audio, video... mạnh
mẽ.
10/22/12

Microsoft PowerPoint

2

1.2 CÁCH KHỞI ĐỘNG:

 Click nút Start  Programs  Microsoft
Office  Microsoft PowerPoint. (Một số máy
tính có thể đặt ở vị trí khác 1 tí...)
 Click vào biểu tượng PowerPoint trên
Microsoft Office Shortcut Bar.
 Tìm và thi hành tập tin POWERPNT.EXE
...và 1 số cách khác...
10/22/12

Microsoft PowerPoint

3

1.2 GIAO DIỆN:
Thanh menu

Thanh định dạng
Thanh công cụ chuẩn

Thanh công cụ vẽ

10/22/12

Microsoft PowerPoint

4

Khung bố cục
(Outline pane)
Khung chứa Slide
(Slide pane)
Các chế độ
hiển thị: Normal
View, Slide Sorter,
Slide Show

10/22/12

Khung ghi chú
Slide (Notes pane)

Microsoft PowerPoint

5

 Khung bố cục: Dùng để tổ chức và soạn thảo

nội dung của toàn bài báo cáo, định dạng các
slide.
 Khung chứa Slide: Cho ta thấy hình dạng

thật sự của các nội dung trên mỗi Slide. Ta có
thể chèn thêm hình ảnh, đồ thị, âm thanh, các
đoạn phim... Vào mỗi Slide.
 Khung ghi chú: Chứa các thông tin ghi chú

cho nội dung của các Slide.
10/22/12

Microsoft PowerPoint

6

Microsoft PowerPoint
là chương trình tốt cho phép
chuẩn bị tư liệu thuyết trình dạng slides.

Mỗi trang màn hình mà khán giả được
xem gọi là một slide.
10/22/12

Microsoft PowerPoint

7

Trước khi bắt đầu


Tiền kiến thức
 Thân

thuộc với môi trường Windows.

 Thành
 Sử

10/22/12

thạo Microsoft Word.

dụng font chữ Unicode trong soạn thảo.

Microsoft PowerPoint

8

1.4 TẠO MỘT TRÌNH DIỄN MỚI:
1.4.1 SỬ DỤNG AutoContent Wizard:

 Vào menu File  New...  Chọn From
AutoContent Wizard. Click nút Next.
 Từ các mẫu trình diễn khác nhau được phân
nhóm cụ thể, chọn 1 loại. Click nút Next.
 What type of output will you use? Chọn 1
kiểu  Next.
 Gõ vào tiêu đề của trình diễn và click Finish.
10/22/12

Microsoft PowerPoint

9

1.4 TẠO MỘT TRÌNH DIỄN MỚI:
1.4.2 DỰA TRÊN MỘT TRÌNH DiỄN ĐÃ CÓ:

 Vào menu File  Open...  Mở 1 tập tin
trình diễn đã tồn tại.
 Lưu lại tập tin này với tên khác.
 Tiến hành hiệu chỉnh tập tin trình diễn mới
này.
(K...
CƠ SỞ TIN HỌC 2
(MICROSOFT POWERPOINT)
Võ Hoàng Khang
Email: vohoangkhang@yahoo.com
Bài giảng được thiết kế dựa trên giao diện của
OfficeXP, sinh viên phải học Word trước khi học
môn này!
Bài giảng cơ sở tin học 2: Microsoft powerpoint - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng cơ sở tin học 2: Microsoft powerpoint - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
Bài giảng cơ sở tin học 2: Microsoft powerpoint 9 10 932