Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng CSDL

Được đăng lên bởi Le Thuy
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 887 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đại học Cần thơ
Khoa CNTT-TT

CSDL NÂNG CAO

Phạm Thị Xuân Lộc
10/2008
CSDL NC- Pham T Xuan L
oc 10/2008

1

MỤC LỤC
•
•
•
•

A. HQTCSDL phân tán
B. HQTCSDL hướng đối tượng
C. Web và HQTCSDL
D. Kho dữ liệu
CSDL NC- Pham T Xuan L
oc 10/2008

2

A. HQTCSDL
phân tán
(DDBMS)
CSDL NC- Pham T Xuan L
oc 10/2008

3

A. HQTCSDL phân tán
(DDBMS: Distributed DataBase
Management System)
• I. Giới thiệu
• II. Chức năng và kiến trúc của
DDBMS
• III. Thiết kế CSDL quan hệ phân tán
• IV. Tính trong suốt trong DDBMS

• V. 10 qui tắc của Date cho DDBMS
CSDL NC- Pham T Xuan L
oc 10/2008

4

A.I Giới thiệu
•
•
•
•

1. Nhu cầu có DDBMS
2. Khái niệm
3. Lợi và bất lợi của DDBMS
4. Tính đồng nhất và bất đồng trong
DDBMS
CSDL NC- Pham T Xuan L
oc 10/2008

5

A.I.1. Nhu cầu có
DDBMS
• Ta đã ng/c các DBMS tập trung:
– 1 CSDL luận lý
– tại 1 vị trí (site)
– dưới sự điều khiển của 1 DBMS

• Trong đó, CSDL như một hòn đảo thông tin vì
cách biệt, khó truy xuất, do:
– cách trở về địa lý,
– cấu hình các máy tính không tương thích nhau,
– các nghi thức truyền thông không tương thích
nhau, …
CSDL NC- Pham T Xuan L
oc 10/2008

6

A.I.1. Nhu cầu có DDBMS
(2)
• Gần đây, phát triển nhanh chóng các công nghệ:
– Mạng
– Truyền thông dữ liệu
qua:
– Internet
– Tính toán di dộng và không dây (mobile and
wireless computing)
– Thiết bị thông minh
– Tính toán lưới (grid computing)
CSDL NC- Pham T Xuan L
oc 10/2008

7

A.I.1. Nhu cầu có DDBMS
(3)
• Công nghệ DDBMS= kết hợp 2 công
nghệ trên
  có thể thay đổi cách thức làm việc từ
tập trung sang phân tán
  là một buớc phát triển lớn trong lĩnh
vực DBMS
CSDL NC- Pham T Xuan L
oc 10/2008

8

A.I.1. Nhu cầu có DDBMS
(4)
• Cách tiếp cận phân tán phản ánh cấu
trúc về tổ chức của các xí nghiệp, vốn
đã phân tán về:
– luận lý: phân hệ, bộ môn, dự án, …
– vật lý: văn phòng, xưởng, phòng,
…
CSDL NC- Pham T Xuan L
oc 10/2008

9

A.I.1. Nhu cầu có DDBMS
(5)
• Tính chia sẻ dữ liệu và tính hiệu quả
trong truy cập dữ liệu cần được cải thiện
bằng một DDBMS.
• Cần làm cho dữ liệu truy xuất được ở mọi
đơn vị.
• Cần lưu dữ liệu gần với nơi chúng thường
được dùng nhất.
CSDL NC- Pham T Xuan L
oc 10/2008

10

A.I Giới thiệu
•
•
•
•

1. Nhu cầu có DDBMS
2. Khái niệm
3. Lợi và bất lợi của DDBMS
4. Tính đồng nhất và bất đồng trong
DDBMS
CSDL NC- Pham T Xuan L
oc 10/2008

11

A.I.2 Khái niệm
•
•
•
•

a. CSDL phân tán:
b. Hệ quản trị CSDL phân tán (DDBMS):
c. Xử lý phân tán (distributed processing)
d. Các DBMS song song (parallel
DBMSs)
CSDL NC- Pham T Xuan L
oc 10/20...
CSDL NC- Pham T Xuan L
oc 10/2008
1
CSDL NÂNG CAO
Phạm Thị Xuân Lộc
10/2008
Đại học Cần thơ
Khoa CNTT-TT
Bài giảng CSDL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng CSDL - Người đăng: Le Thuy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
Bài giảng CSDL 9 10 512