Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Định dạng văn bản trong Microsoft Word (formating) - ThS. Nguyễn Khắc

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 372 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN
TRONG MICROSOFT WORD
(Formating)

Th.S Nguyễn Khắc Quốc
IT-Department

Chương 4b
Định dạng văn bản
1.
2.
3.
4.

Định dạng chữ.
Định dạng đoạn văn bản.
Sử dụng thanh công cụ định dạng.
Định dạng trang giấy.

7/12/2014

Chương 4b - Định dạng văn bản với Microsoft Word

2/11

4.1. Định dạng chữ




Bôi đen đoạn văn bản
cần định dạng.
Chọn menu Format 
Font.
 Hộp thoại định dạng
font chữ sẽ xuất hiện…

7/12/2014

Chương 4b - Định dạng văn bản với Microsoft Word

3/11

Hộp thoại định dạng phông chữ
FONT

Phông chữ
Chữ nghiêng (Italic)
Đậm (Bold)
Kích thước chữ
(Bình thường từ 12-14.)
Màu chữ
Automatic - tự động
Kiểu nét gạch chân
(none – không gạch chân)
Các hiệu ứng khác
(tham khảo trong tài liệu)

7/12/2014

Chương 4b - Định dạng văn bản với Microsoft Word

4/11

Một số phông chữ TCVN3


.VnTime và .VnTimeH




.Vn3D




Hay dùng nhất trong các tài liệu sử dụng bộ mã TCVN3.
Chữ tiếng Việt không gian 3 chiều (3D).

.VnGothic và .VnGothicH


Chữ có đường nét uốn lượn đẹp.

Các phông chữ Việt kết thúc bởi chữ H là phông
chữ hoa (ví dụ .VnTimeH là phông chữ .VnTime
hoa). Nếu định dạng bằng các phông chữ này thì
toàn bộ chữ sẽ chuyển thành chữ hoa.
7/12/2014

Chương 4b - Định dạng văn bản với Microsoft Word

5/11

Chữ hoa có dấu cấp 2.
Một số ký tự khi gõ chữ hoa có dấu (ví dụ chữ
Ấ) lại bị chuyển thành chữ thường (ấ). TẠI
SAO VẬY?
 Tại vì:


 Phông chữ

hiện tại không hiển thị được các chữ
hoa có dấu cấp 2 - “nhiều hơn một dấu” (chữ Ấ có
dấu ^ và dấu sắc).



Khắc phục:
 Bôi

đen chữ ký tự đó rồi định dạng bằng phông
chữ hoa (ví dụ .VnTimeH), hoặc:
 Chuyển sang dùng Unicode.
7/12/2014

Chương 4b - Định dạng văn bản với Microsoft Word

6/11

4.2. Định dạng đoạn văn bản


Đoạn văn bản (paragraph)
là phần nằm giữa hai dấu
xuống dòng.
Đoạn 1 của văn bản tính từ
đầu văn bản tới trước dấu
xuống dòng đầu tiên.
 Đoạn cuối của văn bản tính
từ dấu xuống dòng cuối
cùng tới hết văn bản.


7/12/2014

Chương 4b - Định dạng văn bản với Microsoft Word

7/11

...
ĐỊNH DẠNG N BẢN
TRONG MICROSOFT WORD
(Formating)
Th.S Nguyn Khắc Quốc
IT-Department
Bài giảng Định dạng văn bản trong Microsoft Word (formating) - ThS. Nguyễn Khắc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Định dạng văn bản trong Microsoft Word (formating) - ThS. Nguyễn Khắc - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng Định dạng văn bản trong Microsoft Word (formating) - ThS. Nguyễn Khắc 9 10 872