Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Excel nâng cao

Được đăng lên bởi nguyenquynh2014
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1360 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Cty CP ĐT & PT Viễn Thông Miền Tây – 

TÀI LIỆU BÀI GIẢNG EXCEL NÂNG CAO
TẠI CN ĐÀ NẴNG & HẢI PHÒNG
(Thiết kế riêng cho Cty CP ĐT & PT Viễn Thông Miền Tây)

Buổi 1: Các thao tác quản lý đối tượng
- Worksheet: insert, rename, move or copy
- Workbook:
+ Save, Save as (Menu File)
+ Open, New (Menu File)
+ Import Data (Menu Data/Import External Data/Import Data)
Các hàm thông dụng:
Các hàm xử lý chuỗi: Left, Right, Mid, Value, Len, Trim
Các hàm logic: And, Or, Not, If
Các hàm xử lý ngày tháng: Date, Now, Today, Day, Month, Year
Chi tiết các hàm:

- Các hàm xử lý chuỗi:


Hàm LEFT:

Công dụng
Trích bên trái một chuỗi văn bản một hoặc nhiều ký tự dựa vào số ký tự mà bạn chỉ
định.
Công thức
=LEFT(text,num_chars)
text là chuỗi cần trích ký tự
num_chars là số ký tự mà bạn cần trích bên trái chuỗi text.
Lưu ý!
num_chars không phải là số âm
num_chars nếu lớn hơn độ dài của chuỗi thì sẽ trả về toàn bộ chuỗi text.
num_chars nếu bỏ qua thì mặc định là 1.
Ví dụ
Để dễ hiểu hơn, bạn có thể copy dữ liệu bên trong bảng bên dưới vào một trang bảng
tính mới và nhập công thức vào.
A
B
C
1
SBD
Họ và tên
2 QSA0001
Nguyễn Hoài An
3

QSA0002

Nguyễn Tấn Anh

Công thức
=LEFT(A2,3)

Nguyễn Thanh Long - Excel Nâng cao

Giải thích
Trả về QSA
QSA là mã trường dự thi của thí sinh

Trang 1

Cty CP ĐT & PT Viễn Thông Miền Tây – 


Hàm RIGHT:

Công dụng
Trích bên phải một chuỗi văn bản một hoặc nhiều ký tự dựa vào số ký tự mà bạn chỉ
định.
Công thức
=RIGHT(text, num_chars)
text là chuỗi cần trích ký tự
num_chars là số ký tự mà bạn cần trích bên phải chuỗi text.
Lưu ý!
num_chars không phải là số âm
num_chars nếu lớn hơn độ dài của chuỗi thì sẽ trả về toàn bộ chuỗi text.
num_chars nếu bỏ qua thì mặc định là 1.
Ví dụ
Để dễ hiễu hơn, bạn hãy copy các giá trị bên trong bảng bên dưới vào một trang bảng
tính mới và nhập công thức vào.
A
B
C
1
SBD
Họ và tên
2 QSA0001
Nguyễn Hoài An
3

QSA0002

Công thức
=RIGHT(A2,4)



Nguyễn Tấn Anh
Giải thích
Trả về 1
1 là số thứ tự của thí sinh trong danh sách dự thi.

Hàm MID:

Công dụng
Trích một chuỗi con từ một chuỗi text, bắt đầu từ vị trí start_num với số ký tự được
chỉ định num_chars
Công thức
=MID(text,start_num,num_chars)
text là chuỗi hoặc tham chiếu đến chuỗi.
start_num: vị trí bắt đầu trích lọc chuỗi con trong text
num_chars: số ký tự của chuỗi mới cần trích từ chuỗi text
Lưu ý!
start_num: lớn hơn chiều dài chuỗi text thì hàm trả về chuỗi rỗng ""
start_num: nhỏ hơn 1 hàm trả về lỗi #VALUE!
num_chars: âm MID t...
Cty CP ĐT & PT Viễn Thông Miền Tây – www.hi-phone.com.vn
Nguyễn Thanh Long - Excel Nâng cao Trang 1
TÀI LIỆU BÀI GIẢNG EXCEL NÂNG CAO
TẠI CN ĐÀ NẴNG & HẢI PHÒNG
(Thiết kế riêng cho Cty CP ĐT & PT Viễn Thông Miền Tây)
Buổi 1: Các thao tác quản lý đối tượng
- Worksheet: insert, rename, move or copy
- Workbook:
+ Save, Save as (Menu File)
+ Open, New (Menu File)
+ Import Data (Menu Data/Import External Data/Import Data)
Các hàm thông dụng:
- Các hàm xử lý chuỗi: Left, Right, Mid, Value, Len, Trim
- Các hàm logic: And, Or, Not, If
- Các hàm xử lý ngày tháng: Date, Now, Today, Day, Month, Year
Chi tiết các hàm:
- Các hàm xử lý chuỗi:
Hàm LEFT:
Công dụng
Trích bên trái một chuỗi văn bản một hoặc nhiều ký tự dựa vào số ký tự mà bạn chỉ
định.
Công thức
=LEFT(text,num_chars)
text là chuỗi cần trích ký tự
num_chars là số ký tự mà bạn cần trích bên trái chuỗi text.
Lưu ý!
num_chars không phải là số âm
num_chars nếu lớn hơn độ dài của chuỗi thì sẽ trả về toàn bộ chuỗi text.
num_chars nếu bỏ qua thì mặc định là 1.
Ví d
Để dễ hiểu hơn, bạn có thể copy dữ liệu bên trong bảng bên dưới vào một trang bảng
tính mới và nhập công thức vào.
A B C
1
2
3
SBD Họ và tên
QSA0001 Nguyễn Hoài An
QSA0002 Nguyễn Tấn Anh
Công thức Giải thích
=LEFT(A2,3) Trả về QSA
QSA là mã trường dự thi của thí sinh
Bài giảng Excel nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Excel nâng cao - Người đăng: nguyenquynh2014
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Bài giảng Excel nâng cao 9 10 782