Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Hệ điều hành Windows ThS. Nguyễn Khắc Quốc

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 518 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỆ ĐIỀU HÀNH

Th.S Nguyễn Khắc Quốc
IT-Deparment

Chương 3
Hệ điều hành Windows
1.

Khái niệm hệ điều hành.

2.

Phân loại hệ điều hành.

3.

Làm quen với Microsoft Windows XP.

12/07/2014

Chương 3. Hệ điều hành Microsoft Windows 2000

2/46

3.1. Khái niệm hệ điều hành




Hệ điều hành: thuật ngữ tiếng Anh gọi là “Operating
System”.
Góc độ người dùng:
Hệ điều hành là hệ thống các chương trình cho phép khai
thác thuận tiện các tài nguyên của hệ thống tính toán
(máy tính).
 Tài nguyên: CPU, bộ nhớ, thiết bị ngoại vi, chương trình.




Người lập trình:




Hệ điều hành là môi trường cho phép người lập trình xây
dựng các ứng dụng phục vụ các nhu cầu thực tiễn.

…

12/07/2014

Chương 3. Hệ điều hành Microsoft Windows 2000

3/46

Vị trí của hệ điều hành trong hệ thống

Microsoft
Word

Internet
Explorer

Các chương trình ứng dụng
khác

Hệ điều hành
Phần cứng

Hệ điều hành là phần mềm hệ thống được chạy “đầu tiên” mỗi khi bật máy tính
12/07/2014

Chương 3. Hệ điều hành Microsoft Windows 2000

4/46

3.2. Phân loại hệ điều hành (nhiều tiêu chí)


Giao diện người dùng





Dựa vào số lượng người dùng và sự riêng tư của người
dùng:





Single-user: Đơn người dùng.
Multi-user: Nhiều người dùng, bảo mật giữa các người dùng.

Tác vụ (tasks)





Giao diện văn bản (Command driven).
Giao diện đồ hoạ (GUI - Graphical User Interface):

Single-tasking: Một công việc (chương trình) tại “một thời điểm”.
Multi-tasking: Nhiều công việc tại “một thời điểm” (nhiều chương
trình chạy đan xen nhau).

Số lượng CPU



12/07/2014

Single-processing: Chạy chương trình trên một CPU.
Multi-processing: Chạy một chương trình trên nhiều CPU.
Chương 3. Hệ điều hành Microsoft Windows 2000

5/46

Phân loại hệ điều hành {2}


Luồng (thread)
Single-threading.
 Multi-threading: Các phần khác nhau của một chương
trình chạy “đồng thời”.




Mạng (network):
Network OS: Hỗ trợ giao tiếp mạng máy tính.
 Non-Network OS.




Server/Workstation (máy chủ/máy trạm)





Server OS: Dùng cho các máy chủ.
Workstation OS: Dùng cho các máy trạm.

Real-time Operating System


12/07/2014

Phản ứng lại tác động của người dùng một cách tức thì
(real-time).
Chương 3. Hệ điều hành Microsoft Windows 2000

6/46

Một số hệ điều hành hiện nay
Đặc điểm

Command

GUI

Multiuser

MultiMultiNettasking processing work

Server Realtime

Hệ điều hành
MS-DOS

X

Windows 9x

X

X

Windows
NT/2000/XP

X

X

X

X

X

X

Windows NT/2000
Server

X

X

X

X

X

X

X

Unix

X

X

X

X

X

X

X

Linux
...
HỆ ĐIỀU HÀNH
Th.S Nguyn Khắc Quốc
IT-Deparment
Bài giảng Hệ điều hành Windows ThS. Nguyễn Khắc Quốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Hệ điều hành Windows ThS. Nguyễn Khắc Quốc - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài giảng Hệ điều hành Windows ThS. Nguyễn Khắc Quốc 9 10 971