Ktl-icon-tai-lieu

Bài Giảng Java nâng cao ICTU

Được đăng lên bởi Ngọc Hòa
Số trang: 161 trang   |   Lượt xem: 2129 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC

1

CHƯƠNG 1
LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG APPLET VÀ CÁC LỚP XỬ LÝ ĐỒ HỌA
Mục tiêu:
Cung cấp cho sinh viên kỹ năng lập APPLET sử dụng java và netbeans. Sinh
viên nắm kiến thức cơ bản và vận dụng xây dựng một giao diện APPLET và sử dụng
thành thạo các thành phần đồ họa cơ bản.
Nội dung:
Sau khi học xong phần này, bạn co thê nắm được các nội dung sau:
� Hiêu được các Applet của Java
� Phân biệt applet và các ứng dụng application
� Tìm hiêu chu trình sống cuả một applet
� Tạo các applet
� Hiên thị các hình ảnh sử dụng applet
� Truyền tham số cho applet
� Tìm hiêu ứng dụng của applet trong GUI
1.1. Lập trình Applets
1.1.1. Java Applet
Applet là một chương trình Java co thê chạy trong trình duyệt web. Tất cả các
applet đều là các lớp con của lớp ‘Applet’.
Lớp Applet thuộc package ‘java.applet’. Lớp Applet bao gồm nhiều phương thức
đê điều khiên quá trình thực thi của applet. Đê tạo applet, bạn cần import hai goi sau:
� java.applet
� java.awt
1.1.2. Cấu trúc của một Applet
Một Applet định nghĩa cấu trúc của no từ 4 sự kiện xảy ra trong suốt quá trình
thực thi.
Đối với mỗi sự kiện, một phương thức được gọi một cách tự động. Các phương
thức này được minh hoạ trong bảng 1.1
Điều quan trọng là không phải lúc nào applet cũng bắt đầu từ ban đầu. Mà no
bắt đầu từ vị trí tiếp theo của quá trình thực thi trước đo.
2

Ngoài những phương thức cơ bản này, còn co những phương thức ‘paint()’ và
‘repaint()’.
Phương thức paint() dùng đê hiên thị một đường thẳng (line), text, hoặc một
hình ảnh trên màn hình. Đối số của phương thức này là đối tượng của lớp Graphics.
Lớp này thuộc goi java.awt. Câu lệnh sau được dùng đê import lớp Graphics:
import java.awt.Graphics;
Phương thức

Chức năng
Được gọi trong quá trình khởi tạo applet. Trong quá trình khởi tạo, no

init()

sẽ tạo đối tượng đê cung cấp cho applet. Phương thức này được dùng
đê tải các hình ảnh đồ hoạ, khởi tạo các biến và tạo các đối tượng.
Được gọi gọi khi một applet bắt đầu thực thi. Một khi quá trình khởi tạo

start()

stop()
destroy()

hoàn tất, thì applet được khởi động. Phương thức này được dùng đê khởi
động lại applet sau khi no đã ngừng trước đo
Được gọi khi ngừng thực thi một applet. Một applet bị ngừng trước
khi no bị huỷ.
Được dùng đê huỷ một applet. Khi một applet bị huỷ, thì bộ nhớ, thời
gian thực thi của vi xử lý, không gian đĩa được trả về cho hệ thống.

Phương thức ‘repaint()’ được dùng k...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Giảng Java nâng cao ICTU - Người đăng: Ngọc Hòa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
161 Vietnamese
Bài Giảng Java nâng cao ICTU 9 10 732