Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng kĩ thuật vi xử lý

Được đăng lên bởi hcn1194
Số trang: 161 trang   |   Lượt xem: 1409 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
*****

PHẠM HOÀNG DUY

BÀI GIẢNG

KỸ THUẬT VI XỬ LÝ

HÀ NỘI 2011

LỜI NÓI ĐẦU
Các bộ vi xử lý được sử dụng phổ biến trong các hệ thống số như hệ thống thông
tin liên lạc, hệ thống điều khiển... Tài liệu này tập trung giới thiệu bộ vi xử lý Intel 8086
và các ghép nối tiêu biểu để tạo nên hệ vi xử lý. Hệ vi xử lý dựa trên Intel 8086 tương đối
đơn giản và bổ ích cho việc tìm hiểu cũng như phát triển các hệ vi xử lý phức tạp.
Cấu trúc của tài liệu như sau.
Chương 1 giới thiệu các khái niệm tổng quan của hệ vi xử lý và các bộ phận căn
bản cấu thành hệ vi xử lý nói chung. Chương này cũng tóm tắt quá trình phát triển và
phân loại các bộ vi xử lý đến nay.
Chương 2 trình bày chi tiết về vi xử lý Intel 8086 bao gồm sơ đồ khối và cách tổ
chức bộ nhớ. Ngoài ra, chương này giới thiệu tập lệnh x86 và quá trình thực hiện lệnh.
Chương 3 cung cấp các kiến thức căn bản để lập trình với vi xử lý 8086 bằng cách
giới thiệu các cấu trúc chương trình và các cấu trúc rẽ nhánh và lặp tiêu biểu kết hợp với
các ví dụ.
Chương 4 tập trung giới thiệu cách thức ghép nối vi xử lý 8086 với các thiết bị
khác để tạo thành hệ vi xử lý căn bản. Chương này trình bày chu trình đọc/ghi của vi xử
lý 8086. Đây là cơ sở để tiến hành ghép nối dữ liệu với các thiết bị khác như bộ nhớ hay
các thiết bị vào/ra khác. Chương này giới thiệu cơ chế truyền thông nối tiếp và cách thức
ghép nối với vi xử lý 8086.
Chương 5 cung cấp các kiến thức căn bản về các kỹ thuật trao đổi dữ liệu với các
thiết bị ghép nối với hệ vi xử lý nói chung bao gồm vào/ra thăm dò (lập trình), vào/ra sử
dụng ngắt và vào/ra trực tiếp bộ nhớ. Trong ba phương pháp, vào/ra trực tiếp bộ nhớ cho
phép trao đổi khối lượng dữ liệu lớn với tốc độ cao và cần có vi mạch đặc biệt. Chương
này cũng giới thiệu vi mạch trợ giúp cho các phương pháp vào ra như vi mạch điều khiển
ngắt, vi mạch điều khiển vào ra trực tiếp bộ nhớ.
Chương 6 trình bày sơ bộ các khái niệm về các hệ vi điều khiển (hay hệ vi xử lý
trên một vi mạch). Chương này còn cung cấp các thông tin căn bản về hệ vi điều khiển
Intel 8051 và một số ứng dụng.
Chương 7, chương cuối cùng, giới thiệu một số bộ vi xử lý tiên tiến của Sun
Microsystems và Intel dựa trên kiến trúc IA-32 và IA-64.

3

Tài liệu được biên soạn dựa trên cuốn “Kỹ thuật Vi xử lý” của tác giả Văn Thế
Minh, các tài liệu tham khảo khác, và dựa trên trao đổi kinh nghiệm giảng dạy với các
đồng nghiệp và phản hồi của sinh viên tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
Tài liệu có ...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
*****
PHM HOÀNG DUY
BÀI GING
K THUT VI X
HÀ NI 2011
Bài giảng kĩ thuật vi xử lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng kĩ thuật vi xử lý - Người đăng: hcn1194
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
161 Vietnamese
Bài giảng kĩ thuật vi xử lý 9 10 556