Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Lắp ráp và sửa chữa máy tính

Được đăng lên bởi stephan
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 1555 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài giảng cấu trúc, lắp ráp và bảo trì máy tính

Trang 1

1 : Cấu trúc cơ bản của máy tính
Bài 2 : Nguyên lý hoạt động cơ bản của máy tính
Bài 3 : Tổng quan về phần cứng máy tính
Bài 4 : Mainboard và các thành phần trên mainboard
Bài 5 : Lắp ráp và cài đặt phần mềm máy tính
Bài 6 : Thiết bị ngoại cơ bản máy tính
Bài 7 : Kiểm tra, chẩn đoán, sửa chữa máy tính
Bài 8 : Bảo trì hệ thống
Bài

GV: Đinh Đồng Lưỡng – Bộ môn: Công nghệ Tri thức – Khoa: Công nghệ Thông tin

Bài giảng cấu trúc, lắp ráp và bảo trì máy tính

Trang 2

Bài

1

CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA MÁY TÍNH
1. Khái niệm
Máy tính là gì?
Máy tính(computer) là thiết bị điện tử có khả năng thực hiện các công việc sau:
 Nhận thông tin
 Xử lý thông tin theo chương trình được nhớ sẵn trong bộ nhớ máy tính
 Xuất thông tin
Chương trình là gì?
Chương trình(program) là dãy các lệnh được sắp xếp trong bộ nhớ, máy tính có
thể dựa vào các lệnh này để thực hiện chức năng nào đó.
Phần mềm là gì ?
Phần mềm(software) là bao gồm các chương trình và dữ liệu liên quan, đáp ứng
lĩnh vực hay ứng dụng thực tế.
Phần cứng là gì?
Phần cứng(hardware) là bao gồm các thiết bị vật lý cấu thành hệ thống máy tính.
Cấu trúc máy tính
Cấu trúc máy tính (computer structure) là đề cập các thành phần cấu thành máy
tính và những liên kết giữa các thành phần này.
Ở mức cao nhất máy tính bao gồm 4 thành phần:
♦ Bộ xử lý trung tâm (CPU : Central Processing Unit)
♦ Hệ thống nhớ (Memery System)
♦ Hệ thống vào/ra (I/O : Input/ Output System)
♦ Liên kết hệ thống (Interconnection, Bus)
Chức năng máy tính
Chức năng máy tính (computer function) là mô tả hoạt động của hệ thống máy tính
hay từng thành phần của hệ thống.
Chức năng cơ bản của hệ thống máy tính:
♦ Xử lý dữ liệu
♦ Lưu trữ dữ liệu
♦ Vận chuyển dữ liệu
♦ Điều khiển dữ liệu
2. Qúa trình phát triển của máy tính
a. Sơ lược lịch sử máy tính
Lịch sử phát triển máy tính chia ra 4 mốc lớn:
♦ Năm 1946 máy tính đầu tiên ra đời có tên gọi ENIAC (Electric Numberial
Integrated And Computer) chúng thiết kế nhờ đèn điện tử, là kết quả của một dự
án do bộ quốc phòng Mỹ đề xuất 1943.
GV: Đinh Đồng Lưỡng – Bộ môn: Công nghệ Tri thức – Khoa: Công nghệ Thông tin

Bài giảng cấu trúc, lắp ráp và bảo trì máy tính

Trang 3

♦ Năm 1956 máy tính điện tử đầu tiên sử dụng transistor có tên gọi TX-0
(Transistoried eXperiment computer) ra đời.
♦ Khoảng năm 1966 sự khám phá ra mạch tích hợp IC (Integerted Circuit). Bắt đầu từ
đây máy tính trở nên gọn, nhẹ và chạy nhanh hơn so với máy tính thế hệ trước.
♦ Khoảng cuối nhữn...
Bài giảng cấu trúc, lắp ráp và bảo trì máy tính Trang 1
Bài 1: Cu trúc cơ bn ca máy tính
Bài 2: Nguyên lý hot đng cơ bn ca máy tính
Bài 3: Tng quan v phn cng máy tính
Bài 4: Mainboard và các thành phn trên mainboard
Bài 5: Lp ráp và cài đt phn mm máy tính
Bài 6: Thiết b ngoi cơ bn máy tính
Bài 7: Kim tra, chn đoán, sa cha máy tính
Bài 8: Bo trì h thng
GV: Đinh Đồng Lưỡng – Bộ môn: Công nghệ Tri thức – Khoa: Công nghệ Thông tin
Bài giảng Lắp ráp và sửa chữa máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Lắp ráp và sửa chữa máy tính - Người đăng: stephan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Bài giảng Lắp ráp và sửa chữa máy tính 9 10 757