Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng mã hõa an toàn thông tin

Được đăng lên bởi quynhlam-25
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 1417 lần   |   Lượt tải: 0 lần
OR
Asymmetric Encryption Systems

BM HTTT - Khoa CNTT - HUI

1



Tìm x sao cho x2 = 1 mod 15



Solution: 1, 4, 11, 14

BM HTTT - Khoa CNTT - HUI

2

Khái quát về hệ mật mã công khai
 Hàm một chiều
 Các kiến thức toán học
 Hệ RSA


BM HTTT - Khoa CNTT - HUI

3

Sự ra đời của hệ mật mã công khai là 1 tiến
bộ và là bước ngoặt trong lịch sử mật mã,
gắn liền với việc phát triển khoa học tính
toán hiện đại.
 Ý tưởng hệ mật mã khoá công khai thuộc về
Diffie-Hellman (1976): việc biết hàm mã
hóa ek không nhất thiết làm lộ hàm giải mã
dk, việc tính hàm ngược dk từ ek là bất khả
thi


BM HTTT - Khoa CNTT - HUI

4



Khóa của mỗi người dùng được chia thành 2
phần:
◦ Khóa chung (public key) để mã hóa công khai
với mọi người
◦ Khóa bí mật (secret key) để giải mã thì được giữ
bí mật chỉ được biết bởi chủ nhân của khóa.

BM HTTT - Khoa CNTT - HUI

5





Giả sử Bob có cặp khóa (pk; sk) và Alice muốn mã
hóa thông báo m gửi cho Bob. Alice dùng khóa
chung pk của Bob để tính bản mã c = E(pk;m). Để
bảo mật thì cần bảo đảm là không ai có thể tính
được bản rõ m từ bản mã c.
Hàm mã hóa Epk phải có tính chất là giá trị m của
bản mã c = Epk(m) có thể dễ dàng tính được bằng
khóa riêng sk của Bob. Vì chỉ có Bob biết khóa bí
mật, nên chỉ có mình Bob giải mã được thông
báo. Ngay cả Alice, người đã mã hóa thông báo m
cũng không thể tìm được m từ Epk(m) nếu cô ta
làm mất bản rõ lúc đầu m.
BM HTTT - Khoa CNTT - HUI

6



Các hàm mã hóa và giải mã không sử dụng
chung khóa.



Hệ mật mã khóa chung được xác định bởi bộ
ba giải thuật (set of three algorithms)
BM HTTT - Khoa CNTT - HUI

7

BM HTTT - Khoa CNTT - HUI

8



Ưu điểm của hệ mật mã công khai:
1. Cả hai phía người nhận và người gửi không cần
phải thỏa thuận với nhau khóa bí mật chung
trước
2. Hệ khóa bí mật đòi hỏi cả hai người gửi và
nguời nhận phải giữ khóa bí mật, không được
tiết lộ. Còn với hệ khóa công khai thì chỉ yêu
cầu phía tạo ra cặp khóa giữ bí mật cho khóa
riêng là đủ.
3. Không cho phía người gửi cơ hội tạo các văn
bản sai trái vì người gửi chỉ biết khóa chung,
không biết gì về khóa riêng nên không thể giả
mạo được
BM HTTT - Khoa CNTT - HUI

9



Ưu điểm của hệ mật mã khóa bí mật
◦ Giải thuật mã hóa khóa bí mật nhanh hơn, nên rất
thuận tiện khi mã hóa hàng loạt dữ liệu (bulk
data)
◦ Hệ khóa bí mật bảo mật hơn hệ khóa công khai
nếu khóa có cùng độ dài



Thực tế:
◦ Hệ khóa công khai tuy ứng dụng nhiều nhưng
không thể thay thế hoàn toàn hệ khóa bí mật. Tùy
vào mỗi ngữ cảnh mà hệ khóa nào...



Bài giảng mã hõa an toàn thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng mã hõa an toàn thông tin - Người đăng: quynhlam-25
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Bài giảng mã hõa an toàn thông tin 9 10 98