Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng MẠNG MÁY TÍNH

Được đăng lên bởi An Khánh
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 2331 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Bài giảng
MẠNG MÁY TÍNH

Người soạn : Hồ Quang Minh Tùng

Người soạn : HQMTùng

Trang 1 / 69

Giới thiệu môn học
MỤC ĐÍCH CỦA MÔN HỌC
+ Hiểu rõ một số thuật ngữ thông dụng
+ Hiểu biết một số vấn đề cơ bản về mạng
+ Các công nghệ mạng hiện nay.
+ Các ứng dụng và dịch vụ mạng hiện nay.
+ Thiết kế một mạng đơn giản.
THÔNG TIN LIÊN LẠC
Email tác giả : hqmtung@yahoo.com

Người soạn : HQMTùng

Trang 2 / 69

PHẦN 1 : TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH
CHƯƠNG 1 :

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

1.1. ĐịNH NGHĨA MẠNG MÁY TÍNH (COMPUTER NETWORK)
Mạng máy tính là một tập hợp các máy tính được nối với nhau bởi môi trường truyền (đường truyền)
theo một cấu trúc nào đó và thông qua đó các máy tính trao đổi thông tin qua lại cho nhau.
Môi trường truyền là hệ thống các thiết bị truyền dẫn có dây hay không dây dùng để chuyển các tín hiệu điện tử từ
máy tính này đến máy tính khác. Các tín hiệu điện tử đó biểu thị các giá trị dữ liệu dưới dạng các xung nhị phân (on off). Tất cả các tín hiệu được truyền giữa các máy tính đều thuộc một dạng sóng điện từ. Tùy theo tần số của sóng
điện từ có thể dùng các môi trường truyền vật lý khác nhau để truyền các tín hiệu. Ở đây môi trường truyền được kết
nối có thể là dây cáp đồng trục, cáp xoắn, cáp quang, dây điện thoại, sóng vô tuyến ... Các môi trường truyền dữ liệu
tạo nên cấu trúc của mạng. Hai khái niệm môi trường truyền và cấu trúc là những đặc trưng cơ bản của mạng máy
tính.

Hình 1.1: Một mô hình liên kết các máy tính trong mạng

Tốc độ truyền dữ liệu trên đường truyền còn được gọi là thông lượng của đường truyền - thường được tính bằng số
lượng bit được truyền đi trong một giây (bps).

Người soạn : HQMTùng

Trang 3 / 69

CHƯƠNG 2 : ỨNG DỤNG CỦA MẠNG MÁY TÍNH
Ngày nay với một lượng lớn về thông tin, nhu cầu xử lý thông tin ngày càng cao. Mạng máy tính hiện nay trở nên quá
quen thuộc đối với chúng ta, trong mọi lĩnh vực như khoa học, quân sự, quốc phòng, thương mại, dịch vụ, giáo dục...
Hiện nay ở nhiều nơi mạng đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu được. Người ta thấy được việc kết nối các máy
tính thành mạng cho chúng ta những khả năng mới to lớn như:
Sử dụng chung tài nguyên: Những tài nguyên của mạng (như thiết bị, chương trình, dữ
liệu) khi được trở thành các tài nguyên chung thì mọi thành viên của mạng đều có thể tiếp cận
được mà không quan tâm tới những tài nguyên đó ở đâu.

Tăng độ tin cậy của hệ thống: Người ta có thể dễ dàng bảo trì máy móc và lưu trữ (backup) các dữ
liệu chung và khi có trục trặc trong hệ thống th...
Bài giảng
MẠNG MÁY TÍNH
Người soạn : Hồ Quang Minh Tùng
Người soạn : HQMTùng Trang 1 / 69
Bài giảng MẠNG MÁY TÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng MẠNG MÁY TÍNH - Người đăng: An Khánh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Bài giảng MẠNG MÁY TÍNH 9 10 39