Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG: MẠNG TRUYỀN DẪN VÔ TUYẾN WLAN

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 425 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khoa công nghệ thông tin DH Thái Nguyên
Dtvtk7

MẠNG TRUYỀN DẪN VÔ TUYẾN
WLAN

1. Trần Quốc ĐẠt

4. Nguyễn Sỹ Hiệp

2. Lương Mạnh Hưng

5. Nguyễn Văn Linh

3. Ngô Quang Huân

6. Nguyễn Việt Hà

Nội dung chính

*. Giới thiệu về mạng WLAN

*. Các mô hình WLAN
*. Bảo mật trong mạng không dây.

*

GIỚI THIỆU VỀ MẠNG WLAN

- WLAN là một loại mạng máy tính nhưng việc kết nối giữa
các thành phần trong mạng không sử dụng các loại cáp như
một mạng thông thường,
- Môi trường truyền thông của các thành phần trong mạng là
không khí.
- Các thành phần trong mạng sử dụng sóng điện từ để truyền
thông với nhau

WLAN sử dụng các dải tần 2.4 GHz và 5-GHz.
* Chuẩn 802.11b và 802.11g: 2.4-2.5 GHz.
* Chuẩn 802.11a: 5.725 –5.875 GHz .

*

CÁC MÔ HÌNH WLAN

• Mạng 802.11 linh hoạt về thiết kế, gồm 3 mô
hình mạng sau:
A -Mô hình mạng độc lập(IBSSs) hay
còn gọi là mạng Ad hoc
B -Mô hình mạng cơ sở (BSSs)
C -Mô hình mạng mở rộng(ESSs)

WPA2 – Wi-fi Protected Access 2

-WPA2 cũng có cấp độ bảo mật rất cao tương tự như chuẩn
WPA, nhằm bảo vệ cho người dùng và người quản trị đối với
tài khoản và dữ liệu.
-Trên thực tế WPA2 cung cấp hệ thống mã hóa mạnh hơn so
với WPA, và đây cũng là nhu cầu của các tập đoàn và doanh
nghiệp có quy mô lớn. WPA2 sử dụng rất nhiều thuật toán để
mã hóa dữ liệu như **IP, RC4, AES…. Những hệ thống sử
dụng WPA2 đều tương thích với WPA.

Thanks for watching…

...
Khoa công ngh thông tin DH Thái Nguyên
Dtvtk7
M NG TR UY N D N VÔ TUY N
WLAN
1. Tr n Qu c Đ t
2. L ng M nh H ngươ ư
3. Ngô Quang Huân
4. Nguy n S Hi p
5. Nguy n Văn Linh
6. Nguy n Vi t Hà
BÀI GIẢNG: MẠNG TRUYỀN DẪN VÔ TUYẾN WLAN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG: MẠNG TRUYỀN DẪN VÔ TUYẾN WLAN - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BÀI GIẢNG: MẠNG TRUYỀN DẪN VÔ TUYẾN WLAN 9 10 310