Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn học Kiến trúc máy tính và thiết bị ngoại vi (ĐH Hàng hải - Khoa CNTT)

Được đăng lên bởi haidc1301
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 6120 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH

BÀI GIẢNG MÔN HỌC

KIẾN TRÚC MÁY TÍNH
VÀ THIẾT BỊ NGOẠI VI

Hải Phòng – 2009

-1-

MỤC LỤC

Chương I: GIỚI THIỆU CHUNG ..............................................................................................................
• LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN LOẠI ............................................................................................
1. Lịch sử phát triển .................................................................................................................................
2. Phân loại máy tính ...............................................................................................................................
II. BIỂU DIỄN THÔNG TIN TRÊN MÁY TÍNH..........................................................................................
Hệ đếm ...................................................................................................................................................
3. Các loại mã ..........................................................................................................................................
4. Biểu diễn số nguyên theo mã nhị phân ................................................................................................
5. Biểu diễn số thực theo mã nhị phân. ...................................................................................................
6. Biểu diễn các dạng thông tin khác .......................................................................................................
III. CÁC LOẠI HÌNH MÁY TÍNH CÁ NHÂN. .............................................................................................
Chương II: BỘ XỬ LÝ TRUNG TÂM ................................................................................
1. Tổ chức bộ xử lý ..................................................................................................................................
2. Tổ chức thanh ghi ................................................................................................................................
3. Đơn vị số học và logic ALU (Arithmetic and logic unit) .........................................................................
4. Đơn vị điều khiển CU(Control Unit) ......................................................................................................
5. Một số mở rộng của vi xử lý máy tính cho đến ngày nay .........................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn học Kiến trúc máy tính và thiết bị ngoại vi (ĐH Hàng hải - Khoa CNTT) - Người đăng: haidc1301
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Bài giảng môn học Kiến trúc máy tính và thiết bị ngoại vi (ĐH Hàng hải - Khoa CNTT) 9 10 503