Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG MÔN HỌC LẮP RÁP VÀ BẢO TRÌ MÁY VI TÍNH

Được đăng lên bởi k47hamhoc
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 8202 lần   |   Lượt tải: 26 lần
LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT NAM
VIỆN ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ QUỐC TẾ
------------------------

BÀI GIẢNG MÔN HỌC

LẮP RÁP VÀ BẢO TRÌ
MÁY VI TÍNH

Biên Soạn : NGUYỄN ĐĂNG HẬU

HÀ NỘI 2/2003

1

MỤC LỤC TÓM TẮT BÀI GIẢNG
MỤC LỤC TÓM TẮT BÀI GIẢNG............................................................................................2
Bài 1 (2 tiết): Nhập môn lắp ráp và sửa chữa máy vi tính......................................................3
1.1 Cấu hình một máy vi tính..................................................................................................................3
1.2 Phần cứng phần mềm và phần nhão.................................................................................................3
1.3 Nội dung giáo trình...........................................................................................................................4
1.4 Kỹ thuật An toàn khi lắp ráp sửa chữa máy vi tính..........................................................................4
Bài 2 (3 tiết) Quy trình cài đặt máy vi tính............................................................................4
2.1 Quy trình cài đặt máy vi tính............................................................................................................4
2.2 Khởi tạo đĩa cứng qua FDISK, FORMAT........................................................................................5
2.3 Cài hệ điều hành ..............................................................................................................................6
2.4 Cài chương trình ứng dụng..............................................................................................................8
2.5 Lưu và hồi phục dữ liệu...................................................................................................................8
Bài 3 (5 tiết): Các cấu kiện máy vi tính.................................................................................8
3-1 Vỏ máy và nguồn..............................................................................................................................8
3-2 Mainboard và microprocessor.........................................................................................................9
3-3 Bộ nhớ ROM BIOS và RAM...........................................................................................................14
3-4 Hệ thống BUS của máy vi tính...............................................................................
1
LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT NAM
VIỆN ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ QUỐC TẾ
------------------------
BÀI GING MÔN HC
LP P VÀ BO TRÌ
MÁY VI TÍNH
Biên Soạn : NGUYỄN ĐĂNG HẬU
HÀ NỘI 2/2003
BÀI GIẢNG MÔN HỌC LẮP RÁP VÀ BẢO TRÌ MÁY VI TÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG MÔN HỌC LẮP RÁP VÀ BẢO TRÌ MÁY VI TÍNH - Người đăng: k47hamhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
BÀI GIẢNG MÔN HỌC LẮP RÁP VÀ BẢO TRÌ MÁY VI TÍNH 9 10 397