Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng Môn Mạng máy tính

Được đăng lên bởi lekimhoak33
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 2075 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài giảng

MẠNG MÁY TÍNH

Khoa CNTT – Đại học SP Hà Nội

Trang 1/40

• Yêu cầu

Giới thiệu môn học

Để học tốt môn học này, học viên cần nắm vững kiến thức của các
môn học cơ sở chuyên ngành như: Hệ điều hành, Kiến trúc máy
tính,Kỹ thuật lập trình,…

• Nội dung
– Thời lượng: 60 tiết lý thuyết (45 l.t + 15 t.h)
– Bố cục: gồm 7 chương
•
•
•
•
•
Trang 2/71

Chương 1: Giới thiệu chung (7)
Chương 2: Các thành phần cơ bản của mạng (10)
Chương 3: Một số mô hình mạng (15)
Chương 4: Giao thức-Địa chỉ IP (7)
Chương 5: Quản trị mạng (5)

Giới thiệu môn học

• Nội dung
– Bố cục

• Chương 6: Quản trị mạng với Windows 2003 Server

• Tài liệu tham khảo
– Nguyễn Thúc Hải, Mạng máy tính và các hệ thống mở,
Nxb Giáo dục, 1997
– Andrew Tanenbaum, Computer Network, Prentice-Hall,
1989
– Steve Steinke, Network Tutorial 5th edition, CMP Books
– Phạm Hoàng Dũng, Làm chủ Microsoft Windows 2000
Server, Nhà xuất bản giáo dục, 2001
Trang 3/71

–…

C1: Giới thiệu chung
1. Sự cần thiết phải nối mạng máy tính
2. Lịch sử hình thành và phát triển
50s: Máy tính điện tử ra đời
60s: Xuất hiện các mạng xử lý (hình vẽ)
Các trạm cuối thụ động (terminal) được nối vào máy tính trung
tâm (central computer)
Máy tính trung tâm thực hiện tất cả công việc: xử lý ngắt, quản lý
truyền dữ liệu,…
Để giảm nhẹ nhiệm vụ của máy tính trung tâm người ta thêm vào
các bộ tiền xử lý (preprocessors) để nối thành một mạng truyền
tin
Các thiết bị tập trung (concentrators) và dồn kênh (multiplexors)
được sử dụng để tập trung các tín hiệu gửi tới từ các trạm cuối
trên cùng một đường truyền. Chúng được nối với bộ tiền xử lý
Trang 4/71

C1: Giới thiệu chung
70s:
• Các máy tính được nối trực tiếp với nhau tạo thành một mạng máy tính.
• Xuất hiện khái niệm Mạng truyền thông: nút mạng là các đơn vị chuyển
mạch (switching unit) có khả năng định hướng thông tin tới đích. Các máy tính
hoặc terminal được nối vào các nút mạng để có thể trao đổi thông tin

3. Phân loại mạng
3.1. Mạng LAN
Mạng cục bộ (LAN- Local Area Network) là một loại mạng máy tính
được cài đặt trong một phạm vi địa lý tương đối nhỏ, chẳng hạn như
một toà nhà, trường học, công sở.
Lợi ích của mạng cục bộ:
- Chia sẻ được thông tin, tài nguyên
- Truyền dữ liệu tốc độ cao
- Giảm chi phí nhờ chia sẻ tài nguyên, thiết bị
Trang 5/71

3.1. Mạng LAN
Chia sẻ thông tin tài nguyên:
Mạng cục bộ cho phép nhiều người dùng truy cập vào
CSDL chung, được quản lý tập trung trong các thiết bị lưu trữ
một tài liệu nào đó, tại bất kỳ thời điểm nào mạng cũng cho
phép chia sẻ ...
Trang
Trang
1
1
/40
/40
Bài giảng
Bài giảng
MẠNG MÁY TÍNH
MẠNG MÁY TÍNH
Khoa CNTT – Đại học SP Hà Nội
Khoa CNTT – Đại học SP Hà Nội
bài giảng Môn Mạng máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng Môn Mạng máy tính - Người đăng: lekimhoak33
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
bài giảng Môn Mạng máy tính 9 10 213