Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG MÔN QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM (CÁC PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ XỬ LÝ SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM)

Được đăng lên bởi vuduong108
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 1925 lần   |   Lượt tải: 6 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
-----

BÀI GIẢNG MÔN

QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM
(CÁC PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ XỬ LÝ SỐ LIỆU
THỰC NGHIỆM)

Người soạn: Giang Thị Kim Liên

Đà Nẵng, 2009
1

Chương 1. CÁC KHÁI NIỆM CHUNG
1.1. Qui hoạch thực nghiệm - bước phát triển của khoa học thực nghiệm
Nhiều công trình nghiên cứu khoa học công nghệ thường đưa đến giải bài
toán cực, tìm điều kiện tối ưu để tiến hành các quá trình hoặc lựa chọn thành
phần tối ưu để tiến hành các quá trình hoặc lựa chọn thành phần tối ưu của hệ
nhiều phần tử. Chẳng hạn, khi xem xét các quá trình CN hóa học mới, nhiệm vụ
nghiên cứu thường là thay đổi nhiệt độ, áp suất và tỉ lệ các chất phản ứng để tìm
hiệu suất phản ứng cao nhất, tính toán, lựa chọn giá trị thích hợp nhất của các
thông số cấu trúc và động học, nhằm đạt đến chất lượng làm việc và hiệu quả
kinh tế cao nhất của quá trình. Những bài toán này thường giải quyết ở các mức
độ nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hệ, lập mô hình biểu diễn mối phụ
thuộc giữa các phần tử của hệ, điều khiển hệ theo mục đích cho trước, hoặc đưa
về trạng thái tối ưu theo những chỉ tiêu đánh giá đã chọn. Thông thường các hệ
cần điều khiển và tối ưu rất phức tạp, đối tượng nghiên cứu ngày càng đa dạng
hơn, trở thành những hệ thống cồng kềnh với tập hợp lớn các yếu tố ảnh hưởng
và chỉ tiêu đánh giá. Mối quan hệ giữa các thành phần trong hệ thống càng
không thể mô tả bằng các hàm lý thuyết. Vì vậy, đa số các bài toán cực trị được
giải quyết bằng thực nghiệm.
Ngày nay người ta thường đề cập tới phương pháp kết hợp giữa lý thuyết
và thực nghiệm. Tùy theo mức độ hiểu biết về cơ chế của quá trình, ý nghĩa của
nghiên cứu lý thuyết thường được giới hạn ở tác dụng định hướng ban đầu, hỗ
trợ giảm bớt khối lượng công việc, rút ngắn thời gian cho nghiên cứu thực
nghiệm. Bên cạnh đó, thực nghiệm có tác dụng trở lại, bổ sung cho kết quả
nghiên cứu lý thuyết, xác định rõ hơn cơ chế của hiện tượng.
Vai trò của thực nghiệm càng lớn thì mục tiêu đề ra cho chúng càng cao,
vì vậy thực nghiệm cũng có nhu cầu phát triển và trở thành đối tượng nghiên
cứu, một ngành khoa học.
Có thể nói, lý thuyết qui hoạch thực nghiệm từ khi ra đời đã thu hút sự
quan tâm và nhận được nhiều đóng góp hoàn thiện của các nhà khoa học.
Những ưu điểm rõ rệt của phương pháp này so với các thực nghiệm cổ điển là:
- Giảm đáng kể số lượng thí nghiệm cần thiết.
2

- Hàm lượng thông tin nhiều hơn rõ rệt, nhờ đánh giá được vai trò qua lại
giữa các yếu tố và ảnh hưởng của chúng đến hàm mục tiêu. Nhận được mô hìn...
1
ĐẠI HC ĐÀ NNG
TRƯỜNG ĐẠI HC SƯ PHM
---

---
BÀI GING MÔN
QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM
(CÁC PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ XỬ LÝ SỐ LIỆU
THỰC NGHIỆM)
Người son: Giang Th Kim Liên
Đà Nng, 2009
BÀI GIẢNG MÔN QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM (CÁC PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ XỬ LÝ SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG MÔN QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM (CÁC PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ XỬ LÝ SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM) - Người đăng: vuduong108
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
BÀI GIẢNG MÔN QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM (CÁC PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ XỬ LÝ SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM) 9 10 978