Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG MÔN: THỰC HÀNH VI XỬ LÝ VÀ VI ĐIỀU KHIỂN

Được đăng lên bởi Nguyet Dao
Số trang: 133 trang   |   Lượt xem: 5522 lần   |   Lượt tải: 34 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VÀ TRUYỀN THÔNG

BÀI GIẢNG
MÔN: THỰC HÀNH VI XỬ LÝ VÀ VI ĐIỀU KHIỂN

Thái Nguyên, tháng 2 năm 2012

MỤC LỤC

PHẦN I MÔ TẢ HỆ THỐNG
Giới thiệu
Đặc tính

I. Tổng quan hệ thống
II.

Module LMD01

III.

Module LMD02

IV. Module LMD03
V.

Module LMD04

VI. Module LMD05
VII. Module LMD06
VIII. Module LMD07
IX. Module LMD09 – Module điều khiển chính

PHẦN II THỰC HÀNH
BÀI I: KHẢO SÁT MA TRẬN LED 8x8 MỘT MÀU VÀ QUÉT
HÀNG
BÀI 2: KHẢO SÁT MA TRẬN LED 8x8 MỘT MÀU VÀ QUÉT
CỘT
BÀI 3: KHẢO SÁT MA TRẬN LED 8x8 2 MÀU XANH ĐỎ VÀ
PHƯƠNG PHÁP QUÉT HÀNG
BÀI 4: KHẢO SÁT MA TRẬN LED 8x8 2 MÀU XANH ĐỎ VÀ
PHƯƠNG PHÁP QUÉT CỘT
BÀI 5: KHẢO SÁT MODULE HIỂN THỊ 16x32 ĐIỂM MỘT MÀU
BÀI 6: KHẢO SÁT MODULE HIỂN THỊ 16x32 ĐIỂM HAI MÀU
BÀI 7: KHẢO SÁT HOẶT ĐỘNG CỦA BẢNG TIN ĐIỆN TỬ

1

Đề cương kế hoạch thực hành với KIT LMD
(màn hình ma trận Led)
Sinh viên và giáo viên hướng dẫn thực hành dựa trên đề cương này để chuẩn
bị bài thực hành theo Tài liệu mô tả và hướng dẫn thực hành LMD.
Sinh viên cần chuẩn bị bài thực hành bằng cách đọc trước phần mô tả và
hướng dẫn thực hành cho các module này, tự tìm hiểu trước các vi mạch.
Buổi 1: Làm quen với màn hình ma trận Led và khảo sát Module LMD01,
LMD02, LMD09
Sinh viên sẽ:
 Tìm hiểu một màn hình ma trận led đơn sắc cơ sở 8x8
- Cấu tạo ma trận Led (đơn sắc)
- Biểu diễn một kí tự trên một ma trận cơ sở 8x8
- Cách hiển thị một điểm sáng trên ma trận led
- Cách hiển thị một kí tự/ hình ảnh trên ma trận led
(2 phương pháp: quét hàng/cột)
Yêu cầu: sinh viên phải hiểu được cách hiển thị một kí tự trên một
ma trận cơ sở 8x8 và có thể tạo ta bộ dữ liệu hiển thị cho 1 kí tự
bất kì.
 Tìm hiểu các thành phần cơ bản cấu tạo lên một mạch điện ma trận led
cụ thể
(Khảo sát trực tiếp Module LMD01, LMD 02 và LMD09)
- Các vi mạch dùng để đệm/chốt dữ liệu, vi mạch dùng để quét
tuần tự (thanh ghi dịch),…
- Các vi điều khiển có thể dùng để điều khiển hiển thị ma trận led,
vi điều kiển dùng trong Module đang khảo sát LMD09
- Nguyên lý hoạt động hiển thị của mạch LMD01 và LMD02
 Kiểm tra các linh kiện và xem các module hoạt động hiển thị với
chương trình lập trình sẵn.
Yêu cầu: sinh viên nắm được cấu tạo của mạch, nguyên lý hoạt
động hiển thị của 2 Module này.
Buổi 2: Khảo sát Module LMD03, LMD04
Tương tự như khi khảo sát với module LMD01 và LMD02, chỉ khác là ma trận
led ở hai module này là ma trận led hai mầu xanh-đỏ.

2

Buổi 3: Khảo sát module LMD05, LMD06, LMD07
- Nắm được cách phối ghé...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYN THÔNG
KHOA CÔNG NGH ĐIỆN TỬ VÀ TRUYỀN THÔNG
BÀI GIẢNG
N: THỰC HÀNH VI X VÀ VI ĐIỀU KHIỂN
Thái Nguyên, tháng 2 năm 2012
BÀI GIẢNG MÔN: THỰC HÀNH VI XỬ LÝ VÀ VI ĐIỀU KHIỂN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG MÔN: THỰC HÀNH VI XỬ LÝ VÀ VI ĐIỀU KHIỂN - Người đăng: Nguyet Dao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
133 Vietnamese
BÀI GIẢNG MÔN: THỰC HÀNH VI XỬ LÝ VÀ VI ĐIỀU KHIỂN 9 10 958