Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng multimedia

Được đăng lên bởi Sa Mạc Tuyết
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 3369 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1

MỞ ĐẦU
Trong vòng vài năm trở lại đây chúng ta nghe nói rất nhiều đến từ multimedia.
Vậy, một cách chính xác, multimedia là gì?
Từ lâu thuật ngữ media dùng để chỉ các thực thể như là chiếc máy truyền tín
hiệu ảnh. máy truyền hình, nghĩa là không phải nói đến một vật mang thông tin
đơn thuần, mà là một hệ thống tương đối phức tạp, có cơ cấu, có đối tượng nhắm
tới. Loại truyền thông trực tiếp, từ miệng người này đến tai người kia, không sử
dụng thành phần (media) trung gian. Không khí truyền các chấn động âm thanh
không phải là một media mà chỉ là một vật mang vật là làm công việc tái thông tin.
Nếu dùng một máy cassette audio để ghi lời của người nói, nội dung trong
cassette không thể đến người nghe bằng cách truy xuất trực tiếp, phải nhờ đến một
hệ thống vật lý khác: máy đọc cassette. Nếu để rời, cassette này chỉ được xem là một
vật mang. Nếu gộp cùng máy đọc cassette. thì đấy là một hệ thống truyền thông, một
media.
Media có mục đích là phát, truyền thông tin không đòi hỏi chỉ bằng cách nghe
và nhìn. Một tờ giấy in chữ nổi cho người mù đòi hỏi sự sờ mó. Một tấm thiệp chúc
mừng có nhạc và mùi hương, đòi hỏi cùng lúc sự nhìn, nghe và ngửi. Bằng chừng
ấy, chúng ta có thể nói đến một sự truyền thông đa phương tiện.
Và như vật, từ multimedia xuất hiện kèm với nhiều d ảnh từ chung khác:
centre deressource multimedia (trung tâm tài nguyên đa phương tiện), post de
formation multimedia (trạm đào tạo đa phương tiện), multimedia training (huấn
luyện bằng đa phương tiện), multimedia personal computer MDC (máy tính cá
nhân với đa phương tiện), digital multimedia system (hệ thống đa phương tiện dạng
số...).
Trong nội dung môn học này chúng ta sẽ nghiên cứu các khái niệm cơ bản
về Multimedia hiểu được các ứng dụng rộng rãi của Multimedia trong đời sống: các
yêu cầu và xu hướng phát triển ứng dụng hiện nay của Multimedia, các cấu trúc
thiết kế ứng dụng và các bước cần thiết để xây dựng ứng dụng đa phương tiện, nắm

2

bắt được một số công cụ có sẵn trong thực tế để thiết kế các ứng dụng Multimedia.

3

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN
1. Thông tin trong đời sống hiện đại
Khi công nghệ phát triển, người tiêu dùng ngày càng đòi hỏi khắt khe hơn.
Trong thời đại của thông tin tốc độ cao, chúng ta mong muốn nhận được các thông
tin ngay tức thì và đồng thời, thông qua nhiều cách thức khác nhau. Nhu cầu này
giải thích tại sao các kênh tin tức trên truyền hình thường xuyên có các dòng chữ
chạy phía dưới màn hình trong khi phát thanh viên nói và các ...
1
MỞ ĐẦU
Trong vòngi năm trở lại đây chúng ta nghe nói rất nhiu đến từ multimedia.
Vậy, một cách chính xác, multimedia là gì?
Từ lâu thuật ngữ media dùng để chỉ các thực thể như chiếc máy truyền tín
hiệu ảnh. máy truyền hình, nghĩa không phải nói đến một vật mang thông tin
đơn thuần, là một hệ thống tương đối phức tạp, cấu, đối tượng nhắm
tới. Loại truyền thông trực tiếp, từ miệng người này đến tai người kia, không sử
dụng thành phần (media) trung gian. Không khí truyền các chấn động âm thanh
không phải là một media mà chỉ là một vật mang vật là làm công việc tái thông tin.
Nếu dùng một máy cassette audio để ghi lời của người nói, nội dung trong
cassette không thể đến người nghe bằng cách truy xuất trực tiếp, phải nhờ đến một
hệ thống vậtkhác: máy đọc cassette. Nếu để rời, cassette này chỉ được xem một
vật mang. Nếu gộp cùng máy đọc cassette. thì đấy là một hệ thống truyền tng, một
media.
Media có mục đích là phát, truyền thông tin không đòi hỏi chỉ bằng cách nghe
và nhìn. Một tờ giấy in chữ nổi cho người mù đòi hỏi sự sờ mó. Một tấm thiệp chúc
mừng nhạc mùi ơng, đòi hỏi cùng c sự nhìn, nghe và ngửi. Bằng chừng
ấy, chúng ta thể nói đến một struyn thông đa phương tiện.
như vật, từ multimedia xuất hiện kèm với nhiều d ảnh từ chung khác:
centre deressource multimedia (trung tâm tài nguyên đa phương tiện), post de
formation multimedia (trạm đào tạo đa phương tiện), multimedia training (huấn
luyện bằng đa phương tiện), multimedia personal computer MDC (máy tính
nhân với đa phương tiện), digital multimedia system (hệ thống đa pơng tin dạng
số...).
Trong nội dung môn học y chúng ta sẽ nghiên cứu các khái niệm bản
về Multimedia hiểu được các ứng dụng rộng rãi của Multimedia trong đời sống: các
yêu cầu xu hướng phát triển ứng dụng hiện nay của Multimedia, các cấu trúc
thiết kế ứng dụng và các bước cần thiết để xây dựng ứng dụng đa phương tiện, nắm
Bài giảng multimedia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng multimedia - Người đăng: Sa Mạc Tuyết
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Bài giảng multimedia 9 10 586