Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C/C++

Được đăng lên bởi huyhau22
Số trang: 308 trang   |   Lượt xem: 8202 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
Khoa Công nghệ Thông tin
PHẠM HỒNG THÁI

Bài giảng

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C/C++

Hà Nội – 2003

LỜI NÓI ĐẦU
Ngôn ngữ lập trình (NNLT) C/C++ là một trong những ngôn ngữ lập trình
hướng đối tượng mạnh và phổ biến hiện nay do tính mềm dẻo và đa năng của nó.
Không chỉ các ứng dụng được viết trên C/C++ mà cả những chương trình hệ thống
lớn đều được viết hầu hết trên C/C++. C++ là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng
được phát triển trên nền tảng của C, không những khắc phục một số nhược điểm
của ngôn ngữ C mà quan trọng hơn, C++ cung cấp cho người sử dụng (NSD) một
phương tiện lập trình theo kỹ thuật mới: lập trình hướng đối tượng. Đây là kỹ thuật
lập trình được sử dụng hầu hết trong các ngôn ngữ mạnh hiện nay, đặc biệt là các
ngôn ngữ hoạt động trong môi truờng Windows như Microsoft Access, Visual
Basic, Visual Foxpro …
Hiện nay NNLT C/C++ đã được đưa vào giảng dạy trong hầu hết các trường
Đại học, Cao đẳng để thay thế một số NNLT đã cũ như FORTRAN, Pascal … Tập
bài giảng này được viết ra với mục đích đó, trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành
cho sinh viên bắt đầu học vào NNLT C/C++ tại Khoa Công nghệ, Đại học Quốc gia
Hà Nội. Để phù hợp với chương trình, tập bài giảng này chỉ đề cập một phần nhỏ
đến kỹ thuật lập trình hướng đối tượng trong C++, đó là các kỹ thuật đóng gói dữ
liệu, phương thức và định nghĩa mới các toán tử. Tên gọi của tập bài giảng này nói
lên điều đó, có nghĩa nội dung của bài giảng thực chất là NNLT C được mở rộng
với một số đặc điểm mới của C++. Về kỹ thuật lập trình hướng đối tượng (trong
C++) sẽ được trang bị bởi một giáo trình khác. Tuy nhiên để ngắn gọn, trong tập bài
giảng này tên gọi C/C++ sẽ được chúng tôi thay bằng C++.
Nội dung tập bài giảng này gồm 8 chương. Phần đầu gồm các chương từ 1 đến
6 chủ yếu trình bày về NNLT C++ trên nền tảng của kỹ thuật lập trình cấu trúc. Các
chương còn lại (chương 7 và 8) sẽ trình bày các cấu trúc cơ bản trong C++ đó là kỹ
thuật đóng gói (lớp và đối tượng) và định nghĩa phép toán mới cho lớp.
Tuy đã có nhiều cố gắng nhưng do thời gian và trình độ người viết có hạn nên
chắc chắn không tránh khỏi sai sót, vì vậy rất mong nhận được sự góp ý của bạn đọc
để bài giảng ngày càng một hoàn thiện hơn.
Tác giả.

Chương 1. Các khái niệm cơ bản của C++

CHƯƠNG 1

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA C++
Các yếu tố cơ bản
Môi trường làm việc của C++
Các bước để tạo và thực hiện một chương trình
Vào/ra trong C++

I. CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN
Một ngôn ngữ lập trình (NNLT) bậc cao cho phé...
ĐẠI HC QUC GIA HÀ NI
TRƯỜNG ĐẠI HC CÔNG NGH
Khoa Công ngh Thông tin
PHM HNG THÁI
Bài ging
NGÔN NG LP TRÌNH C/C++
Hà Ni – 2003
Bài giảng NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C/C++ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C/C++ - Người đăng: huyhau22
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
308 Vietnamese
Bài giảng NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C/C++ 9 10 895