Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Nguyên lý các hệ điều hành

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 341 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nguyên lý các hệ điều hành

1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH

1.1 Khái niệm hệ điều hành
Hệ điều hành là một hệ thống các chương trình hoạt động giữa người sử dụng
(user) và phần cứng của máy tính. Mục tiêu của hệ điều hành là cung cấp một môi
trường để người sử dụng có thể thi hành các chương trình. Nó làm cho máy tính dễ sử
dụng hơn, thuận lợi hơn và hiệu quả hơn.
Hệ điều hành là một phần quan trọng của hầu hết các hệ thống máy tính. Một hệ
thống máy tính thường được chia làm bốn phần chính : phần cứng, hệ điều hành, các
chương trình ứng dụng và người sử dụng.
Phần cứng bao gồm CPU, bộ nhớ, các thiết bị nhập xuất, đây là những tài
nguyên của máy tính.
Chương trình ứng dụng như các chương trình dịch, hệ thống cơ sở dữ liệu, các
trò chơi, và các chương trình thương mại. Các chương trình này sử dụng tài nguyên
của máy tính để giải quyết các yêu cầu của người sử dụng.
Hệ điều hành điều khiển và phối hợp việc sử dụng phần cứng cho những ứng
dụng khác nhau của nhiều người sử dụng khác nhau. Hệ điều hành cung cấp một môi
trường mà các chương trình có thể làm việc hữu hiệu trên đó.

Hình 1.1 Mô hình trừu tượng của hệ thống máy tính
Hệ điều hành có thể được coi như là bộ phân phối tài nguyên của máy tính.
Nhiều tài nguyên của máy tính như thời gian sử dụng CPU, vùng bộ nhớ, vùng lưu trữ

2

tập tin, thiết bị nhập xuất v.v… được các chương trình yêu cầu để giải quyết vấn đề.
Hệ điều hành hoạt động như một bộ quản lý các tài nguyên và phân phối chúng cho
các chương trình và người sử dụng khi cần thiết. Do có rất nhiều yêu cầu, hệ điều hành
phải giải quyết vấn đề tranh chấp và phải quyết định cấp phát tài nguyên cho những
yêu cầu theo thứ tự nào để hoạt động của máy tính là hiệu quả nhất. Một hệ điều hành
cũng có thể được coi như là một chương trình kiểm soát việc sử dụng máy tính, đặc
biệt là các thiết bị nhập xuất.
Tuy nhiên, nhìn chung chưa có định nghĩa nào là hoàn hảo về hệ điều hành. Hệ
điều hành tồn tại để giải quyết các vấn đề sử dụng hệ thống máy tính. Mục tiêu cơ bản
của nó là giúp cho việc thi hành các chương trình dễ dàng hơn. Mục tiêu thứ hai là hỗ
trợ cho các thao tác trên hệ thống máy tính hiệu quả hơn. Mục tiêu này đặc biệt quan
trọng trong những hệ thống nhiều người dùng và trong những hệ thống lớn(phần cứng
+ quy mô sử dụng). Tuy nhiên hai mục tiêu này cũng có phần tương phản vì vậy lý
thuyết về hệ điều hành tập trung vào việc tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên của máy
tính.

1.2 Lịch sử phát triển của hệ điều hành
Thế hệ 1 (1945 – 1955)
Và...
1
Nguyên lý các h điu hành
Bài giảng Nguyên lý các hệ điều hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Nguyên lý các hệ điều hành - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài giảng Nguyên lý các hệ điều hành 9 10 223