Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng nhập môn Khai phá dữ liệu - Giới thiệu chung về khai phá dữ liệu

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 5952 lần   |   Lượt tải: 12 lần
BÀI GiẢNG NHẬP MÔN KHAI PHÁ DỮ LIỆU
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHAI
PHÁ DỮ LIỆU

PGS. TS. HÀ QUANG THỤY
HÀ NỘI 02-2011
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

1

Nội dung
Nhu cầu của khai phá dữ liệu (KPDL)

1.
2.

Khái niệm KPDL và phát hiện tri thức trong CSDL
3.
4.

KPDL và xử lý CSDL truyền thống
Một số ứng dụng điển hình của KPDL
5.
Kiểu dữ liệu trong KPDL
6.
Các bài toán KPDL điển hình
7.
Tính liên ngành của KPDL

2

1. Nhu cầu về khai phá dữ liệu


Sự bùng nổ dữ liệu






Lý do công nghệ
Lý do xã hội
Thể hiện

Ngành kinh tế định hướng dữ liệu


Kinh tế tri thức



Phát hiện tri thức từ dữ liệu

3

Bùng nổ dữ liệu: Luật Moore



Xuất xứ




Gordon E. Moore (1965). Cramming more components onto integrated
circuits, Electronics, 38 (8), April 19, 1965. Một quan sát và dự báo

“Phương ngôn 2x




Số lượng bán dẫn tích hợp trong một chíp sẽ tăng gấp đôi sau khoảng hai
năm
Chi phí sản xuất mạch bán dẫn với cùng tính năng giảm một nửa sau hai năm
Phiên bản 18 tháng: rút ngắn chu kỳ thời gian
4

Luật Moore & công nghiệp điện tử


Dẫn dắt ngành công nghệ bán dẫn
 Mô hình cơ bản cho ngành công nghiệp mạch bán dẫn
 “Định luật Moore vẫn tạo khả năng cơ bản cho sự phát triển của chúng tôi, và
nó vẫn còn hiệu lực tốt tại Intel… Định luật Moore không chỉ là mạch bán dẫn.
Nó cũng là cách sử dụng sáng tạo mạch bán dẫn”. Paul S. Otellini, Chủ tịch và
Giám đốc điều hành Tập đoàn Intel
 “toàn bộ chu trình thiết kế, phát triển, sản xuất, phân phối và bán hàng được coi
là có tính bền vững khi tuân theo định luật Moore… Nếu đánh bại định luật
Moore, thị trường không thể hấp thụ hết các sản phẩm mới, và kỹ sư bị mất việc
làm. Nếu bị tụt sau định luật Moore, không có gì để mua, và gánh nặng đè lên
đôi vai của chuỗi các nhà phân phối sản phẩm”. Daniel Grupp, Giám đốc PT
công nghệ tiên tiến, Acorn Technologies, Inc. (http://acorntech.com/)



Thúc đẩy công nghệ xử lý, lưu giữ và truyền dẫn dữ liệu
 Công nghệ bán dẫn là nền tảng của công nghiệp điện tử.
 Định luật Moore với công nghiệp phần cứng máy tính: bộ xử lý Intel trong 40
năm qua (trang tiếp theo).
 Bùng nổ về năng lực xử lý tính toán và lưu trữ dữ liệu.
 Tác động tới sự phát triển công nghệ cơ sở dữ liệu (tổ chức và quản lý dữ liệu)
5
và công nghệ mạng (truyền dẫn dữ liệu)

Luật Moore: Bộ xử lý Intel

“Another decade is probably straightforward...There is certainly no end to creativity”.
Gordon Moore, Intel Chairman Emeritus of the Board Speaking of extending Moore’s
6
Law at th...
BÀI GiẢNG NHẬP MÔN KHAI PHÁ DỮ LIỆU
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHAI
PHÁ DỮ LIỆU
PGS. TS. HÀ QUANG THỤY
HÀ NỘI 02-2011
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
1
Bài giảng nhập môn Khai phá dữ liệu - Giới thiệu chung về khai phá dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng nhập môn Khai phá dữ liệu - Giới thiệu chung về khai phá dữ liệu - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Bài giảng nhập môn Khai phá dữ liệu - Giới thiệu chung về khai phá dữ liệu 9 10 344