Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng (TS. Trương Quốc Định)

Được đăng lên bởi nhi-ngoc
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 6445 lần   |   Lượt tải: 15 lần
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
Chương1: Giới thiệu

Tiến sỹ TRƯƠNG QUỐC ĐỊNH

Tài liệu tham khảo

• Bài giảng “Phân tích thiết kế hướng đối tượng”, Phạm Thị
Xuân Lộc.
• Giáo trình “Phân tích thiết kế hướng đối tượng”, Đặng Văn
Đức
• Sildes “Bài giảng UML”, Dương Anh Đức

Nội dung

• Lịch sử phát triển CNPM
• Lợi ích từ các kỹ thuật hướng đối tượng
• Chi phí cho các kỹ thuật hướng đối tượng

Lịch sử phát triển phần
mềm
CNPM càng ngày càng
quan trọng đối với
sự phát triển của thế
giới

Thời gian phát triển
ứng dụng giảm đi

Kích thước, độ phức tạp của
ứng dụng ngày càng cao

Không đủ nhân lực
trình độ cao

Lịch sử phát triển phần
mềm (tt)

• Thách thức

o Phát triển phần mềm là công việc của một tập thể
o Công nghệ thay đổi quá nhanh
o …

Lịch sử phát triển phần
mềm (tt)

• Các pha chính trong phát triển phần mềm

o Phân tích : Nghiên cứu nghiệp vụ (business) của người dùng và các vấn đề
của họ để khám phá xem họ cần hệ thống làm cái gì, để giúp họ thực hiện công
việc của họ tốt hơn.
o Thiết kế : Tạo ra một bản qui hoạch (plan) hoặc một bản thiết kế chỉ ra cách
thức chúng ta định thực hiện các chức năng đã vạch ra ở bước phân tích.
o Xây dựng : Các chương trình được viết ra và các cơ sở dữ liệu được tạo lập.
Sau đó, toàn bộ hệ thống được kiểm thử (test) và gỡ rối (debug), trước tiên bởi
các lập trình viên, rồi cùng bởi người dùng và nhóm lập trình với nhau.
o Triển khai : Hệ thống được đưa vào vận hành, người dùng được đào tạo. Đôi
khi, hai hệ thống cũ và mới cùng chạy song song (parallel run), phổ biến nhất
là trong khoảng một tháng.
o Bảo trì : Một khi hệ thống đã được đưa vào cài đặt và vận hành, ta có thể phải
thực hiện hàng loạt sửa chữa.

Lịch sử phát triển phần
mềm (tt)

• Quy trình phát triển phần mềm

Lịch sử phát triển phần
mềm (tt)

• Mô hình thác nước chứa đựng nhiều rủi ro

Lịch sử phát triển phần
mềm (tt)

• Các vấn đề
o
o
o
o
o
o

Hiểu không đúng những gì người dùng cần
Không thích ứng được với những thay đổi về yêu cầu của hệ thống
Các modul không khớp với nhau
Phần mềm khó bảo trì, nâng cấp và mở rộng
Phát hiện trễ các lỗ hổng của hệ thống
…

Lịch sử phát triển phần
mềm (tt)

• Hướng giải quyết

o Các rủi ro chính được giải quyết trước khi bắt đầu các phát triển lớn.
o Cho phép nhận phản hồi (feedback) ở các vòng lặp đầu tiên
o Việc kiểm chứng và tích hợp diễn ra liên tục

Lịch sử phát triển phần
mềm (tt)

• Mô hình phát triển song song

Lịch sử phát triển phần
mềm (tt)

• Mô hình phát triển theo pha

Lịch sử phát triển phần
...
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
Tiến sỹ TRƯƠNG QUỐC ĐỊNH
Chương1: Giới thiệu
Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng (TS. Trương Quốc Định) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng (TS. Trương Quốc Định) - Người đăng: nhi-ngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng (TS. Trương Quốc Định) 9 10 327