Ktl-icon-tai-lieu

Bài Giảng sử dụng Powerpoint 2003

Được đăng lên bởi Vũ Thanh Bình
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1213 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
POWERPOINT 2003

TRÌNH BÀY THÔNG TIN

Company Logo

 NỘI DUNG
Phần 1. Giới thiệu PowerPoint 2003
Phần 2. Xây dựng bài trình diễn
Phần 3. Hiệu ứng trình diễn
Phần 4. In ấn trong PowerPoint
Phần 5. Một số lưu ý khi soạn BGĐT

2

Company Logo

PHẦN I:
GIỚI THIỆU MICROSOFT POWERPOINT 2003
1. Khởi động Microsoft PowerPoint 2003:
2. Thoát khỏi Microsoft PowerPoint 2003:
3. Giao diện Microsoft PowerPoint 2003:
4. Các chế độ hiển thị
5. Cách lưu một bài trình diễn
6. Cách mở một bài trình diễn đã có

3

Company Logo

PHẦN I: GIỚI THIỆU MS POWERPOINT 2003

1. Giới thiệu chung:
PowerPoint 2003 là một chương trình ứng dụng để tạo các
bài trình diễn (Presentation) bằng một hoặc nhiều trang
(Slide), chứa nội dung là chữ, biểu đồ, hình ảnh, phim, âm
thanh…Chương trình này thuộc bộ Office 2003 của hãng
Microsoft.

4

Company Logo

GIỚI THIỆU
MS POWERPOINT
2003
2. KhởiPHẦN
động I:
Microsoft
PowerPoint
2003:
C1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng trên màn hình
C2:Chọn Start  Programs  Microsoft Office
 Microsoft Office PowerPoint 2003

5

Company Logo

PHẦN I: GIỚI THIỆU MS POWERPOINT 2003

3. Thoát khỏi Microsoft PowerPoint 2003:

Cách 1: Click vào nút thoát trên thanh tiêu đề.

Cách 2: Vào File  Exit.

PHẦN I: GIỚI THIỆU MS POWERPOINT 2003
4. Giao diện Microsoft PowerPoint 2003:
Hệ thống thanh
công cụ

Danh sách
các Slide
đã được
tạo

Vùng soạn thảo
Thanh tác vụ
giúp việc
thiết kế Slide

Tính
năng
Trình diễn
Hộp ghi chú

7

Company Logo

5. Các chế độ hiển thị
Vào menu View
để chọn các chế
độ hiển thị

Normal (xem thông thường): Tất cả các Slide
sẽ được hiển thị.(Chế độ thiết kế)
Slide Shorter (sắp xếp Slide): hiển thị các
Slide trong bản trình diễn nhỏ, có thể thêm,
xóa các Slide và xem trước các hình ảnh áp
dụng cho từng Slide.
Slide Show (trình diễn Slide): Xem các Slide
toàn màn hình và các hiệu ứng trình diễn.
Notes View (xem có phần ghi chú): xem phần
ghi chú, hiển thị như khi in ra.

8

Company Logo

PHẦN I: GIỚI THIỆU MS POWERPOINT 2003
6. Cách lưu một bài trình diễn
Cách 1: vào File  Save hoặc File  Save As
Cách 2: Nhấn vào nút save

trên thanh công cụ

Cách 3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + S

Chọn vị trí lưu

Gõ tên cần lưu

Chọn kiểu File
để lưu
Nhấn vào nút
Save để lưu

PHẦN I: GIỚI THIỆU MS POWERPOINT 2003
7. Cách mở một bài trình diễn đã có
Cách 1: vào File -> Open
Cách 2: Nhấn vào nút Open

trên thanh công cụ

Cách 3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + O

Chọn vị trí
chứa tệp
Chọn tệp cần
mở

Nhấn vào nút
Open để mở

PHẦN II: XÂY DỰNG BÀI TRÌN...
Company Logo
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
POWERPOINT 2003
TRÌNH BÀY THÔNG TIN
Bài Giảng sử dụng Powerpoint 2003 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Giảng sử dụng Powerpoint 2003 - Người đăng: Vũ Thanh Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Bài Giảng sử dụng Powerpoint 2003 9 10 257