Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng tin học đại cương

Được đăng lên bởi davu
Số trang: 124 trang   |   Lượt xem: 573 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BàigiảngTinhọcđạicương

CHƯƠNG 6

PHẦN MỀM BẢNG TÍNH

BộmônTinhọccơsở-KhoaCNTT
TrườngĐHNgânhàngTP.HCM

Chương 5 - Phần mềm trình chiếu

1

Nộidung
1.

Kháiniệmphầnmềmbảngtính(PMBT)

2.

PhầnmềmbảngtínhMS Excel

3.

Nhậpvàhiệuchỉnhnộidungbảngtính

4.

ĐịnhdạngvàthayđổicấutrúcBT

5.

SửdụnghàmtrongExcel

6.

Quảntrịcơsởdữliệu

7.

Biểuđồ

8.

Mộtsốchứcnăngkhác

Chương 5 - Phần mềm trình chiếu

2

1.KháiniệmPMBT

Ứngdụngtươngtáctổchứcvàphântíchdữliệudướidạngbảng.
Bảngtínhđầutiên cho máy vi tính:VisiCalc(1979).
Cácphầnmềmbảngtínhthôngdụng

◦Lotus1-2-3(Lotus software – IBM).
◦MS Excel(Microsoft).
◦Calc(OpenOffice).
◦Google Docs(Google).

Chương 5 - Phần mềm trình chiếu

3

Cáctínhnăngcơbản

◦ Hỗtrợlậpcôngthức.
◦ Tựđộngtínhlại.
◦ Thưviệnhàm.
◦ Quảntrịcơsởdữliệu.
◦ Biểuđồ.
◦ Macro.

Chương 5 - Phần mềm trình chiếu

4

2.PMBT MS Excel

ỨngdụngbảngtínhpháttriểnchoMS WindowsvàMac OS X.
ĐượctíchhợptrongbộcôngcụMS Office.
PhiênbảnđầuchoWindows: MS Excel2.0(1967).
Phiênbảncuối: MS Excel 2013.
Phiênbảnphổbiếnhiệnnay: MS Excel2010.

Chương 5 - Phần mềm trình chiếu

5

GiaodiệnMS Excel 2010

PhongcáchtươngtựnhưWordvàPowerPoint.
Vùnglàmviệc:Bảng=>Hàng,cột, Ô.
Thanhcôngthức:Địachỉ&nộidung/côngthứctrongôhiệnhành.
ThanhTab:Lựachọntrangbảngtính.

Chương 5 - Phần mềm trình chiếu

6

Chương 5 - Phần mềm trình chiếu

7

Cấutrúcsổbảngtính

Tậptinbảngtính=>sổbảngtính.
Sổbảngtính=>trangbảngtính.
Sốtrangbanđầu:đượcấnđịnhsẵn(chếđộmặcđịnh).
Sốtrangtốiđa: 255 (Excel 97 - 2003),chỉbịgiớihạnbởibộnhớ(Excel
2007 – 2010)..

Chuyểntranghiệnhành:sửdụngthanhTab.

Chương 5 - Phần mềm trình chiếu

8

Trang,hàng,cột

Tênmặcđịnh:Sheet1,Sheet2, … (cóthểthayđổi).
Đượcchiathànhnhiềuhàng,cột(65,536hàng,256cộtvớiExcel 97 –
2003;1,048,576hàng, 16,384cộtvớiExcel 2010).

Đánhsốhàng,cột:

◦Hàng:1 …65536 ...
◦Cột:A …IV ...

Chương 5 - Phần mềm trình chiếu

9

Ô,vùng

Ô:giaođiểmhàng,cột(đơnvịcơsở).
Vùng:khốiô (nhiềuhàng,cột)trongbảng.
Địachỉô:

◦<cột><hàng>(tranghiệnhành).
◦[<trang>]<cột><hàng>(trangkhác).
Địachỉvùng:<Ôđầu>:<Ôcuối>

Chương 5 - Phần mềm trình chiếu

10

Nộidungbảngtính

Nộidungcácô:

◦Chuỗivănbản.
◦Consố
◦Ngàytháng,thờigian.
◦Giátrịluậnký.
◦Côngthức.
Cácđốitượngchènthêm(biểutượng,hìnhảnh,sơđồ,biểuđồ,…).

Chương 5 - Phần mềm trình chiếu

11

Thiếtlậpchếđộmặcđịnh

Côngcụ:HộpthoạiExcelOption.
Mộtsốthaotáccơbản:

◦Đặtfontchữvàsốtrangmặcđịnh.
◦Đặtchếđộlưutrữtựđộng.
◦TùychỉnhthanhcôngcụQuickAccess.
◦CàiđặtcáccôngcụAdd-Ins.

Chương 5 - Phần mềm trình chiếu

12

...
Chương 5 - Phần mềm trình chiếu 1
CHƯƠNG 6
PHẦN MỀM BẢNG TÍNH
BàigiảngTinhọcđạicương
BộmônTinhọccơsở-KhoaCNTT
TrườngĐHNgânhàngTP.HCM
Bài giảng tin học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng tin học đại cương - Người đăng: davu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
124 Vietnamese
Bài giảng tin học đại cương 9 10 567