Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Tổng quan về Internet ThS. Nguyễn Khắc Quốc

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 504 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TỔNG QUAN VỀ INTERNET

Th.S Nguyễn Khắc Quốc
IT-Department

Ch6. Internet
Internet là gì?
 Làm thế nào để kết nối vào Internet.
 World wide web.
 Search engine.
 Email.
 Instant messenger, Internet Phone,…
 Thương mại điện tử.
 Virus máy tính.
 Sử dụng Internet phục vụ học tập.


12/07/2014

Chương 6. Internet

2 / 27

Computer network?
Thật là “vất vả” khi mang một tệp từ máy tính
này qua máy tính khác bằng đĩa mềm.
 Nhu cầu về trao đổi thông tin giữa các máy
tính ngày càng lớn.


Các máy tính được nối kết với nhau và có thể
“nói chuyện” được với nhau  mạng máy tính
(computer network).

12/07/2014

Chương 6. Internet

3 / 27

LAN  WAN.
Mạng máy tính của một trường học, một công
ty, một cửa hàng Internet Café,… tạo nên
mạng cục bộ (LAN - Local Area Network).
 Mạng máy tính trong một thành phố, một quốc
gia,… tạo nên mạng diện rộng (WAN – Wide
Area Network).


 WAN = nhiều LAN.

12/07/2014

Chương 6. Internet

4 / 27

Internet
WAN toàn cầu (Global Wide Area Network).
 Mạng toàn cầu của các mạng máy tính (Global
Network of networks).
 Internet khởi đầu từ ARPANET (Advanced
Research Projects Agency Network), 1969,
USA.
 Không có một cơ quan nào quản lý chính thức
Internet.
 Không phải toàn bộ máy tính trên thế giới đều
được kết nối với Internet.


12/07/2014

Chương 6. Internet

5 / 27

Kết nối với Internet


Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP - Internet Service
Provider):
America Online.
 VDC (VNPT).
 FPT, Viettel, Netnam,…




Các máy tính gia đình, cơ quan,… phải kết nối thông
qua (ISP).
Dial-up.
 ADSL.
 Leased line.
 Wireless.
…


12/07/2014

Chương 6. Internet

6 / 27

Khi đã kết nối vào Internet, máy
tính của chúng ta có thể trao đổi
thông tin với các máy tính khác
trong mạng toàn cầu này.

o ne
eph
Te l

lin e

Kết nối thông qua mạng điện thoại

12/07/2014

Chương 6. Internet

7 / 27

World wide web (WWW)


Trang web (web page):
Một dạng tài liệu được sử dụng phổ biến trên Internet.
 Loại tệp: HTML (Hyper Text Markup Language).








Máy tính cung cấp tài liệu HTML  web server.
WWW = Tất cả web servers+ web pages.
Web pages của một tổ chức, trường ĐH,… 
website.
Tim Berner Lee là tác giả của những khái niệm
HTML, WWW, 1989.

12/07/2014

Chương 6. Internet

8 / 27

Khai thác WWW.


Để khai thác WWW, cần:
 Kết

nối với Internet.
 Trình duyệt web (web browser): Internet Explorer,
Mozilla, Netscape Navigator,…

()

web address

Web
Browser

Web
Server

Internet
web pages

(trang we...
TỔNG QUAN VỀ INTERNET
Th.S Nguyn Khắc Quốc
IT-Department
Bài giảng Tổng quan về Internet ThS. Nguyễn Khắc Quốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Tổng quan về Internet ThS. Nguyễn Khắc Quốc - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài giảng Tổng quan về Internet ThS. Nguyễn Khắc Quốc 9 10 73